Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Fem kollegor runt ett konferensbord.

Diskriminering på jobbet

Diskriminering på jobbet ska inte förekomma. Vision jobbar för ett mänskligt arbetsliv – ett arbetsliv där vi känner arbetsglädje, får bidra med vår kompetens och kan vara oss själva. Men det finns mycket kvar att göra. Här kan du lära dig mer om vad diskriminering i arbetslivet innebär.

Diskriminering på arbetsplatsen är inte förenligt med ett mänskligt arbetsliv. Ändå vet vi att den som avviker från normer på arbetsplatsen riskerar att bli diskriminerad. Alltför ofta sållas människor med utländskt klingande namn bort i rekryteringsprocesser. Personer med funktionsnedsättning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Många hbtqi-personer känner fortfarande att de inte kan vara öppna på jobbet.

Därför behöver vi gemensamt öka takten i arbetet för ett mer öppet och inkluderande arbetsklimat, där det är tydligt att allas kompetenser bidrar till utveckling och där det råder nolltolerans mot diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Kränkande särbehandling

Sexuella trakasserier

Hur förebygger vi diskriminering på arbetsplatsen?

Det finns många bra verktyg för att förebygga diskriminering. Ett exempel är aktiva åtgärder som finns med i diskrimineringslagen. Ett annat är det systematiska arbetsmiljöarbetet där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är i fokus.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vårt löfte till dig som är medlem i Vision är att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Dit når vi bara om vi skapar en arbetsplats för alla, där ingen är diskriminerad.

Så säger diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen består i huvudsak av två delar: förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder. Förenklat handlar det om att ingen ska bli missgynnad eller kränkt med ett samband till någon av diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringslagen

Förbudet gäller diskriminering av anställda, de som söker arbete, gör praktik eller är inhyrd personal. Det gäller också för bemötande gentemot kunder, besökare, brukare och medborgare som är i kontakt med en verksamhet.

Diskrimineringsgrunder

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagen.

  • Kön. Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man.
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck. När någon inte definierar sig som kvinna eller man eller ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats vid födelsen, till exempel genom klädsel.
  • Etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
  • Religion eller annan trosuppfattning. Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam.
  • Funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.
  • Sexuell läggning. Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning.
  • Ålder. Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor oavsett ålder omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

Förtroendevald: Diskriminering och aktiva åtgärder

Gå vår utbildning om diskriminering i arbetslivet

Visions mål är att du som är medlem ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vi erbjuder en e-utbildning där du får kunskap om dina rättigheter och möjligheter i arbetslivet genom att bättre förstå möjliga hinder, exempelvis diskriminering.

E-utbildning för medlemmar

Som medlem har du möjlighet att gå e-utbildningen via Visions aktivitets- och lärplattform.

E-utbildning: Dina rättigheter och möjligheter (logga in)

E-utbildning för förtroendevalda

Du som är förtroendevald i Vision har möjlighet att gå ytterligare en utbildning om diskriminering. I den här e-utbildningen får du kunskap om hur du kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen genom att bättre förstå arbetsgivarens ansvar.

E-utbildning: Arbeta för lika rättigheter och möjligheter (logga in)

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet

Ett samtal om diskriminering på arbetsplatsen

Vision deltar i ett avsnitt av Checkpoint, en podd om mångfald. Där tydliggör vi dina rättigheter som arbetstagare, arbetsgivarens ansvar och hur Vision kan stötta.

Lyssna på avsnittet (spotify.com)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss