Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

 • Förtroendevald arbetar vid datorn.

GDPR – hur ska jag agera vid en personuppgiftsincident?

Om du som förtroendevald misstänker att det har skett en personuppgiftsincident ska du genast kontakta Visions dataskyddsombud eller dataskyddsansvariga. Incidenter som berör personuppgifter kan vara allvarliga, både för Vision och för personen i fråga.

Vad är en personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident är, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks.

För Visions del kan det handla om att förbundets rutiner inte har följts och en anställd eller förtroendevald råkar röja ett medlemskap för en obehörig.

En personuppgiftsincident har inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer exempelvis har

 • kommit i orätta händer.
 • blivit förstörda
 • gått förlorade på annat sätt.

Det spelar ingen roll om det inträffade har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

En personuppgiftsincident kan bland annat leda till

 • diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri och skadlig ryktesspridning
 • ekonomisk förlust
 • brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

Orsaker till att personuppgiftsincidenter kan inträffa

 • Mänsklig faktor. Rapporter från Integritetsskyddsmyndigheten visar att mänsklig faktor är den vanligaste orsaken till att personuppgiftsincidenter inträffar.
 • Röjande av medlemskap. För Visions del kan det handla om att en anställd eller förtroendevald råkar skicka ut ett mejl till flera medlemmar utan att mejla med hemlig kopia, eller på något annat sätt röjer ett medlemskap för obehöriga. I detta fall räknas medlemmar i Vision som inte har förtroendeuppdrag som obehöriga.

Personuppgiftsincidenter kan vara allvarliga

 • För individer. En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för registrerade personer, till exempel i form av ekonomisk skada eller kränkning av deras friheter och rättigheter. Det kan även innebära fara för liv i vissa fall.
 • För Vision. En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan påverka tilltron till Vision. Den kan också leda till sanktionsavgifter för förbundet.

Vad ska jag göra som förtroendevald vid en personuppgiftsincident?

Om du misstänker att du eller någon annan i Vision kan ha orsakat en personuppgiftsincident ska du omedelbart kontakta Visions dataskyddsombud eller dataskyddsansvariga. Vision har bara 72 timmar på sig att anmäla en eventuell personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Det är sedan dataskyddsombuden eller dataskyddsansvariga som bedömer om händelsen ska skickas till Integritetsmyndigheten eller inte.

I samband med att du kontaktar dataskyddsombudet eller dataskyddsansvariga vill vi att du fyller i en förenklad personuppgiftsincidentrapport.

Kontaktuppgifter till Visions dataskyddsombud

Henrik Björnklint:
072 718 01 67

dataskyddsombud@tco.se

Visions dataskyddsombud är anställd av TCO och har uppdraget att stödja Vision i dataskyddsfrågor och att se till att Vision följer Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska även samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten vid exempelvis inspektioner.

Kontaktuppgifter till Visions dataskyddsansvariga

Åsa Söderberg och Anette Grenthe:
dataskyddsansvarig@vision.se

Visions dataskyddsansvariga har en samordnande roll kring dataskyddsfrågor och är anställd av förbundet. Visions dataskyddsansvariga ansvarar för förbundets löpande dataskyddsarbete i samverkan med dataskyddsombuden.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar