Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Anställd pratar i telefon.

Hälsa, vård och omsorg – Fremia

Här hittar du branschavtal för dig som jobbar inom hälsa, vård och omsorg på en arbetsplats ansluten till arbetsgivarföreningen Fremia (tidigare KFO).

Lön

Eftersom löneavtalet, liksom villkorsavtalet, löper tillsvidare ska lönerevision ha genomförts 2020. Ordinarie revisonsdatum är 1 juni respektive år. Bestämmande för individuell lönesättningen är i första hand individuell mål- och resultatuppfyllelse samt utifrån lönekriterier.

Partsgemensamma överenskommelser och allmänna anställningsvillkor

  • Arbetsgivaren bör utifrån verksamhetens behov och om verksamheten så tillåter verka för att arbetstagare ska få möjlighet att anställas på heltid.
  • Årliga bemanningskartläggningar för att bedöma att arbetsgivarens och de anställdas behov tillgodoses. Deltidsanställda som regelbundet arbetar jour och beredskap bör särskilt uppmärksammas.
  • Nya skrivningar om ordinarie arbetstid. Vid arbete på söndag eller helgdag ska arbetstiden reduceras med motsvarande arbetspassets längd.
  • Tidigare har medarbetare kunna få föräldralön för maximalt 60 eller 150 dagar. Nu har medarbetare som varit anställda i minst tre år rätt till 180 dagar.
  • Arbetsgivare och arbetstagare kan inte längre komma överens om att undanta personer som fyllt 60 år från rätten till sjuklön.

Arbetsgrupper

Parterna är överens om att utreda möjligheten att införa divisorer för beräkning av beredskapsersättning.

Pensionsavtal: Kollektivavtalad KTP

Om du arbetar på en arbetsplats som är ansluten till Fremia har du kollektivavtalad tjänstepension (KTP). 

KTP innehåller olika delar. Vilka delarna är och vad de innebär beror på när du är född. Läs mer om hur din pensionsplan ser ut på Fremias webbplats.

KTP tjänstepension (fremia.se)

Dina kollektivavtal

KFO: Hälsa, vård, omsorg

1. Branschavtal

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg
Anställningsvillkor och löneavtal

Omställningsavtal KFO-PTK

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet

Pensionsavtal tjänstemän PTK

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Avtal, kommentarer och förhandlingsprotokoll

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss