Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Tjänstledighet

Tjänstledighet innebär att du är ledig från jobbet en tid, i regel utan lön. I vissa fall har du rätt enligt lag att ta tjänstledigt från arbetet. I andra fall är det upp till arbetsgivaren att avgöra om du får ta ledigt eller inte.

Studieledighet

Om du har varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader har du rätt att ta tjänstledigt för att studera. Det står i Studieledighetslagen.

Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete. Du väljer helt själv vad du vill studera. Självstudier omfattas dock inte; du behöver nämligen kunna visa upp en studieplan, ett antagningsbevis eller liknande.

Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta på din begärda ledighet i upp till ett halvår. Om arbetsgivaren utnyttjar den möjligheten ska de underrätta dig om när du kan börja studera.

Du har rätt att bryta din studieledighet och återgå i tjänst med fjorton dagars varsel. Om ledigheten har varat längre än ett år räcker det med en månads varsel. Du har då rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som om du inte varit ledig.

Studieledighetslagen (riksdagen.se)

Tjänstledighet för att starta eget företag

Du har rätt till tjänstledigt i sex månader för att starta och driva eget företag. Du får ingen ersättning under ledigheten. Den här rätten regleras i en egen lag.

Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (riksdagen.se)

Ledighet av familjeskäl och enskilda angelägenheter

Du har rätt enligt lag att vara ledig från din anställning på grund av trängande familjeskäl, som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör din omedelbara närvaro absolut nödvändig.

Lagen ger inte rätt till någon betald ledighet. Däremot ger vissa kollektivavtal rätt till lön när du är ledig för enskilda angelägenheter. Är du till exempel anställd i kommun eller region kan du få behålla lönen i max tio dagar per kalenderår om det finns synnerliga skäl för ledighet, såsom att en anhörig är sjuk eller har gått bort.

Du kan även vara ledig med lön vid begravning och gravsättning. Hur lång tjänstledigheten kan bli avgörs av din relation till den avlidna och eventuell tidsåtgång.

Personliga skäl till tjänstledighet

Några kollektivavtal ger rätt att vara tjänstledig med lön för att gå till läkare, tandläkare och mödravård. Du har också rätt till ledighet för att fullgöra något samhällsuppdrag, till exempel ett politiskt uppdrag, dock inte med bibehållen lön.

Annars har du ingen självklar rätt till tjänstledigt för andra personliga skäl, som att pröva ett jobb hos annan arbetsgivare eller för att göra en resa.

Du har alltid rätt att begära tjänstledigt, men det är arbetsgivaren som slutligen avgör om du beviljas ledighet eller inte.

Fråga Vision vilken rätt till ledighet du har med ditt kollektivavtal.

Ditt kollektivavtal

Prova på ett annat jobb

Det finns ingen lagstadgad rätt till tjänstledighet för att prova på ett annat arbete. I stället är det arbetsgivaren som avgör om du får det eller inte. Du kan därför ansöka om tjänstledighet om du ska börja på ett nytt jobb, men det är upp till arbetsgivaren om du får det beviljat.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar