Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Du har rätt till en rehabiliteringsplan

Arbetsgivaren har skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en medarbetare förväntas vara borta från arbetet på grund av sjukdom en längre tid.

Syftet med planen är att det ska bli enklare och gå snabbare för den som är sjukskriven att komma tillbaka till jobbet. Därför är det viktigt att planen, i den utsträckning  det är möjligt, upprättas i samråd med den som är sjukskriven. Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering.

Mer än 60 dagars sjukskrivning

De nya reglerna innebär att en "Plan för återgång i arbete" ska tas fram om man antar att en person kommer att vara sjukskriven i mer än 60 dagar. Då ska en plan upprättas senast dag 30 i sjukperioden.

Om det kan antas att den sjukskrivne kan återgå helt i arbete inom 60 dagar behöver en plan inte tas fram. Det räcker då att arbetsgivaren dokumenterar detta på lämpligt sätt. Om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt inte kan återgå inom 60 dagar ska en plan arbetas fram direkt.

Planen ska sedan kontinuerligt följas upp och anpassas av arbetsgivaren.

Undantag

En fullständig plan behöver inte tas fram om det är uppenbart att en återgång i arbete för tillfället inte är möjlig, inte ens med rehabiliterande åtgärder. Det kan exempelvis handla om att arbetstagaren väntar på medicinsk utredning eller behandling. Det räcker då att skälen till detta dokumenteras i planen. Om det senare visar sig att arbetstagaren kan återgå i arbete ska en plan upprättas så snart som möjligt.

En fullständig plan behöver inte heller tas fram i de fall där det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser, då räcker det att skälen till detta dokumenteras i planen. Om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt inte kan återgå i arbete utan insatser, ska en mer utförlig plan upprättas.

Reglerna gäller från 1 juli 2018

Reglerna gäller alla nya sjukfall från 1 juli 2018. Även då någon redan varit sjuk i 60 dagar den 1 juli 2018 gäller regelverket, men planen ska i det fallet upprättas senast 30 september 2018.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar