Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • En kvinna tittar upp från skrivbordet i ett kontorslandskap.

Arbetsgivaralliansen: Skola och utbildning

Kollektivavtalet för dig som jobbar på en skola som tillhör Arbetsgivaralliansen ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och jobbvillkor.

Jobbar du inom Folkhögskola? Infon här gäller även dig, men du har en egen avtalssida.

Avtal för folkhögskola

Kort om  det nya avtalet

Parterna har träffat överenskommelse om allmänna villkor for perioden 1 december 2020–30 april 2023. Kommittén ena sidan och Vision och Samverkansrådet å andra sidan har också tecknat en överenskommelse om löner för perioden 1 maj 2020–30 april 2023.

Lön

Löneavtalet på respektive avtalsområde ger retroaktiva löneökningar och årlig revision under avtalsperioden 2020–2023 med bibehållet revisionsdatum 1 maj respektive år.

En viktig förändring är att det sker en övergång till lokal lönebildning utan centralt angiven nivå, med årlig lönerevision under avtalsperioden med retroaktiv ökning från 1 maj 2020.

Lokal lönebildning innebär att löneökningarna fastställs i verksamheten utifrån dessas förutsättningar. Utgångspunkten är att lokal lönebildning ska kunna ge en bättre löneutveckling inom avtalsområdet.

Det innebär ingen skillnad från tidigare vad gäller processen. Lönen sätts fortsatt genom individuella lönesättande samtal och lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Liksom tidigare påverkas lönen av dels arbetsuppgifternas ansvar och svårighetsgrad, dels arbetstagarens arbetsresultat och bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Även marknadskrafterna kan påverka lönen. Varje arbetstagare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad hen kan göra för att påverka sin lön.

Skillnaden är att det saknas en centralt angiven nivå för löneökningar som tidigare föll ut om en central förhandling avslutades i oenighet. Om lokal part begär ska löneöversynen genomföras som förhandling efter det att lönesamtal genomförts.

Allmänna anställningsvillkor

  • Utökad möjlighet till ledighet med lön. Från ”del av dag” till ”hel eller flera dagar” vid hastigt påkommande sjukdom eller bortgång av anhörig m.m. Möjligheten kommer även att omfatta besök till barnmorskemottagning, BVC för båda föräldrar samt besök till hälso- och sjukvård.
  • Restidsersättning enligt divisorn 240 betalas för högst åtta timmar per kalenderdygn från och med 1 december 2020. (tidigare gällde maximalt sex timmar)
  • Tidigare har övertidsersättning beräknats per fullgjord halvtimme men ändras till att beräknas från påbörjad halvtimme.
  • Ändrade uppsägningstider vid egen uppsägning. LAS gäller.

Arbetsgrupper

Parterna har också enats om att tillsätta arbetsgrupper för att arbeta vidare med vissa frågor.  

  • Arbetsgrupp tillsätts för ett hållbart arbetsliv. Frågor som är aktuella att hantera i arbetsgruppen är bland annat delpension och 80–90–100-modellen.
  • Centrala parter kommer att gemensamt bjuda in arbetsgivare och fackliga representanter for att informera om kollektivavtalet och de förändringar som överenskommits

Det här ingår i ditt kollektivavtal

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Din lön

Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier ni bestämt på arbetsplatsen. I lönesamtalet ska din chef ge dig ett förslag till ny lön. Den nya lönen ska gälla retroaktivt från 1 maj 2020.

Uppsägningstid

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren gäller LAS regler, och du har mellan en och sex månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd. Om du är över 55 år och har jobbat hos arbetsgivaren i minst tio år förlängs din uppsägningstid med sex månader om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Vid egen uppsägning gäller 1–3 månader beroende på hur länge du varit anställd.

Semester

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år, men enligt ditt kollektivavtal får du fler semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar. Du har också möjlighet att komma överens med chefen om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.

Föräldrar

Om du är föräldraledig får du ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Tillägget gäller från första anställningsdagen.

Trygghet vid uppsägning

Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE. Läs mer hos Trygghetsrådet TRS.

Trygghetsrådets webbplats 

Pensionsavtal: ITP-planen

Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension med en procentsats av din lön. ITP-planen är det avtal för tjänstepension som gäller för anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen.

Är du privatanställd tjänsteman hos en arbetsgivare som har kollektivavtal, har du ITP-pension. Den innehåller olika delar. Vilka delarna är och vad de innebär beror på när du är född.

Tjänstepensionen ITP (collectum.se)

Dina kollektivavtal

Arbetsgivaralliansen skola/utbildning

Bransch- och löneavtal

Skola och utbildning
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Förhandlingsordning

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
samt TRIA

Samverkansavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mera.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss