Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Diskriminering och aktiva åtgärder

Vision jobbar för ett mänskligt arbetsliv – ett arbetsliv där vi känner arbetsglädje, får bidra med vår kompetens och kan vara oss själva. Men det finns mycket kvar att göra. Här kan du lära dig mer om vad diskriminering och aktiva åtgärder innebär.

Diskriminering i arbetslivet

Vi vet att människor med utländskt klingande namn alltför ofta sållas bort i rekryteringsprocesser. Personer med funktionsnedsättning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Många HBTQI-personer känner fortfarande att de inte kan vara öppna på jobbet. De som avviker från den norm som gäller på arbetsplatsen riskerar att bli diskriminerade.

Det är inte förenligt med ett mänskligt arbetsliv. Därför behöver vi gemensamt öka takten i arbetet för ett mer öppet och inkluderande arbetsklimat, där det är tydligt att allas kompetenser bidrar till utveckling och där det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

Det finns många bra verktyg, exempelvis aktiva åtgärder som återfinns i Diskrimineringslagen. Men också det systematiska arbetsmiljöarbetet där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är i fokus.

Vårt löfte till dig som är medlem i Vision är att du ska får ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Dit når vi bara om vi skapar en arbetsplats för alla, där ingen är diskriminerad.

Så säger diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen består i huvudsak av två delar: förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder. Förenklat handlar det om att ingen ska missgynnas eller kränkas med ett samband till någon av diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringslagen

Förbudet gäller diskriminering av anställda, de som söker arbete, gör praktik eller är inhyrd personal. Det gäller också för bemötande gentemot kunder, besökare, brukare och medborgare som är i kontakt med en verksamhet.

Grunder för diskriminering

  • Kön. Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man.
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck. När någon inte definierar sig som kvinna eller man eller ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats vid födelsen, till exempel genom klädsel.
  • Etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
  • Religion eller annan trosuppfattning. Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam.
  • Funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.
  • Sexuell läggning. Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning.
  • Ålder. Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

Aktiva åtgärder

Genom att arbeta medvetet med mångfald på arbetsplatsen ökar både öppenhet och respekten för varandra. Diskrimineringslagen är en viktig del i arbetet.

Det förebyggande arbetet, de så kallade aktiva åtgärderna, är en förutsättning för att skapa en arbetsplats för alla. Det är också något som arbetsgivaren är skyldig att arbeta med, tillsammans med facket.

Vi har tagit fram tips och stöd för dig som är förtroendevald eller chef:

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder (do.se)

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar