Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Man och dotter med barnvagn.

Vänta barn – förbered din föräldraledighet

Ska du bli förälder? Grattis! I den här guiden kan du läsa om när du ska berätta för din chef att du väntar barn och hur du ska förbereda för din föräldraledighet.

Anmäl din föräldraledighet minst två månader i förväg

Enligt föräldraledighetslagen ska du anmäla din föräldraledighet till arbetsgivaren minst två månader före ledigheten ska börja. Om det inte går ska du anmäla ledigheten så snart som möjligt. Du ska också berätta hur lång tid du planerar att vara föräldraledig.

Om du arbetar i en kommun, en region eller ett kommunalt bolag måste du anmäla föräldraledigheten minst tre månader i förväg, enligt ditt kollektivavtal.

Föräldraledighetslagen

Ditt kollektivavtal

Förbered det första samtalet med arbetsgivaren

I ditt första samtal med arbetsgivaren ska du berätta att du väntar barn och att du planerar att vara föräldraledig. Du ska också berätta ungefär när och hur länge du planerar att vara ledig – vid födseln eller senare.

Fundera redan nu på hur ni ska lösa dina arbetsuppgifter under din ledighet. Gör gärna en beskrivning av dina arbetsuppgifter och ta med dig det till samtalet. Då kan du och din chef diskutera hur ni löser arbetsuppgifterna utifrån din beskrivning.

Det är också bra att ha svart på vitt vilka uppgifter du har innan du går på föräldraledighet. Enligt föräldraledighetslagen har du i princip rätt att komma tillbaka till de arbetsuppgifter som du hade innan du var ledig. Om det skulle bli en omorganisering på arbetsplatsen medan du är ledig har du samma skydd som alla andra. Men det kan också innebära att du i vissa fall får andra arbetsuppgifter.

Extra utvecklingssamtal

Du och din chef behöver planera in en tid för ett längre samtal när föräldraledigheten börjar närma sig. Se det här samtalet som ett extra utvecklingssamtal, där ni diskuterar dina arbetsuppgifter och hur du tänker dig att det ska se ut när du kommer tillbaka till jobbet. Skriv ner det ni kommer överens om i en plan, som både du och din chef har nytta av.

Följande punkter bör ni ta upp på utvecklingssamtalet. Fundera och skriv ner dina tankar innan du har samtalet med arbetsgivaren.

Utvecklingssamtal

Dina arbetsuppgifter

Hur ser ditt arbete ut nu, och vad vill du när du kommer tillbaka? Du har i princip rätt att komma tillbaka till samma befattning och arbetsuppgifter som du hade tidigare. Men du kan också se föräldraledigheten som ett tillfälle att förändra dina arbetsuppgifter.

Fundera på vad du vill förändra och utveckla. En bra utgångspunkt är att tänka igenom dina nuvarande arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter och skriva ner dem före samtalet.

Börja jobba efter föräldraledigheten

Din ledighet

När och hur länge planerar du att vara föräldraledig? Skriv ner ledighetens planerade början och slut, även om datum kan komma att ändras senare.

Enligt föräldraledighetslagen § 15 har du normalt rätt att komma tillbaka från din ledighet tidigare än planerat. Om du vill komma tillbaka tidigare ska du ta upp det med din chef så snart du kan. Du har sedan rätt att komma tillbaka till arbetet med en månads varsel. Normalt går du då även tillbaka till dina vanliga arbetsuppgifter.

Kanske vill du ha möjlighet att jobba under kortare perioder under föräldraledigheten, till exempel om du och din partner vill varva era ledigheter. I så fall får du dela upp ledigheten på högst tre perioder varje år, enligt lagen. Vill du dela upp ledigheten på fler perioder ska du prata med din chef och se vad ni kan komma överens om.

Kompetensutveckling

Föräldraledigheten är ett bra tillfälle att fundera på hur du vill utveckla dig i ditt yrke. Vad vill du när du kommer tillbaka? Finns det någon kurs eller utbildning som passar dig under ledigheten eller vid ledighetens slut?

Diskutera din kompetensutveckling med din chef och skriv in det ni kommer överens om i planen.

Kompetensutveckling

Löneförhandling under ledigheten

Kommer det att vara löneförhandlingar under din föräldraledighet? Kom överens med din chef om att du kallas till lönesamtal. Du ska delta i löneförhandlingen på samma villkor som dina arbetskamrater.

Lönesamtal

Ledighet under graviditeten

Hur går det att kombinera arbete med graviditet om du väntar barn? Tänk på att stress kan utgöra en risk för gravida. Prata med din chef om hur du kan prioritera dina arbetsuppgifter.

Om arbetet är tungt eller riskfyllt har du som gravid rätt till omplacering till andra arbetsuppgifter. Om du varken kan bli omplacerad eller arbeta kan du i stället ansöka hos Försäkringskassan om att vara ledig med graviditetspenning i slutet av graviditeten. Du kan få ersättningen för graviditetens sista två månader, förutom de tio sista dagarna före din beräknade förlossning. Då kan du i stället få föräldrapenning.

Är du gravid kan du också ta ut lediga dagar med föräldrapenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Det gäller även om ditt arbete inte klassas som tungt eller riskfyllt. Känn efter hur länge det passar dig att arbeta, och prata med din chef om du känner att du vill ta det lugnare när förlossningen närmar sig.

En del kollektivavtal ger rätt att besöka mödravårdscentralen på betald arbetstid. Fråga Vision vad som gäller för dig.

Kontakta Vision

Andra förälder i samband med födseln

Som nybliven andra förälder har du rätt till tio dagars ledighet i samband med att ditt barn föds och kommer hem från sjukhuset. Du kan ta ut dagarna till och med den 60:e dagen efter den dag då barnet kom hem. Även andra personer kan få ersättningen, till exempel om det inte finns någon andra förälder som har rätt till tillfällig föräldrapenning.

Båda föräldrarna har dessutom rätt till föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning, både före och efter födseln.

Tips: Vänta barn-guiden hos Försäkringskassan

I Vänta barn-guiden på Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om hur du kan förbereda din föräldraledighet och vilka ersättningar du kan söka.

Vänta barn-guiden (forsakringskassan.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss