Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Tre personer på en parkbänk.

Trossamfund – kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen

Vision har kollektivavtal för dig som jobbar i ett trossamfund eller en ekumenisk organisation som tillhör Arbetsgivaralliansen.

Avtalsförhandlingar 2023

Den 29 augusti växlade Vision yrkanden med arbetsgivarparten. Förhandlingar väntas påbörjas i mitten av september och målet är att ha ett nytt avtal klart till 1 oktober.

Visions yrkande (pdf)

Arbetsgivaralliansens yrkanden (pdf)

Villkor i avtalet för trossamfund

Här är några av de villkor som finns i Visions kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Löneökning och lönesamtal

Löneökningarna för Visions medlemmar som grupp ska ske genom årlig lönerevision och ger lägst 5,4­ procent på tre år. Procenten fördelas med

  • 1,8 procent den första oktober 2020
  • 1,8 procent den första oktober 2021
  • 1,8 procent den första oktober 2022.

Under samma tid ska lägstalönerna höjas med samma procentsats.

Medarbetare som har uppnått pensionsålder men kvarstår i tjänst får inte undantas från årlig lönerevision, enligt gällande avtal.

Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef. Där ska ni prata om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier som ni har bestämt på arbetsplatsen. Om du har frågor inför ditt lönesamtal kan du kontakta Vision Direkt för stöd och rådgivning.

Lönesamtal 

Kontakta Vision

Föräldralön

När du är föräldraledig får du ett extra tillägg från arbetsgivaren som kallas föräldralön. Tillsammans med föräldrapenningen från föräldraförsäkringen får du totalt 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Föräldralön gäller från första anställningsdagen.

Föräldrapenning

Självriskförsäkring och avgifter för egen bil

Om du använder din egen bil i tjänsten ska arbetsgivaren teckna en självrisk­försäkring. Försäkringen täcker självrisken vid skador på bilen som inträffar under tjänstgöring. Du har också rätt till att få exempelvis broavgifter, trängselavgifter och parkeringsavgifter betalda av arbetsgivaren.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är en arbetstidsmodell med stort utrymme att själv planera din arbetstid. Förtroendearbetstid innebär att du själv tar ansvar för att disponera din arbetstid, avgör vad arbets­uppgifterna kräver och när de ska utföras. Du har rätt till en arbetsfri helg per månad.

Om du har förtroendearbetstid får du ingen ob- eller övertidsersättning. Om du inte trivs med din förtroende­arbetstid har du möjlighet att säga upp överenskommelsen.

Om du inte har förtroendearbetstid kan du komma överens med din arbetsgivare att byta den reglerade arbetstiden mot förtroendearbetstid.

Den ordinarie arbetstiden fördelas på 250 arbetsdagar per år inklusive semesterdagar. Det är beräknat utifrån att den som är tjänstgörings­skyldig under årets alla dagar, inklusive söndagar och helgdagar, ska ha en veckoarbetstid på 38,25 timmar.

Vision och Arbetsgivaralliansen har tagit fram en vägledning för hur förtroendearbetstid ska tillämpas, som du hittar i avtalslistan längre ner på sidan. Vägledningen ska ses över under avtalsperioden.

Arbetstid

Kort ledighet med lön

Arbetsgivaren kan bevilja ledighet med lön en eller flera dagar om till exempel en anhörig blir hastigt sjuk eller går bort. Det finns även möjlighet att besöka barnmorske­mottagning, barnavårds­central eller hälso- och sjukvård på arbetstid i vissa fall.

Extra semesterdagar

Du som har förtroendearbetstid har 30 semesterdagar per år. När du fyller 40 år får du 32 semesterdagar och när du fyller 50 får du 33 semesterdagar.

Du som har reglerad arbetstid har 25 semesterdagar per år. När du fyller 40 år får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Semester

Trygghet vid uppsägning

Du omfattas av ett omställningsavtal som ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl. Avtalet kan ge avgångs­ersättning (AGE). Läs mer hos Trygghetsrådet.

Trygghetsrådet (trs.se)

Tjänstepension: ITP

Arbetsgivaren betalar in tjänstepension med en procentsats av din lön, som du tjänar in utöver din allmänna pension.

Tjänstepensionen som gäller för privatanställda tjänstemän hos arbetsgivare som har kollektivavtal kallas ITP. ITP innehåller olika delar beroende på när du är född.

Det här är ITP (collectum.se)

Många anställda kan dock fortfarande vara berörda av trossamfundens tidigare pensions­lösningar. Ring gärna Vision Direkt för att kolla vad som gäller just dig.

Kontakta Vision

Dina kollektivavtal – avtalslista

Här hittar du Visions avtal med Arbetsgivaralliansen som gäller för trossamfund.

1. Bransch- och löneavtal: trossamfund och ekumeniska organisationer

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Dina villkor som är kopplade till din anställning, bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

Bilaga 4: Förtroendearbetstid – en vägledning

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Vision har tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram en vägledning för hur förtroendearbetstid ska tillämpas. Här regleras i vilken omfattning anställda får ta ut inarbetad tid i lediga dagar, jobba hemma med mer.

Förhandlingsordning: Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Förhandlingsprotokoll för reviderad förhandlingsordning. Gäller även Trias avtalsområde.

Rekommendation för lägerverksamhet

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Rekommendationer för anställdas villkor vid lägerverksamhet.

Rekommendation vid utlandstjänstgöring

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Rekommenderade allmänna anställningsvillkor för dig som har utlandstjänst eller planerar att jobba utomlands.

Samverkansavtal: Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mer.

Supplement till avtal om löner och villkor

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Supplementet gäller bara för frälsningsofficerare eller motsvarande. Utöver villkoren som regleras i supplementet gäller det vanliga avtalet för trossamfund. För samtliga civilanställda inom Frälsningsarmén gäller dock Arbetsgivaralliansens vård- och omsorgsavtal.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss