Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Två glada medarbetare.

Det här tjänar du på kollektivavtalet

Vad är kollektivavtalet värt? Några tusenlappar? Nej, det är faktiskt betydligt mer än så för de allra flesta. Här kan du se några exempel på vad man kan tjäna på att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Räkneexempel för olika kollektivavtal

Anders, ekonom

Anders är 31 år och arbetar som ekonom i ett kommunalt bostadsbolag. Han tjänar 88 869 kronor på kollektivavtalet under ett år.

Anders är småbarnsförälder. Hans månadslön är 40 100 kronor. Under året är han föräldraledig.

Inför bokslutet arbetar han övertid en hel del kvällar och helger. Anders arbetsgivare tillhör arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Kollektivavtalets värde för Anders under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Arbetstidsförkortning 27 tim  

6 483 kr

Semesterdagstillägg

8 020 kr

Övertid (30 tim)

14 640 kr

Föräldralön 6 månader

24 060 kr

Tjänstepension

22 674 kr

Löneökning 2.7 %

12 992 kr

Summa

88 869 kr


Det här gäller för Anders

Förutom detta gör kollektivavtalet att Anders har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Anders blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger honom hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Kollektivavtalet innehåller en arbetstidsförkortning. Anders får en heltidslön trots att hans årsarbetstid är 27 timmar kortare än en vanlig heltid.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Övertidsersättningen finns tack vare avtalet.

Kollektivavtalet gör att Anders får behålla cirka 10 procent av sin lön under föräldraledigheten, i högst sex månader.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska sättas enligt sakliga kriterier.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Anders räkning. Det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under föräldraledighet och sjukskrivning tjänar Anders in tjänstepension.

Carin, diakon

Carin är diakon och arbetar i Svenska kyrkan. För henne är kollektivavtalet värt 72 967 kronor under ett år.

Carin är 43 år och har en heltidslön på 35 600 kronor. Hon arbetar obekväma arbetstider ungefär fem kvällar per månad och två helger per månad. Dessutom har hon ungefär 20 timmars övertid under ett år.

Carin har gått på kurs fem dagar. Hon har också deltagit i totalt fem timmars facklig information och seminarier. Carin fick 1,9 procents löneökning i april.

Kollektivavtalets värde för Carin under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Tjänstepension

20 524 kr

Lönehöjning 1,9 %

8 117 kr

Fem dagars ledighet, kurs och litteratur

8 741 kr

6 dagars extra semester 

12 303 kr

Ob-ersättning

14 436 kr

Övertidsersättning

7 767 kr

Fem timmars facklig information på arbetstid

1 079 kr

Summa

72 967 kr

Det här gäller för Carin

Förutom detta gör kollektivavtalet att Carin har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Carin blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Carins räkning. Det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Avtalet säger hur många procent av medarbetarnas löner som minst ska användas till löneökningar. Men lönesättningen är individuell, och som medlem kan man alltså få både mer och mindre än så.

Rätt till ledighet för att gå en kurs på betald arbetstid ingår i PU-avtalet, liksom att arbetsgivaren betalar kurslitteraturen.

Sex extra semesterdagar utöver de som finns i lagen får Carin och andra anställda över 40 år tack vare kollektivavtalet.

Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet. Den får Carin i pengar för att hon arbetar obekväma tider.

Övertidsersättningen är även den reglerad i avtalet, och ersätter de 20 timmarna som Carin arbetat övertid.

Upp till fem timmars facklig information på arbetstid per år ingår i PU-avtalet.

Svenska kyrkans avtal

Johan, ingenjör

Johan är 26 år och högskoleingenjör på ett bolag. För honom är kollektivavtalet värt 107 644 kronor under ett år.

Johan arbetar på ett bolag där de har branschavtalet Sobona Energi. Han tjänar 36 500 kronor i månaden. I hans arbete ingår beredskap sju veckor per år. Under det senaste året har han varit på två läkarbesök som krävt att han varit borta från jobbet två halvdagar. Han har också varit ledig två dagar på grund av att hans pappa dött.

Kollektivavtalets värde för Johan under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Arbetstidsförkortning 63 tim

13 936  kr

Semesterdagstillägg

7 300  kr

Läkarbesök på arbetstid

1 703  kr

Två dagar ledigt för enskilda angelägenheter

3 407  kr

Beredskap och övertid

48 562 kr

Tjänstepension

22 224 kr

Löneökning (2,4 %)

10 512 kr

Summa

107 644 kr

Det här gäller för Johan

Förutom detta gör kollektivavtalet att Johan har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Johan blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger honom hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Branschavtalet Sobona Energi innehåller en arbetstidsförkortning. Johan får en heltidslön trots att hans årsarbetstid är 63 timmar kortare än en vanlig heltid.

Semesterdagstillägget ger extra pengar till sommarsemestern.

Totalt en heldags betald ledighet på grund av läkarbesök får Johan enligt kollektivavtalet.

Likaså får han vara ledig två dagar efter en nära släktings bortgång enligt kollektivavtalsreglerna.

Kollektivavtalet ger ersättning under de sju veckor Johan har beredskap i sitt hem. Han får också övertidsersättning under de 16 tillfällen när han blivit tvungen att rycka in och arbeta aktivt.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Johans räkning. Det är alltså ett pensionssparande som han får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell.

Kollektivavtal för KFS

Katarina, personalchef

Katarina, 39, är personalchef i en medelstor kommun. För henne är kollektivavtalet värt 192 175 kronor under ett år.

Katarina tjänar 62 800 kronor i månaden. Under året har hon fått 3500 kronor extra för inlöst övertid per månad. Hon har varit på tjänsteresor med övernattning tre gånger. I tre veckor var Katarina sjukskriven i samband med en mindre operation.

Kollektivavtalets värde för Katarina under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Inlöst övertid

3 500 kr (månad)

Semesterdagstillägg

9 498  kr

Lönehöjning 3,3%

24 869 kr

Sjuk i tre veckor, varav en vecka med sjuklönetillägg

7 386  kr

Tjänsteresor med övernattning tre gånger, åtta dygn traktamente

2 680 kr

Tjänstepension

105 742 kr

Summa

192 177 kr

Det här gäller för Katarina

Förutom detta gör kollektivavtalet att Katarina har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Katarina blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Övertidsersättningen är reglerad i avtalet.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska sättas enligt sakliga kriterier.

Sjuklönedelen i kollektivavtalet gör att inkomstbortfallet blir mindre än det skulle bli om Katarina bara fick ersättning från Försäkringskassan.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Katarinas räkning. Det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Kollektivavtal för kommun och region

Kerstin, beteendevetare

Kerstin är beteendevetare och arbetar som behandlingsassistent på ett privat behandlingshem för unga missbrukare. För henne är kollektivavtalet värt 77 372 kronor under ett år.

Hon är nyss fyllda 40 år och har en månadslön på 29 500 kronor. Kerstin arbetar efter ett schema som medför arbete på obekväm arbetstid.

Kollektivavtalets värde för Kerstin under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Summa

77 372 kr

Veckoarbetstid 37 tim istället för 40 tim

27 891 kr

Ob-tillägg

16 523 kr

Semester sex dagar extra

9 204 kr

Tjänstepension

16 674 kr

Löneökning 2 %

7 080 kr

Det här gäller för Kerstin

Förutom detta gör kollektivavtalet att Kerstin har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Kerstin blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Kerstins veckoarbetstid är kortare tack vare kollektivavtalsregler för den som har ett schema som hennes. Hon får en heltidslön trots att hon arbetar tre timmar mindre i veckan.

Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet. Den får Kerstin i pengar för att hon arbetar två eftermiddagspass per vecka och tolv helger per år.

Sex extra semesterdagar, utöver de som finns i lagen, får anställda över 40 år tack vare kollektivavtalet.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Kerstins räkning. Det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska ses över enligt sakliga kriterier.

Vårdföretagarnas kollektivavtal inom vård, behandling och omsorg

Maria, kommunikatör

Maria är 28 år och kommunikatör i en kommun. För henne är kollektivavtalet värt 82 711 kronor under ett år.

Maria arbetar i en kommun. Hon tjänar 34 000 kronor i månaden. Under året arbetade hon en del övertid. Hon avslutade året med att vara föräldraledig i fyra månader.

Kollektivavtalets värde för Maria under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Tjänstepension

19 966 kr

Löneökning 3,3 %

13 464 kr

Övertid

30 538 kr

Föräldrapenningtillägg     

13 600 kr

Semesterdagstillägg

5 143 kr

Summa

82 711 kr

Det här gäller för Maria

Förutom detta gör kollektivavtalet att Maria har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Maria blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Marias räkning. Det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Där finns också inskrivet att föräldralediga ska ha löneöversyn och bedömas som alla andra anställda.

Övertidsersättning får Maria tack vare kollektivavtalet.

Under de första sex månaderna med föräldraledighet får Maria behålla cirka 10 procent av sin lön.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Kollektivavtal för kommun och region

Mariana, assistent

Det här tjänar Mariana på kollektivavtalet: 47 701 kr kronor på ett år. Mariana är 28 år och arbetar som assistent på ett kommunledningskontor.

Mariana arbetar heltid under kontorstid, med en lön på 29 500 kronor. Hon är gravid och har därför besökt mödravårdscentralen under två halvdagar. Mariana har jobbat övertid 44 timmar, varav 30 timmar kvalificerad övertid.

Kollektivavtalets värde för Mariana under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Semesterdagstillägg

4 462 kr

Lönehöjning 2,7 %

9 558 kr

Besök på mödravårdscentral, två halvdagar

1 376 kr

Jobbat övertid 44 timmar, varav 30 timmar kvalificerat    

15 669 kr

Tjänstepension

16 636 kr

Summa

47 701 kr

Det här gäller för Mariana

Förutom detta gör kollektivavtalet att Mariana har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Mariana blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Där finns också inskrivet att föräldralediga ska ha löneöversyn och bedömas som alla andra anställda.

Övertidsersättningen är reglerad i avtalet. Den ersätter de 44 timmar per år som Mariana arbetat övertid på grund av personalbrist.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Marianas räkning. Det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet tjänas tjänstepension in.

Kollektivavtal för kommun och region

Oskar, medicinsk sekreterare

Oskar tjänar 73 706 kronor på kollektivavtalet under ett år. Oskar är 23 år och medicinsk sekreterare i en region.

Oskar arbetar i en region. Han tjänar 24 300 kronor i månaden, och arbetar på rullande schema med kvälls- och helgtjänstgöring var fjärde vecka. Förra året var han borta två dagar på grund av nära släktings dödsfall.

Kollektivavtalets värde för Oskar under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Veckoarbetstid 38,25 tim istället för 40 tim

13 404 kr

Semesterdagstillägg  

3 675 kr

Ob-ersättning

15 554

Övertid

15 378 kr

Två dagar ledigt (enskild angelägenhet)

2 268 kr

Tjänstepension

14 679 kr

Löneökning 3 %

8 748 kr

Summa

73 706 kr

Det här gäller för Oskar

Förutom detta gör kollektivavtalet att Oskar har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Oskar blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger honom hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Oskars veckoarbetstid är kortare på grund av kollektivavtalsregler för den som har ett schema som hans. Han får en heltidslön trots att han arbetar 1,75 timmar mindre i veckan.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet. Den får Oskar i pengar för att han arbetar obekväma tider.

Övertidsersättningen är även den reglerad i avtalet. Den ersätter de 50 timmar per år som Oskar arbetat övertid på grund av personalbrist.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Oskars räkning. Det är alltså ett pensionssparande som han får via sin anställning. Även under sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska ses över enligt sakliga kriterier.

Kollektivavtal för kommun och region

Pascal, IT-tekniker

Pascal tjänar 111 573 kronor på kollektivavtalet under ett år. Pascal är 36 år och arbetar som IT-tekniker i en region.

Pascal tjänar 32 200 kronor i månaden. Han har beredskap var sjätte vecka, sammanlagt 84 timmar per beredskapsvecka. Förra året jobbade han 63 timmar övertid. Han var också ledig i tre dagar när hans pappa gick bort.

Kollektivavtalets värde för Pascal under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Semesterdagstillägg

4 870 kr

Beredskapsersättning

44 752 kr

Övertid

26 580 kr

Tre dagar ledighet för enskild angelägenhet     

4 508 kr

Löneökning 2,6%

10 046 kr

Tjänstepension

20 817 kr

Summa

111 573 kr

Det här gäller för Pascal

Förutom detta gör kollektivavtalet att Pascal har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om Pascal blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger honom hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska ses över enligt sakliga kriterier.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Pascals räkning. Det är alltså ett pensionssparande som han får via sin anställning. Även vid sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Kollektivavtal för kommun och region

Rozita, enhetschef

Rozita tjänar 140 379 kronor på kollektivavtalet under ett år. Hon är 41 år och enhetschef i äldreomsorgen i en kommun.

Rozita arbetar heltid med en lön på 44 600 kronor. Under året har hon varit ledig två dagar i samband med sin pappas död. Hon har jobbat övertid 88 timmar.

Kollektivavtalets värde för Rozita under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Semester, sex dagar utöver lagstadgad

12 488 kr

Semesterdagstillägg

8 365 kr

Lönehöjning 3,3%

17 662 kr

Jobbat övertid 88 timmar, varav 70 kvalificerat    

54 168 kr

Nära anhörigs bortgång, två dagars ledighet

4 163 kr

Tjänstepension

43 533 kr

Summa

140 379 kr

Det här gäller för Rozita

Förutom detta gör kollektivavtalet att Rozita har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om hon blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal. Det ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Kollektivavtalet ger sex extra semesterdagar utöver de 25 som finns i lag.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Lönesättningen är individuell, och lönen ska sättas enligt sakliga kriterier.

Övertidsersättningen är reglerad i avtalet. Den ersätter de 88 timmar per år som Rozita arbetat övertid.

Kollektivavtalet ger möjlighet till tjänstledigt med bibehållen lön då någon nära anhörig är svårt sjuk eller har avlidit.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Rozitas räkning. Det är alltså ett pensionssparande som han får via sin anställning. Även vid sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Kollektivavtal för kommun och region

Sara, socialsekreterare

Sara tjänar 90 127 kronor på kollektivavtalet under ett år. Sara är 32 år och socialsekreterare i en kommun.

Sara arbetar dagtid och tjänar 35 100 kronor i månaden. Under året arbetade hon en del övertid. Hon avslutade året med att vara föräldraledig eftersom hon fick sitt andra barn.

Kollektivavtalets värde för Sara under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Tjänstepension

20 686 kr

Löneökning 3,3 %

13 400 kr

Övertid

33 182 kr

Föräldrapenningtillägg 10% i 150 dagar    

17 550 kr

Semesterdagstillägg

5 309 kr

Summa

90 127 kr

Det här gäller för Sara

Förutom detta gör kollektivavtalet att Sara har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om hon blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Sjuklönedelen i kollektivavtalet gör att inkomstbortfallet blir mindre än det skulle bli om Sara bara fick ersättning från Försäkringskassan.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Saras räkning. Det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även vid sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. Där finns också inskrivet att föräldralediga ska ha löneöversyn och bedömas som alla andra anställda.

Under de sex första månaderna av föräldraledighet får Sara behålla cirka 10 procent av sin lön.

Ersättning för övertid regleras i kollektivavtalet. Exemplet bygger på 60 timmar enkel övertid och 20 timmar kvalificerad övertid.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Kollektivavtal för kommun och region

Seija, tandsköterska

Seija tjänar 64 199 kronor på kollektivavtalet under ett år. Seija är 48 år och tandsköterska.

Seija arbetar i en region. Hon tjänar 27 500 kronor i månaden, och jobbar till klockan 22 fem kvällar per månad. Förra året jobbade hon sammanlagt 65 timmar övertid, varav 20 timmar enkel övertid.

Kollektivavtalets värde för Seija under ett år

(Beräknat i februari 2022)

Sex dagars extra semester

7 700  kr

Semesterdagstillägg     

5 158  kr

Ob-ersättning

3 119 kr

Övertid

24 000 kr

Tjänstepension

16 302 kr

Löneökning 2,4 %

7 920 kr

Summa

64 199 kr

Det här gäller för Seija

Förutom detta gör kollektivavtalet att Seija har en sjukförsäkring som kan ge flera tusenlappar per månad vid lång sjukskrivning. Om hon blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns även ett trygghetsavtal som ger henne hjälp att hitta ett nytt arbete och ekonomisk hjälp under arbetslöshet.

Kollektivavtalet ger sex extra semesterdagar utöver de 25 som finns i lag.

Semesterdagstillägget ger extra pengar vid uttag av betalda semesterdagar.

Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet. Den får Seija i pengar för att hon arbetar obekväma tider.

Övertidsersättningen är även den reglerad i avtalet. Den ersätter de timmar som Seija arbetat övertid på grund av personalbrist.

Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Seijas räkning. Det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Även vid sjukskrivning och föräldraledighet sätts tjänstepension av.

Kollektivavtal för kommun och region

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet