Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Lärare och två elever i klassrum.

Skolor, förskolor och fritidshem – kollektivavtal med Fremia

Visions har kollektivavtal för dig som jobbar på skola, förskola och fritidshem på en arbetsplats ansluten till Fremia (tidigare KFO).

Nytt avtal från 1 september 2023

Nu har Vision och arbetsgivarorganisationen som förhandlar fram ditt avtal kommit överens om ett nytt avtal.

Dina villkor

De tre viktigaste förändringarna som parterna har enats om för Visions medlemmar är:

  • Arbetsgivare är skyldig att betala ut sjuklön efter den 15:e sjukdagen upp till 69 års ålder. Tidigare utbetalades sjuklön efter 15:e sjukdagen fram till 65 eller 66 års ålder (beroende på tjänstepensionsplan).
  • Ersättningen vid lägerverksamhet räknas upp med märkets procentsatser (4,1 procentenheter för 2023 och 3,3 procentenheter för 2024) och höjs därmed från och med den 1 september 2023 till 477 kr och från och med den 1 september 2024 till 492 kr.
  • Parterna ska utreda frågan om en förstärkt tjänstepension under avtalsperioden. Arbetet ska inledas senast den 31 maj 2024.

Din lön

Det nya löneavtalet är liksom tidigare ett lokalt lönebildningsavtal utan fastställda lägstanivåer för löneökningar. Bedömningen är att den lokala lönebildningen på avtalsområdet fungerar bra och att utfallet historiskt har varit på en högre nivå än ”märket” på den svenska arbetsmarknaden. Vision förhandlar alltid för den modell som vi tror kommer att generera bäst resultat för våra medlemmar.

Avtalet gäller från den 1 september 2023 till den 31 augusti 2025. Lönerna ska revideras under 2023 och 2024 och ny lön gäller från den 1 september 2023 samt från den 1 september 2024. För medarbetare som haft den 1 juni som revisionstidpunkt gäller ny lön för 2023 fortsatt från denna tidpunkt och ska betalas ut retroaktivt. Vid lönerevisionen för 2024 revideras lönen för dessa medarbetare från och med den 1 september men med en retroaktivitet från och med den 1 juni 2024.

Villkor i avtalet för skolor, förskolor och fritidshem

Här är några av de villkor som finns i Visions kollektivavtal med Fremia. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Lönesamtal och löneavtal

Kollektivavtalet ger dig rätt till ett årligt lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till lönekriterierna på arbetsplatsen. Genom att prata med din chef om ditt arbete, din arbetsplats och målen för verksamheten får du en bra chans att påverka.

Om du inte är nöjd med förslaget till ny lön ska du säga det till din chef, som då måste vänta i tre veckor med att fastställa lönen. Kontakta Vision, antingen din klubb  på arbetsplatsen eller Visions center i ditt område, så att Vision under de tre veckorna kan begära förhandling med arbetsgivaren om din lön.

I löneavtalet finns flexibilitet för att ta ut löneökning i andra förmåner än kontant lön. Löneavtalet och villkorsavtalet ska utvärderas årligen.

Lönesamtal

Löneavtal

Fyra månaders föräldralön

Ditt kollektivavtal ger dig föräldralön i fyra månader när du är föräldraledig. Föräldralön innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön på din föräldrapenning. Totalt får du då 90 procent av din lön när du är hemma med ditt barn, i stället för 80 procent.

Föräldrapenning

Fler semesterdagar

Enligt lagen har du 25 semesterdagar per år. Med kollektivavtalet får du fler dagar – 31 dagar när du fyller 40 år och 32 dagar när du fyller 50.

Semester

Extra ledig dag om nationaldagen är en lördag eller söndag

De år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag får du en ledig dag att förfoga över under året.

Röda dagar och helgdagar

Kollektivavtalad tjänstepension (KTP)

Om du arbetar på en arbetsplats som är ansluten till Fremia har du kollektivavtalad tjänstepension (KTP). KTP innehåller olika delar beroende på när du är född. Läs mer om din pensionsplan på Fremias webbplats.

KTP tjänstepension (fremia.se)

Redaktionella förändringar om anställningsformer

Parterna är överens om att de nya reglerna för anställning gäller enligt nya LAS från och med 1 oktober 2022, med vissa avtalade tillägg för avtalet Skola, förskola, fritidshem.

Avtalade tillägg skola, förskola, fritidshem (pdf)

Dina kollektivavtal – avtalslista

Här hittar du Visions avtal med Fremia som gäller inom skola, förskola och fritidshem. Det nya avtalet från 2023 kommer att publiceras i sin helhet när det är färdigställt. Till dess hittar du förhandlingsprotokollet i avtalslistan.

1. Förhandlingsprotokoll avtal 2023: Skolor, förskolor och fritidshem

Fremia, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner från 1 september 2023 inom skolor, förskolor och fritidshem.

Allmänna villkor skolor, förskolor, fritidshem

Fremia, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Anställningsvillkor och löneavtal för branschen skola, förskola och fritidshem.

Förhandlingsordning vid rättstvister på Fremias avtalsområden

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Förhandlingsordning vid rättstvister på Fremias avtalsområden

Förhandlingsprotokoll om karensavdraget: Skola

Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Ändring i allmänna anställningsvillkor avseende karensavdrag. Gäller från 21 oktober 2010 och tillsvidare.

Omställningsavtal KFO-PTK

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Omställningsavtal för medlemmar i Fremia (tidigare KFO) som omfattas av kollektivavtal med PTK.

Pensionsavtal tjänstemän PTK

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Avtal, kommentarer och förhandlingsprotokoll om tjänstepension.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända

Fastigo, Fremia, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är tanken med överenskommelsen om snabbspår som gäller för fastighetsbranschen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss