Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Varsel om uppsägning

Är det varsel och neddragningar på gång på din arbetsplats? Innan någon blir uppsagd måste arbetsgivaren förhandla med Vision. Du kan alltid ta kontakt med Vision för att ställa frågor och få personlig hjälp vid varsel om uppsägning.

Vad innebär varsel?

Varsel är en förvarning om att det kan bli uppsägningar på arbetsplatsen på grund av arbetsbrist. Enligt lag måste en arbetsgivare som planerar att säga upp fler än fem anställda varsla till Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren måste också förhandla med facket innan några beslut fattas om uppsägningar.

Är varsel och uppsägning samma sak?

Nej, ett varsel är i sig ingen uppsägning. Det innebär att om du har blivit varslad är du ännu inte uppsagd. Det är inte heller säkert att du kommer att bli uppsagd, utan varsel kan också bli avblåst. Det är först när du får ett personligt besked om att du är uppsagd som din uppsägningstid börjar löpa.

Om du har blivit varslad och riskerar att bli uppsagd kommer du att bli kontaktad av ditt Vision-ombud, för att du ska kunna bli rätt företrädd i förhandlingarna. Som medlem i Vision kan du också själv ringa din avdelning eller klubb, eller till Vision Direkt.

Kontakta Vision

Bli medlem

Förhandling vid varsel om arbetsbrist

I samband med varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren förhandla med facket. Det är arbetsgivaren skyldig att göra. I förhandlingen måste arbetsgivaren kunna visa att det finns sakliga skäl för uppsägning.

Därefter förhandlar arbetsgivaren och facket om turordningen vid uppsägningen.

Turordningsregler

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller turordningsregler för uppsägningar. Huvudregeln är att den som blev anställd sist på en arbetsplats blir uppsagd först. Om anställningstiden är lika blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Men du kan även bli uppsagd om du inte har tillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras.

Arbetsgivare har rätt att undanta tre personer från turordningen som anses ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Men det kan finnas avvikelser från detta i kollektivavtalet.

LAS – lagen om anställningsskydd

Om du får uppsägningsbesked

Om varslet leder till att du blir uppsagd gäller kollektivavtalet och reglerna i lagen om anställningsskydd.

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren

Du ska alltid få ett skriftligt besked om uppsägning. Beskedet ska överlämnas till dig personligen eller skickas i rekommenderat brev. Om din arbetsgivare säger upp dig muntligt ska du be om ett skriftligt besked.

I uppsägningsbeskedet ska det stå hur du ska göra om du tycker att uppsägningen är felaktig. Om du vill ogiltigförklara uppsägningen ska du göra det inom 14 dagar, och kontakta Vision omedelbart. Det är dock ovanligt att ogiltigförklara en uppsägning där arbetsbrist har angetts som grund. Det handlar då oftast om att uppsägningen bryter mot turordningen, och en sådan uppsägning kan inte ogiltigförklaras. Då kan du bara begära skadestånd, och i så fall inom fyra månader.

Om uppsägningen beror på arbetsbrist ska det stå i uppsägningsbeskedet om du har företrädesrätt till återanställning eller inte.

Har du frågor om ditt uppsägningsbesked? Prata med Vision-ombudet eller din klubb eller avdelning. Du kan också ringa Vision Direkt.

Checklista: Uppsagd på grund av arbetsbrist

Ta hjälp av Vision vid varsel om uppsägning

Som medlem i Vision kan du använda våra karriärtjänster, som hjälper dig vidare om du behöver lämna din nuvarande arbetsplats. Du får personlig hjälp med bland annat cv-granskning och karriärrådgivning.

Karriärtjänster – utvecklas med Vision

I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring, som ger dig större ekonomisk trygghet om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Med inkomstförsäkringen kan du få upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön efter skatt, även om du tjänar mer än taket för a-kassan.

Inkomstförsäkring

Omställningsavtal och trygghetsavtal

I vissa kollektivavtal ingår ett omställningsavtal eller trygghetsavtal som ger dig stöd om du blir uppsagd. Du kan få ekonomiskt stöd under arbetslösheten i form av avgångs­ersättning och personligt stöd i form av hjälp att hitta nytt jobb.

Du har tillgång till ett sådant avtal om du arbetar inom något av Visions avtalsområden.

Omställning

Prata med ditt Vision-ombud eller Vision Direkt om omställning och stöd när du fått besked om uppsägning. Se till att ansökan om stödet skickas in direkt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss