Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Kollektivavtal – så fungerar det

Om du har kollektivavtal på ditt jobb har du ännu bättre villkor än lagen. Längre semester, övertidsersättning, traktamente, högre pension och försäkringar är bara några exempel på förmåner som kollektivavtalet kan ge.

Vad är kollektivavtal?

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket om dina villkor på jobbet. Kollektivavtalet reglerar det mesta på jobbet – sådant som de flesta tar för givet.

Kollektivavtalen är mer flexibla än lagen, eftersom avtalen är utformade för att passa anställda och arbetsgivare i en viss bransch, verksamhet eller på en viss arbetsplats. Kollektivavtal gäller under en bestämd tidsperiod, sedan omförhandlas de.

Ytterst är det medlemmarna i Vision som bestämmer vilka frågor som vi ska driva i avtalsrörelsen när ett nytt kollektivavtal ska tas fram.

Hitta ditt kollektivavtal

Måste man ha kollektivavtal?

En arbetsgivare måste inte ha kollektivavtal. Men om en facklig organisation begär förhandling om kollektivavtal måste arbetsgivaren delta i förhandlingen. Den fackliga organisationen har också rätt att vidta strids­åtgärder för att få arbetsgivaren att teckna kollektivavtal.

Även om en arbetsgivare inte måste ha kollektivavtal, så gynnar det ofta både arbetsgivare och anställda att ha kollektivavtal. Dels blir det tydligt för både arbetsgivaren och de anställda vilka villkor som gäller på arbetsplatsen utan att arbetsgivaren ensidigt kan förändra dessa. Dels får de anställda en utökad möjlighet till inflytande på arbetsplatsen utifrån de regler i medbestämmandelagen som gäller för parter med kollektivavtal.

Vad säger kollektivavtal om lön?

Om du har kollektivavtal på din arbetsplats har du också ett löneavtal. Löneavtalet avgör vilka förutsättningar som gäller för löneökning på din arbetsplats.

Löneavtal – så fungerar olika avtal

Vad innehåller ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal innehåller villkor som gäller alla på arbetsplatsen. Både du, dina kollegor och arbetsgivaren vet vilka villkor som gäller, precis som i vilket avtal som helst. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan alltid förbättra villkoren ännu mer än det som står i avtalet – men inte försämra.

Här finns några exempel på vad som brukar ingå i kollektivavtalet.

 • Schysta villkor för alla. Arbetsgivaren kan inte välja en anställd som går med på sämre villkor än de som finns i kollektivavtalet. Om det är ont om jobb kan det annars lätt bli arbetsgivarens marknad, där människor börjar ta ett jobb till vilket pris som helst.
 • Löneöversyn och lönesamtal. Din lön ska ses över varje år, enligt kollektiv­avtalet, och du har rätt till lönesamtal med din chef. På lönesamtalet pratar ni om ditt arbete, din prestation och vad du kan göra för att höja din lön.

  Lönesamtal
 • Särskilda ersättningar. Du får extra ersättning om du arbetar övertid, helger och kvällar, har jour och beredskap eller mycket restid.

  Arbetstid
 • Försäkringar för sjukdom och arbetsskada. I kollektivavtalet ingår försäkringar som ger dig ekonomisk ersättning om du till exempel blir långvarigt sjukskriven eller skadar dig i arbetet.

  Avtalsförsäkringar
 • Tjänstepension. Du får ett slags pensions­sparande via din anställning: tjänstepension. Det innebär att arbetsgivaren varje år sätter in pengar hos ett försäkrings­bolag som du kan ta ut vid pensionen, tillsammans med ditt övriga pensionssparande.

  Tjänstepension
 • Påverkan på jobbet. Du får större möjlighet att vara med och påverka beslut som berör din arbetsplats tack vare kollektivavtalet.

  Bli aktiv
 • Möjlighet till utveckling. De allra flesta kollektivavtal ger rätt till regelbundna utvecklingssamtal med din chef och lyfter vikten av kompetensutveckling.

  Din utveckling

Vill du veta mer om vad du tjänar på ett kollektivavtal? Läs våra exempel på vad kollektivavtalet betyder för olika yrkesgrupper.

Det här tjänar du på kollektivavtalet

Inget kollektivavtal?

Jämför kollektivavtal med lagen

Jämför villkoren i lagen med villkoren i Visions olika kollektivavtal och se vilken skillnad avtalen gör.

Centrala och lokala kollektivavtal

Vision sluter kollektivavtal dels på central nivå med arbetsgivar­organisationer, dels på lokal nivå med arbetsgivaren via våra avdelningar och klubbar.

Centrala kollektivavtal

På central nivå förhandlar Vision om kollektivavtal med de olika arbetsgivar­organisationerna inom våra avtalsområden. Sveriges Kommun och Regioner (SKR), Sobona och Svenska kyrkans arbetsgivar­organisation är exempel på arbetsgivar­organisationer.

De centrala kollektivavtalen gäller till exempel lön, arbetstid, pensioner och anställningsvillkor. Kollektivavtalen omfattar alla medlemmar vars arbetsgivare tillhör en av arbetsgivar­organisationerna som Vision har slutit kollektivavtal med. Avtalen förhandlas om med några års mellanrum.

Lokala kollektivavtal

Din Vision-avdelning eller klubb förhandlar med arbetsgivaren om vilka villkor som ska gälla på er arbetsplats i det lokala kollektivavtalet, med det centrala kollektivavtalet som ram. Den lokala arbetsgivaren representeras av din chef.

I lokala kollektivavtal har du och dina kollegor möjlighet att förhandla om ännu bättre anställnings­villkor än de centrala avtalen. Ni kan anpassa era villkor till just er arbetsplats och vad du och dina kollegor tycker är viktigt.

Oftast handlar lokala kollektivavtal om extra förmåner för de anställda. Det kan till exempel gälla arbetstid, friskvård eller lunch­subventioner. Anställnings­förmåner är vanligare hos privata arbetsgivare, men det finns inget som hindrar en kommun från att sluta avtal med det lokala facket om förmåner för sina anställda.

Särskilda regler i kommun och region

För kommuner och regioner, som följer HÖK-avtalet, gäller speciella regler. HÖK är nämligen inte ett formellt kollektivavtal. Det är en central överenskommelse som måste fastställas i lokala kollektivavtal för att gälla.

Men alla kommuner och regioner har förbundit sig att följa HÖK genom sitt medlemskap i kommun- och regionförbundet. Därför finns det ingen risk att någon kommun inte följer det som står i överenskommelsen. Avdelningar inom kommun och region har också samma möjligheter som andra avdelningar att sluta lokala avtal som ger bättre förmåner än HÖK.

Kollektivavtal för kommun och region

Ditt anställningsavtal gäller specifikt för dig

Ditt enskilda anställningsavtal gäller mellan dig och arbetsgivaren. Där kan det till exempel finnas villkor för dina arbetsuppgifter, din lön, semester och pension.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss