Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Anställd säger upp sig till sin chef.

Egen uppsägning – vad händer om du säger upp dig?

Ska du säga upp dig från jobbet? Vilken uppsägningstid du har beror på din anställningsform och om du har kollektivavtal. Det finns också saker att tänka på när det gäller sparade semesterdagar, flextid och komptid inför uppsägning på egen begäran.

Uppsägningstid vid egen uppsägning

Om du vill säga upp dig från ditt jobb gäller en viss uppsägningstid innan din anställning avslutas. Hur lång den är beror på vilken anställningsform du har och om du har kollektivavtal.

  • Tillsvidareanställd. Om du är fast anställd har du minst en månads uppsägningstid. Enligt många kollektivavtal har du längre uppsägningstid än så. I kommun och region har du upp till tre månaders uppsägningstid om du varit anställd längre än ett år.
  • Visstidsanställd. Om du är visstidsanställd, till exempel på ett vikariat, gäller normalt sett ingen uppsägningstid. I stället löper anställningen på den avtalade tiden och kan bara brytas i förtid om du och arbetsgivaren kommer överens om det. Enligt flera kollektivavtal gäller dock en månads uppsägningstid, förutsatt att anställningen förväntas pågå längre än tre månader.
  • Provanställd. Enligt lagen kan en provanställning avbrytas när som helst innan prövotiden har gått ut. Inom kommun och region gäller en månads ömsesidig uppsägningstid för provanställning enligt kollektivavtalet.
  • Tjänstledig. Om du är tjänstledig gäller samma uppsägningstid som om du skulle vara i tjänst.

Avbryta tjänsten innan uppsägningstiden gått ut?

Under uppsägningstiden är du fortfarande anställd, och därmed ska du stanna kvar på din tjänst fram till att uppsägningstiden har gått ut. Om du inte gör det kan du bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren.

En särskild regel gäller dock om du är anställd i kommun eller region. Enligt kollektivavtalet kan arbetsgivaren i stället hålla inne 14 kalenderdagars lön om du avslutar din tjänst innan uppsägningstiden har gått ut. Tänk dock på att du i så fall riskerar dina goda referenser från arbetsgivaren.

Så säger du upp dig

Vill du att din anställning ska avslutas ett visst datum? Ta då först reda på hur lång uppsägningstid du har. Om du har en månads uppsägningstid och vill att din sista anställningsdag ska vara den 15 mars ska du säga upp dig den 15 februari.

Säg upp dig skriftligt. En muntlig uppsägning är också giltig, men det är då svårare att bevisa i efterhand att du verkligen har sagt upp dig om det skulle uppstå ett missförstånd. Det är vanligt att först ta ett samtal med chefen där du säger upp dig muntligen och sedan samma dag bekräfta uppsägningen genom ett mejl.

Mall för egen uppsägning

Det här är ett exempel på hur du kan skriva en uppsägning via mejl:

"Jag vill härmed meddela att jag säger upp min anställning hos [infoga arbetsgivarens namn].

Vänlig hälsning [infoga ditt namn]"

Du har rätt till ett arbetsbetyg

När du slutar din anställning har du rätt att få ett arbetsbetyg, även kallat tjänstgöringsbetyg. Arbetsbetyget ska innehålla

  • uppgift om tiden som du varit anställd
  • en beskrivning av dina arbetsuppgifter
  • vitsord från arbetsgivaren, det vill säga ett omdöme om hur du har skött arbetsuppgifterna.

Om du vill har du rätt få vitsordet utelämnat från arbetsbetyget. Kontakta din arbetsgivaren när du har sagt upp dig för att få ett arbetsbetyg.

Sparad semester och komptid vid egen uppsägning

Dina semesterdagar är en intjänad rättighet enligt semesterlagen. Det innebär att om du avslutar din anställning innan du har hunnit ta ut dessa dagar ska arbetsgivaren i stället betala ut semesterersättning.

Semester

När det gäller flextid och komptid brukar Vision alltid rekommendera att ta ut sådan tid innan anställningen avslutas. Arbetsgivaren har nämligen inte samma skyldighet att ersätta sådan tid ekonomiskt.

Konkurrens- och sekretessklausul

Det förekommer att anställningsavtal innehåller sekretess- eller konkurrensklausuler. Ibland är dessa frågor reglerade i fristående avtal i stället för i anställningsavtalet.

Konkurrens- och sekretessklausuler kan begränsa din rätt att börja jobba hos en konkurrent eller använda dig av eller sprida information från arbetsgivaren. Om du skulle bryta mot en sådan klausul kan du få krav på skadestånd och hamna i en domstolsprocess.

Sådana klausuler är inte vanligt förekommande för Visions medlemmar. Det är bra – Vision avråder våra medlemmar från att avtala om sekretess och tystnadsplikt i anställningsavtalet. Om du omfattas av ett sådant avtal och vill säga upp dig kan du höra av dig till Vision för att få råd om vad du ska tänka på.

Kontakta Vision

A-kassa vid egen uppsägning

När du vill säga upp dig är det viktigt att känna till att det kan påverka din a-kasseersättning om du skulle bli arbetslös. A-kassan ser nämligen egen uppsägning som att aktivt ha bidragit till sin egen arbetslöshet. I de flesta fall blir du därför avstängd från ersättning från a-kassan i början av perioden.

Av den här anledningen råder vi dig att ringa till a-kassan innan du säger upp dig för att få veta vad som gäller just för dig.

A-kassan Vision (akassanvision.se)

Visions inkomstförsäkring gäller vid egen uppsägning

Som medlem i Vision har du en inkomstförsäkring om du tjänar mer än a-kassans tak. Den kompletterar a-kassan och gör att du tillsammans med ersättningen från a-kassan kan få upp till 80 procent av din lön i upp till 160 dagar.

Visions inkomstförstärkning gäller även vid egen uppsägning. Det är ett unikt villkor eftersom inte alla inkomstförsäkringar gör det. Utbetalningen sker först efter avstängningen, i samband med att du börjar få ersättning från a-kassan. Det beror på att beslutet från inkomstförsäkringen baseras på beslutet från a-kassan.

Visions inkomstförsäkring

Har du blivit uppsagd?

Har du blivit uppsagd av din arbetsgivare? Se vilka rättigheter du har enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Om du blir uppsagd

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss