×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Diskriminering och aktiva åtgärder

Vision jobbar för ett mänskligt arbetsliv – ett arbetsliv där vi känner arbetsglädje, får bidra med vår kompetens och kan vara oss själva. Men det finns mycket kvar att göra.

En arbetsplats för alla 

Vi vet att människor med utländskt klingande namn alltför ofta sållas bort i rekryteringsprocesser. Personer med funktionsnedsättning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Många HBTQI-personer känner fortfarande att de inte kan vara öppna på jobbet. De som avviker från den norm som gäller på arbetsplatsen riskerar att bli diskriminerade.

Det är inte förenligt med ett mänskligt arbetsliv. Och därför behöver vi gemensamt öka takten i arbetet för ett mer öppet och inkluderande arbetsklimat där det är tydligt att allas kompetenser bidrar till utveckling, och där det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Det finns många bra verktyg, exempelvis aktiva åtgärder som återfinns i Diskrimineringslagen. Men också det systematiska arbetsmiljöarbetet där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är i fokus.

Vårt löfte till dig som är medlem i Vision är att du ska får ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Dit når vi bara om vi skapar en arbetsplats för alla, där ingen är diskriminerad.

Så skapar vi en arbetsplats för alla

  • Rekrytera med kompetens i fokus.
    Mångfald är bra för kreativiteten på arbetsplatsen. Dessutom är mångfald en förutsättning för att klara av rekryteringsbehovet för de flesta arbetsgivare. Därför måste rekryteringen göras med kompetens i fokus. Det kräver att de som håller i rekryteringsprocessen får rätt kompetensutveckling och stöd.
  • Skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap.
    Att chefer har tid och förutsättningar att vara närvarande för sina medarbetare är en framgångsfaktor för att leda mångfald. Tid är också en förutsättning för att kunna jobba främjande för friska, attraktiva och innovativa arbetsplatser.
  • Öka kompetensen kring diskrimineringslagstiftning och aktiva åtgärder.
    Alla chefer måste få tillgång till kompetensutveckling, riktlinjer och stöd. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Genom att öka kompetensen ökar också möjligheterna att skapa en schystare arbetsplats som ser till att färre medarbetare och arbetssökande diskrimineras.

Aktiva åtgärder

Genom att arbeta medvetet med mångfald på arbetsplatsen ökar både öppenhet och respekten för varandra. Diskrimineringslagen är en viktig del i arbetet. Det förebyggande arbetet, de så kallade aktiva åtgärderna, är en förutsättning för att skapa en arbetsplats för alla. Det är också något som arbetsgivaren är skyldig att arbeta med, tillsammans med facket. Vi har tagit fram tips och stöd för dig som är förtroendevald eller chef:

Läs om aktiva åtgärder hos Diskrimineringsombudsmannen

Lär dig mer 

Vad är egentligen okej att säga på jobbet? Testa din jargong här

Gå Visions e-utbildning En arbetsplats för alla och lär dig mer på endast 20 minuter.

Nyheter

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum