Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Leende kvinna med hörlurar i soffa.

Tjänstledighet

Tjänstledighet innebär att du är ledig från jobbet en tid, i regel utan lön. I vissa fall har du rätt enligt lag att ta tjänstledigt från arbetet. I andra fall är det upp till arbetsgivaren att avgöra om du får ta ledigt eller inte.

Studieledighet

Om du har varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader har du rätt att ta tjänstledigt för att studera. Det står i Studieledighetslagen.

Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete. Du väljer helt själv vad du vill studera. Självstudier omfattas dock inte; du behöver nämligen kunna visa upp en studieplan, ett antagningsbevis eller liknande.

Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta på din begärda ledighet i upp till ett halvår. Om arbetsgivaren utnyttjar den möjligheten ska de underrätta dig om när du kan börja studera.

Du har rätt att bryta din studieledighet och återgå i tjänst med 14 dagars varsel. Om ledigheten har varat längre än ett år räcker det med en månads varsel. Du har då rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som om du inte varit ledig.

Studieledighetslagen (riksdagen.se)

Tjänstledighet för att starta eget företag

Du har rätt till tjänstledigt i sex månader för att starta och driva eget företag. Du får ingen ersättning under ledigheten. Den här rätten regleras i en egen lag.

Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (riksdagen.se)

Ledighet av familjeskäl och enskilda angelägenheter

Du har rätt enligt lag att vara ledig från din anställning på grund av trängande familjeskäl, som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör din omedelbara närvaro absolut nödvändig.

Lagen ger inte rätt till någon betald ledighet. Däremot ger vissa kollektivavtal rätt till lön när du är ledig för enskilda angelägenheter. Är du till exempel anställd i kommun eller region kan du få behålla lönen i max tio dagar per kalenderår om det finns synnerliga skäl för ledighet, såsom att en anhörig är sjuk eller har gått bort.

Du kan även vara ledig med lön vid begravning och gravsättning. Hur lång tjänstledigheten kan bli avgörs av din relation till den avlidna och eventuell tidsåtgång.

Personliga skäl till tjänstledighet

Några kollektivavtal ger rätt att vara tjänstledig med lön för att gå till läkare, tandläkare och mödravård. Du har också rätt till ledighet för att fullgöra något samhällsuppdrag, till exempel ett politiskt uppdrag, dock inte med bibehållen lön.

Annars har du ingen självklar rätt till tjänstledigt för andra personliga skäl, som att pröva ett jobb hos annan arbetsgivare eller för att göra en resa.

Du har alltid rätt att begära tjänstledigt, men det är arbetsgivaren som slutligen avgör om du beviljas ledighet eller inte.

Fråga Vision vilken rätt till ledighet du har med ditt kollektivavtal.

Ditt kollektivavtal

Prova på ett annat jobb

Det finns ingen lagstadgad rätt till tjänstledighet för att prova på ett annat arbete. I stället är det arbetsgivaren som avgör om du får det eller inte. Du kan därför ansöka om tjänstledighet om du ska börja på ett nytt jobb, men det är upp till arbetsgivaren om du får det beviljat.

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet

Frågor & svar