Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hälsa, vård och omsorg – Fremia

Här hittar du branschavtal för dig som jobbar inom hälsa, vård och omsorg på en arbetsplats ansluten till arbetsgivarföreningen Fremia (tidigare KFO).

Lön

Eftersom löneavtalet, liksom villkorsavtalet, löper tillsvidare ska lönerevision ha genomförts 2020. Ordinarie revisonsdatum är 1 juni respektive år. Bestämmande för individuell lönesättningen är i första hand individuell mål- och resultatuppfyllelse samt utifrån lönekriterier.

Partsgemensamma överenskommelser och allmänna anställningsvillkor

  • Arbetsgivaren bör utifrån verksamhetens behov och om verksamheten så tillåter verka för att arbetstagare ska få möjlighet att anställas på heltid.
  • Årliga bemanningskartläggningar för att bedöma att arbetsgivarens och de anställdas behov tillgodoses. Deltidsanställda som regelbundet arbetar jour och beredskap bör särskilt uppmärksammas.
  • Nya skrivningar om ordinarie arbetstid. Vid arbete på söndag eller helgdag ska arbetstiden reduceras med motsvarande arbetspassets längd.
  • Tidigare har medarbetare kunna få föräldralön för maximalt 60 eller 150 dagar. Nu har medarbetare som varit anställda i minst tre år rätt till 180 dagar.
  • Arbetsgivare och arbetstagare kan inte längre komma överens om att undanta personer som fyllt 60 år från rätten till sjuklön.

Arbetsgrupper

Parterna är överens om att utreda möjligheten att införa divisorer för beräkning av beredskapsersättning.

Pensionsavtal: Kollektivavtalad KTP

Om du arbetar på en arbetsplats som är ansluten till Fremia har du kollektivavtalad tjänstepension (KTP). 

KTP innehåller olika delar. Vilka delarna är och vad de innebär beror på när du är född. Läs mer om hur din pensionsplan ser ut på Fremias webbplats.

KTP tjänstepension (fremia.se)

Dina kollektivavtal

KFO: Hälsa, vård, omsorg

1. Branschavtal

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg
Anställningsvillkor och löneavtal

Omställningsavtal KFO-PTK

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet

Pensionsavtal tjänstemän PTK

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Avtal, kommentarer och förhandlingsprotokoll

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Vad engagerar er på er arbetsplats? I Engagemangskiosken kan ni själva plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ert eget intresse och era egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar