Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

 • Förtroendevald arbetar vid datorn.

GDPR – hur ska jag agera vid en personuppgiftsincident?

Om du som förtroendevald misstänker att det har skett en personuppgiftsincident ska du genast kontakta Visions dataskyddsombud eller dataskyddsansvariga. Incidenter som berör personuppgifter kan vara allvarliga, både för Vision och för personen i fråga.

Vad är en personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident är, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks.

För Visions del kan det handla om att förbundets rutiner inte har följts och en anställd eller förtroendevald råkar röja ett medlemskap för en obehörig.

En personuppgiftsincident har inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer exempelvis har

 • kommit i orätta händer.
 • blivit förstörda
 • gått förlorade på annat sätt.

Det spelar ingen roll om det inträffade har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

En personuppgiftsincident kan bland annat leda till

 • diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri och skadlig ryktesspridning
 • ekonomisk förlust
 • brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

Orsaker till att personuppgiftsincidenter kan inträffa

 • Mänsklig faktor. Rapporter från Integritetsskyddsmyndigheten visar att mänsklig faktor är den vanligaste orsaken till att personuppgiftsincidenter inträffar.
 • Röjande av medlemskap. För Visions del kan det handla om att en anställd eller förtroendevald råkar skicka ut ett mejl till flera medlemmar utan att mejla med hemlig kopia, eller på något annat sätt röjer ett medlemskap för obehöriga. I detta fall räknas medlemmar i Vision som inte har förtroendeuppdrag som obehöriga.

Personuppgiftsincidenter kan vara allvarliga

 • För individer. En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för registrerade personer, till exempel i form av ekonomisk skada eller kränkning av deras friheter och rättigheter. Det kan även innebära fara för liv i vissa fall.
 • För Vision. En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan påverka tilltron till Vision. Den kan också leda till sanktionsavgifter för förbundet.

Vad ska jag göra som förtroendevald vid en personuppgiftsincident?

Om du misstänker att du eller någon annan i Vision kan ha orsakat en personuppgiftsincident ska du omedelbart kontakta Visions dataskyddsombud eller dataskyddsansvariga. Vision har bara 72 timmar på sig att anmäla en eventuell personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Det är sedan dataskyddsombuden eller dataskyddsansvariga som bedömer om händelsen ska skickas till Integritetsmyndigheten eller inte.

I samband med att du kontaktar dataskyddsombudet eller dataskyddsansvariga vill vi att du fyller i en förenklad personuppgiftsincidentrapport.

Kontaktuppgifter till Visions dataskyddsombud

Henrik Björnklint:
072 718 01 67

dataskyddsombud@tco.se

Visions dataskyddsombud är anställd av TCO och har uppdraget att stödja Vision i dataskyddsfrågor och att se till att Vision följer Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska även samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten vid exempelvis inspektioner.

Kontaktuppgifter till Visions dataskyddsansvariga

Åsa Söderberg och Anette Grenthe:
dataskyddsansvarig@vision.se

Visions dataskyddsansvariga har en samordnande roll kring dataskyddsfrågor och är anställd av förbundet. Visions dataskyddsansvariga ansvarar för förbundets löpande dataskyddsarbete i samverkan med dataskyddsombuden.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss