Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Frågor och svar om GDPR

Här har vi svarat på frågor om dataskyddsförordningen (GDPR) som Vision har fått in till kansliet från förtroendevalda.

Med tiden kan vi komma att justera svaren på frågorna utifrån tillämplig praxis. Har du en fråga kan du mejla till dataskyddsansvarig@vision.se.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

När började dataskyddsförordningen gälla?

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller från och med den 25 maj 2018.

Varför infördes dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen införs för att säkerställa individens integritet och för att harmonisera lagstiftningen inom EU.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt går att koppla till en individ, till exempel namn eller personnummer. Men även sådan information som medlemsnummer, mobilnummer, foton, IP-nummer och e-postadress är personuppgifter.

Varför är dataskyddsförordningen viktig för Vision?

Vi vill skydda våra medlemmars integritet. Medlemskap i fackförbund är en så kallad känslig uppgift enligt dataskydds­förordningen. Det ställer extra höga krav på oss att hantera informationen rätt. Andra känsliga uppgifter är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse. Även uppgifter om en fysisk persons sexualliv, sexuella läggning och hälsa (exempelvis kost och allergier) klassas som känsliga uppgifter. 

Var hittar jag information om dataskyddsförordningen?

Det finns information på förtroendevalda­sidorna på vision.se. Där är också Visions riktlinjer för förtroendevalda publicerade.

Vision har en integritetspolicy som beskriver hur medlemmarnas personuppgifter behandlas av Vision.

Visions integritetspolicy

Får vi någon utbildning i dataskyddsförordningen?

Sedan slutet av mars 2018 finns en obligatorisk e-utbildning som riktar sig till Visions förtroendevalda.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Vem ansvarar för dataskyddsförordningen hos Vision?

Vision centralt är personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är Visions förbundsstyrelse som är personuppgifts­ansvarig och har det yttersta ansvaret. Förbundsstyrelsen har beslutat om riktlinjer för anställda och förtroendevalda om hur vi jobbar med personuppgifter inom Vision.

Visions dataskyddsombud är anställda av TCO. De har som uppdrag att stödja Vision i arbetet kring dataskydds­förordningen tillsammans med dataskydds­ansvarig på Vision. Förbundets dataskydds­ansvariga är en samordnare mellan Vision och dataskydds­ombuden.

Vad är ett personuppgiftsbiträde?

Ett personuppgiftsbiträde är en part utanför Vision som vi delar information till. Det kan till exempel vara en it-leverantör eller ett tryckeri. Om vi delar information till en extern part ska vi alltid upprätta ett personuppgifts­biträdes­avtal. Där ska det bland annat regleras vad informationen får användas till och hur den ska gallras. Sådana avtal upprättas av kansliet med stöd av förbundets dataskydds­ansvariga.

Måste jag gå Visions e-utbildning om dataskyddsförordningen?

Ja, det är viktigt att alla förtroendevalda går e-utbildningen. Detta för att du ska få en grundläggande förståelse för hur du hanterar personuppgifter för Visions räkning.

Läs också noga de riktlinjer som förbundsstyrelsen beslutat om.

Medlemmars rättigheter

Vad har en medlem rätt att se för information?

En medlem eller en annan person kan begära att få se all information som finns sparad hos Vision. Det gäller både i kansliet och i den lokala organisationen. Det handlar då om all information som lagras av Vision oavsett teknik. Det kan exempelvis vara mejlen du använder för medlems­kontakter och olika typer av dokument på din dator. Fysiskt material kan också omfattas om det är sökbart utifrån två kriterier. Detta kallas registerutdrag och om du får denna fråga ska du be medlemmen vända sig till kansliet på mejladressen dataskyddsansvarig@vision.se.

En medlem vill ha ett registerutdrag, vad innebär det?

Det innebär att Vision ska ta fram all information om medlemmen som vi har i våra register. Det gäller både vårt medlems­register men också andra dokument och vår mejl, både i kansliet och i den lokala organisationen. Om du får en sådan förfrågan ska du be medlemmen kontakta kansliet på mejladressen dataskyddsansvarig@vision.se.

En medlem vill bli glömd, vad innebär det?

Om en medlem har valt att avsluta medlemskapet hos Vision har hen en rätt enligt dataskydds­förordningen att bli glömd. Den före detta medlemmen har rätt att höra av sig och be oss radera alla hens personuppgifter. Vision har rätt att göra detta om det inte av annan lagstiftning krävs att förbundet sparar uppgifterna en längre tid (exempelvis genom bokföringslagen). Detta hanteras i så fall genom ett avtal med Vision där villkoren för raderingen regleras. Om du får en sådan förfrågan ska du be medlemmen kontakta kansliet på mejladressen dataskyddsansvarig@vision.se.

Mejl

Är det okej att skicka mejl till medlemmarna på arbetsgivarens mejl?

Nej, Vision har med rekommendation från dataskydds­ombuden gjort bedömningen att det inte är okej att använda arbetsgivarens mejl enligt dataskydds­förordningen. Det finns också andra problem med att använda arbetsgivarens mejl, till exempel i samband med en konflikt. Därför har förbundsstyrelsen beslutat om en mejltjänst för Visions förtroendevalda. Tjänsten lanserades i maj 2018 och ni hittar er förtroendevalda­mejl på Mina sidor.

Har förbundsstyrelsen fattat beslut om att förtroendevalda ska få en Vision-mejl?

Ja, och denna tjänst är tillgänglig för samtliga förtroendevalda. Den är obligatorisk för alla förtroendevalda att använda. Även avdelningar, klubbar och sektioner kan ha en egen mejladress.

Får jag mejla ut listor med uppgifter om personer, i så fall vilka uppgifter?

Du kan skicka listor till mottagare inom Vision, det vill säga till kansliet och till andra förtroendevalda som använder FV-mejlen på Mina sidor. Men tänk också på att ordföranden kan tilldela andra förtroendevalda behörighet till Mina sidor. Då kan man se informationen i realtid direkt på Mina sidor.

Du kan däremot inte skicka listor med person­information till mottagare utanför Vision utan att kontrollera att personuppgifts­biträdes­avtal finns. Du måste dessutom skicka listan på ett säkert (krypterat) sätt. Läs mer under rubriken "'Dela information till andra". Manual för hur du skickar krypterade mejl finns på Mina sidor.

Måste jag som förtroendevald använda FV-mejlen?

Ja, det är obligatoriskt. Vi måste ha en säker mejllösning och det är också en fördel att inte vara beroende av arbetsgivarens system.

Kan jag logga in på FV-mejlen från vilken dator, läsplatta och telefon som helst?

Ja, det kan du.

Vi har en mejladress till vår avdelning/klubb/sektion idag. Kan vi även ha liknande @fv.vision.se-adress i Visions e-postsystem?

Ja, det fungerar att skapa en adress enligt formeln avdelning/klubbnamn@fv.vision.se.

Är det tillåtet att skicka ut mejl till flera medlemmar eller massutskick (ej dolt) till medlemmar via arbetsgivarens eller min privata mejl?

Nej, det är inte tillåtet. Om du ska skicka ut massutskick, exempelvis medlemsbrev eller inbjudningar ska du använda utskicks­verktyget på Mina  sidor.

Om du ska skicka till fler än en medlem via FV-mejlen ska du alltid skicka via "Hemlig kopia". Tänk på att inte ange en rubrik i utskicket som direkt talar om att mottagaren är medlem i Vision.

Hur gör jag om jag vill skicka mejl till många samtidigt?

Då ska du använda utskicks­verktyget på Mina sidor.

Om du skickar till flera mottagare via FV-mejlen på Mina sidor ska du alltid skicka via "Hemlig kopia". Annars kan alla se vilka andra som fått mejlet och det är inte tillåtet enligt dataskydds­förordningen. Det räknas som ett röjande av ett medlemskap och kan behöva anmälas till Integritets­skydds­myndigheten som en personuppgifts­incident. Tänk också på att inte ange en rubrik i utskicket som direkt talar om att mottagaren är medlem i Vision.

Är det tillåtet att använda e-postadresser för att skicka medlemsbrev?

Vi har gjort bedömningen att vi i dag inte kan använda andra sätt att kommunicera detta än via mejl. Använd utskicks­verktyget på Mina sidor och tänk på att aldrig mejla flera medlemmar samtidigt utan att använda "Hemlig kopia". Tänk på att inte ange en rubrik i utskicket som direkt talar om att mottagaren är medlem i Vision.

Kan man skicka ordförandebrev via e-post till alla medlemmar? Jag har lagt in våra medlemmar per förvaltning i kommunen för att på så sätt snabbt och enkelt få ut informationen. Kan jag fortsätta med det?

När du skickar information till många medlemmar bör du göra det via utskicks­verktyget på Mina sidor. Om du vill skicka per arbetsplats kan du använda FV-mejlen. Oavsett detta ska du inte använda din arbetsgivares mejlsystem. Tänk på att inte ange en rubrik i utskicket som direkt talar om att mottagaren är medlem i Vision.

Dela information till och från andra

Kan jag dela information till min arbetsgivare? Om vilka som är medlemmar till exempel?

Nej, inte hur som helst. Grundregeln är att vi inte kan dela till några andra utanför Vision. För att kunna dela uppgifter till arbetsgivaren (vilket vi ibland behöver) krävs ett avtal, vilket kansliet kan upprätta. Vänd dig till Visions medlemsenhet på medlem@vision.se om du behöver ta reda på om ett avtal med din arbetsgivare finns. Diskussioner pågår också centralt mellan arbetsgivare och fackförbund om hur vi framöver ska dela information med varandra och hur vi ska avtala om detta.

Kan arbetsgivaren ge oss information, till exempel lönelistor?

Här krävs ett avtal med Vision där arbetsgivaren talar om vad vi får använda uppgifterna till och hur de ska hanteras. Det är arbetsgivarens ansvar att teckna ett sådant avtal med Vision. Vänd dig till Visions medlemsenhet på medlem@vision.se om du behöver ta reda på om ett avtal med din arbetsgivare finns. Om du får information från din arbetsgivare ska du vara noga med att radera informationen och listan när du har arbetat klart med uppgiften.

Diskussioner pågår också centralt mellan arbetsgivare och fackförbund om hur vi framöver ska dela information med varandra och hur vi ska avtala om detta.

Hur kan vi hantera personuppgifter mellan Vision lokalt och centralt?

Om du som förtroendevald använder FV-mejlen på Mina sidor så kan ni mejla information och listor till varandra. Tänk på att gallra din mejl regelbundet.

Har vi begränsningar när vi skickar info till ombud (via mejl) om nya medlemmar och uppdaterade listor så de vet vilka personer som tillhör Vision hos dem?

Om ombuden har en FV-mejl är det okej. Men tänk på att skickade listor och lagrade listor ska gallras, både hos den som skickar och ombuden som tar emot dem. Ett bra alternativ är att ombuden har tillgång till Mina sidor.

Får jag skicka ut listor med uppgifter om personer, i så fall vilka uppgifter?

Du kan bara skicka listor med person­information till andra inom Vision (med Visions mejlsystem för förtroendevalda) och till de externa parter som har personuppgifts­biträdes­avtal med Vision. Du får skicka de uppgifter som mottagaren behöver för att göra sin uppgift. Det bästa är om de förtroendevalda som behöver information själva har behörighet till Mina sidor och på så sätt kan se informationen själva.

Kan jag dela information till kursanläggningar och liknande?

Om du har använt Mina sidor för att ordna kursen har de anmälda samtyckt till att vi delar informationen. Om du skriver ut listor eller annat ska de förstöras så snart aktiviteten är klar. Detta är särskilt viktigt eftersom de kan innehålla information om kost och hälsotillstånd (allergier exempelvis).

Hur öppet kan man prata om vilka som är medlemmar på en arbetsplats med sina fackliga kollegor?

Du ska och får inte berätta för andra, förutom för egna ombud på arbetsplatsen, vilka som är medlemmar i Vision.

Lagring och gallring

Kommer Vision att tillhandahålla någon gemensam lagringsyta, där vi kan dela dokument med andra avdelningar och liknande inom Vision?

Ja, den finns att tillgå på Mina sidor.

Hur länge ska vi spara våra dokument och vilka dokument är det som absolut ska sparas med den nya dataskyddsförordningen?

Grundregeln enligt dataskyddsförordningen är att du bara får spara information som du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag. Ärenden ska dock sparas i tio år och bokföringsmaterial i sju år. Det är viktigt att du går igenom din mejl och de ytor som du sparar dokument på i dag. Gallrar det som du inte längre behöver. Du kan läsa mer om vilka lagrings- och gallringstider som finns i dokumenthanterings­planen som finns på Mina sidor.

Får man spara gamla medlemslistor och andra Excel- eller Word-filer i sin dator med personuppgifter eller när måste man gallra bort dem?

Excel-filer och andra dokument med medlems­uppgifter ska gallras bort så snart du inte behöver dem längre. Till exempel ska du gallra bort Excel-listor med löner när kollektivavtals­perioden är över. Om du vill spara för statistik kan du avidentifiera uppgifterna eller bara spara samman­ställningar där inte enskilda personuppgifter finns med.

Omfattas digital information på USB-minnen och externa hårddiskar också av dataskyddsförordningen?

Ja, det är ingen skillnad. Dataskyddsförordningens regler gäller oavsett lagringsmedium.

Kan vi spara dokument i arbetsgivarens nätverk eller mappar?

Nej. Vision har egna lagringsytor som erbjuds dig som förtroendevald och som du kommer åt på Mina sidor. Listor och andra dokument med person­information ska gallras när de inte är aktuella. Tänk på att ni i stället för att spara dessa kan ta ut aktuell information direkt från Mina sidor.

Hur förvarar och lagrar vi anteckningar, protokoll och bilder? Hur ska dessa "taggas" så vi kan hitta den informationen kring personer som kan efterfrågas av individen? Utifrån att vi ska kunna leverera de uppgifter vi har om en person.

Lagra endast sådan information som är aktuell och som behövs i uppdraget.

Dokument och bilder som inte är sökbara kan därför inte återfinnas och lämnas ut, till exempel inskannade protokoll i pdf-format. Tänk också på att inte spara bilder utan att först kontrollera att alla som är med på fotot tycker att det är okej.

Hur hanterar vi styrelseprotokoll där enskilda medlemmar nämns i olika sammanhang (kommande ärenden, pågående ärenden, avslutade ärenden)?

Hänvisa inte till personer i protokollen, använd i så fall "medlem A och B eller liknande". Om ni går igenom status på ärenden så använd en lista för detta som ni sedan förstör. De protokoll som finns ska bevaras på Visions lagringsplats som ni kommer åt via Mina sidor.

Får vi som skyddsombud spara riskbedömningar och tillbudsutredningar, och var kan vi spara dessa?

Dokument som hör till arbetsskade­ärenden ska sparas i tio år. Antingen på lagringsyta med begränsad behörighet eller fysiskt i låst utrymme.

När det gäller tidigare rehab-ärenden, ska man gallra, slänga eller förstöra dessa?

Rehabärenden ska sparas i tio år. Antingen på lagringsyta med begränsad behörighet eller fysiskt i låst utrymme.

Hur gör vi med ombudslistor, förteckning över ombud som finns både hos oss och hos arbetsgivaren?

Både medlemmar och arbetsgivare behöver veta vilka som är ombud på arbetsplatsen så listorna behövs. Som förtroendevald ingår det också att medlemmarna vet om vilka som är ombud. Se till att listorna är aktuella och att tidigare inaktuella listor gallras.

Hur får vi förvara listor på medlemmar, exempelvis i samband med lönerevisionen?

Vision har egna lagringsytor som erbjuds dig som förtroendevald och som du kommer åt på Mina sidor. Listorna ska gallras när de inte behövs för att fullgöra vårt uppdrag mot medlemmarna. För lönelistor gäller att de kan sparas kollektivavtals­tiden ut. Listor utan personinformation, exempelvis utfall på total nivå eller med avpersonaliserad information får sparas längre.

I dag finns det listor med varje medlems lön och lönepåslag och uträkningar i kronor samt procent för både innevarande år och bakomvarande år:

  • Hur hanterar jag det framöver? Du kan hantera det som tidigare. Vi behöver denna information för att kunna genomföra vårt uppdrag gentemot våra medlemmar.
  • Hur länge får jag spara uppgifterna och listorna jag har? Listorna kan sparas under kollektivavtals­perioden. Lagra listorna på en säker lagringsyta med begränsad behörighet.
  • Kan jag spara lönestatistik? Ja, men spara den inte på personnivå. Listor med individuella löner per person ska gallras när kollektivavtals­perioden är över.
  • Kan jag spara turordnings­listor? Ja, de ingår i ett ärende och ska sparas i tio år. Tänk på att lagra dem på säker plats med begränsad behörighet.

Hur synkroniserar man att man sparar handlingar lika länge som arbetsgivarsidan?

Det kan vi inte synkronisera utan Vision gör en egen bedömning av gallringstider och arbetsgivaren får göra sin egen bedömning av detta.

Kan jag spara MBL-protokoll, enskilda förhandlingar mm?

Ja, de ingår i ett ärende och ska sparas i tio år. Tänk på att lagra dem på säker plats med begränsad behörighet.

Kan vi dela ut MBL-protokoll till de medlemmar som berörs?

MBL protokoll ska aldrig lämnas ut om de innehåller personuppgifter. I stället beskrivs för medlemmen den del av protokollet som medlemmen omfattas av.

Hur länge ska vi spara verksamhetsberättelser och årsbokslut?

De har bevarandestatus och ska inte gallras.

Information om medlemmar och Mina sidor

Kommer jag fortfarande kunna se vilka medlemmar jag har på Mina sidor?

Det är ordföranden som delar ut behörigheter till Mina sidor. Om du i ditt uppdrag har behov av information om medlemmar kan du ha behörighet till Mina sidor.

Kan man ta fram medlemslistor över alla medlemmar via vision.se? I dagsläget kan jag endast söka på medlemmar och endast se just den medlemmens uppgifter.

På Mina sidor, där du måste logga in, kan du ta ut information om medlemmar som ingår i din avdelning, klubb eller sektion. Det är din ordförande som tilldelar behörigheterna. Kontakta supporten för Mina sidor om du har frågor på minasidor@vision.se.

Aktiviteter och kurser

Anmälningslistor till olika aktiviteter, hur ska vi ta in samtycke?

Kursfunktionen på Mina sidor ska användas för att ordna och ta emot anmälningar till aktiviteter. När man anmäler sig där ger man sitt samtycke till att vi lagrar och också delar vissa uppgifter till, till exempel en konferens­anläggning. Alla listor ska gallras eller avidentifieras när aktiviteten är klar.

Är det okej att tala om vem som ska delta i en utbildning när vi anlitar extern konferensanläggning? Kan vi då uppge namn och personnummer och eventuella kostönskemål och allergier?

Om du har använt kursfunktionen på Mina sidor för utbildningen är det okej. Där får den som anmäler sig till kursen ge samtycke till att vi delar informationen. Vi gallrar också med automatik information om kost­önskemål när utbildningen hållits. Du ska inte skicka person­nummer till konferens­anläggningen utan det räcker med namn för att veta vilka som deltar.

Kan jag använda anmälningslista inför ett möte för att veta vilka som anmält sig och vilka som behöver påminnas?

Ja, du kan använda en lista eftersom du behöver den för att kunna genomföra ditt uppdrag. När mötet är genomfört ska du radera listan. Ett tips är att använda kurs­funktionen för Mina sidor för att administrera aktiviteter som ni genomför.

Om kallelser skickas till medlemmar och potentiella medlemmar till exempelvis budgetmöten så syns alla kallades namn? Kan skickas som hemlig kopia men utan bokning vilket ökar administrationen? Hur gör vi?

Det bästa är att använda utskicks­verktyget på Mina sidor för utskick av inbjudningar. Om du skickar via din FV-mejl ska du använda hemlig kopia. Det innebär dock att det tyvärr inte fungerar att använda din kalender för inbjudningar.

Om du bara bjuder in förtroendevalda med FV-mejl kan du använda din kalender för inbjudningar.

It-säkerhet

Kan jag synka mejl till min privata mobil eller läsplatta?

Nej.

Kan jag använda molntjänster som till exempel Dropbox eller Gmail?

Nej, du ska bara använda molntjänster som Vision godkänt. Detta eftersom vi annars inte har kontroll på var informationen lagras och vem som kan ha åtkomst till den.

Rekrytering

Kan jag använda egna register eller listor för rekrytering?

Nej, alla tips ska registreras på Mina sidor. Detta eftersom vi inte får spara tips under en längre tid (max tre månader).

Vad ska jag tänka på vid rekrytering?

Det är viktigt att du talar om för den potentiella medlemmen att du registrerar dennes uppgifter. Tala även om att någon från Vision kommer ta kontakt för att berätta mer om medlemskapet.

Sociala medier

Är det tillåtet att skriva om andra eller lägga ut bilder från aktiviteter i sociala medier?

Du kan bara skriva om andra och lägga ut bilder i sociala medier om du har fått deras godkännande att göra detta.

Kan jag dela bilder och tagga personer i sociala medier?

Du ska inte göra det om du inte vet att det är okej för den berörda personen.

Övriga frågor

Är det okej att publicera namn, arbetsplats och telefonnummer på skyddsombud, arbetsplatsombud och styrelse på arbetsgivarens interna webb?

Ja, är man skyddsombud eller har ett förtroende­uppdrag ingår det i uppdraget att vara kontaktbar och medlemmarna måste ju veta vilka som är kontaktpersoner för Vision.

I verksamhetsberättelse finns en lista över vilken medlem som har vilka uppdrag hos oss. Är det okej?

Har man ett förtroende­uppdrag ingår det i uppdraget att vi kan skriva om personen i verksamhets­berättelsen.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss