Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Hitta kollektivavtal

Hitta dina kollektivavtal med vårt sökverktyg. Välj eller sök på det avtalsområde som du tillhör så ser du vilka kollektivavtal som gäller för dig. Om du är medlem i Vision kan du även se ditt kollektivavtal genom att logga in på Mina sidor.

1. Anställningsvillkor: Fastigo

Fastigo
K-avtalet Fastigo. 2023–2025. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor.

1. Bransch- och löneavtal 2020

Sobona, Vård och omsorg
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

1. Förhandlingsprotokoll 2023

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Förhandlingsprotokoll kollektivavtal 2023

1. Förhandlingsprotokoll avtal 2023: Hälsa, vård och omsorg

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg
Här ser du förändringarna i avtalet från 1 juni 2023.

1. Förhandlingsprotokoll avtal 2023: Skolor, förskolor och fritidshem

Fremia, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner från 1 september 2023 inom skolor, förskolor och fritidshem.

1. Förhandlingsprotokoll för skola, utbildning och folkhögskola

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola, Skola och utbildning
Gäller avtalsförhandlingarna 2023.

1. Förhandlingsprotokoll: Vård och Omsorg

Vård och omsorg
Förhandlingsprotokoll för avtalet 2023–2025.

1. Löneavtal (HÖK 24)

Kommun och region
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mer. I lydelse från 1 april 2024.

1. Svenska kyrkans avtal 23

Svenska kyrkan
Samlade avtal för Svenska kyrkan. Gäller perioden 1 april 2023 till 30 april 2025.

2. Allmänna bestämmelser (AB24)

Kommun och region
Kollektivavtal om allmänna bestämmelser. I lydelse från 1 april 2024.

2. Löneavtal: Fastigo

Fastigo
K-avtalet Fastigo, 2023–2025. Lönebildningsavtal.

3. Ändringar i allmänna bestämmelser: dygnsvila

Kommun och region
Ändring av kollektivavtalets regler om dygnsvila. Ersätter 13 § i allmänna bestämmelser (AB20). Gäller från 1 oktober 2023.

5. Kommentar till SAM17

Kommun och region
Partsgemensam kommentar till avtal om samverkan och arbetsmiljö.

6. Kommentar till KOM-KR

Kommun och region
Partsgemensam kommentar till överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal.

7. Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR)

Kommun och region
Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal med bilagor 1–6.

8. Kriterier för beviljande av förebyggande insatser

Kommun och region
Detta dokument förklarar kriterierna för förebyggande insatser enligt § 11 i kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR).

Allmänna bestämmelser 2023: Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Avtal för allmänna bestämmelser. Giltigt från och med 1 april 2023 till och med 30 april 2025.

Allmänna villkor skolor, förskolor, fritidshem

Fremia, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Anställningsvillkor och löneavtal för branschen skola, förskola och fritidshem.

Anställningsvillkor för företagshälsovård

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård
Det gamla kollektivavtalet för branschen företagshälsovård.

Anställningsvillkor för tandvård

Fremia, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Dina villkor som är kopplade till din anställning, bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning. Uppdateringar finns i förhandlingsprotokollet.

Arbetsgivarens kommentar till Allmänna bestämmelser

Kommun och region
Observera att detta är arbetsgivarens ensidiga kommentar till avtalet.

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i den kommunala sektorn

Kommun och region
Avsiktsförklaringen innehåller tre prioriterade områden: kunskapssatsning på friskfaktorer; stärkt dialog och inflytande i enlighet med parternas avtal för samverkan och arbetsmiljö; en partsgemensam uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet.

Avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

Svenska kyrkan
Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för utlandsanställda.

Avtal om förslagsverksamhet

Fastigo
Avtal som uppmuntrar dig som arbetstagare att komma med förslag till en förbättrad verksamhet.

Avtal om kompetensutveckling

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård
Avtal om hur kompetensutveckling ska gå till på arbetsplatsen. För att verksamheten ska utvecklas är det viktigt med en kontinuerlig och planerad kompetensutveckling av medarbetarna.

Avtal om utbyte av personuppgifter

Kommun och region
I lydelse från och med 1 december 2021.

Avtal om villkor och lön friskolor

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola
Dina villkor som är kopplade till anställning, bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

BAL 20

Kommun och region
: Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning. Förhandlingsprotokoll och överenskommelse med bilagor.

BEA 20

Kommun och region
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Förhandlingsprotokoll och överenskommelse.

Bilaga 4: Förtroendearbetstid – en vägledning

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Vision har tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram en vägledning för hur förtroendearbetstid ska tillämpas. Här regleras i vilken omfattning anställda får ta ut inarbetad tid i lediga dagar, jobba hemma med mer.

Bilaga D 2013: Anställning i personalpool

Kommun och region, Pacta
Avtal för dig som är anställd i personalpool. Gäller till exempel schema, fridagar och arbetstid.

Bilaga J (från 2024-02-01)

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Ändringar om dygnsvila som gäller från och med 1 februari 2024.

Bilaga L

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning. Bilaga till Allmänna bestämmelser.

Bilaga M

Kommun och region
Bestämmelser om arbetstider med mer för lärare. Bilaga till Allmänna bestämmelser. Observera att bilagan centralt bara tecknas av Lärarnas samverkansråd, vilket gör att Vision inte kan påverka innehållet eller tolka avsikterna med bilagan.

Bilaga P: Särskilda bestämmelser

Svenska kyrkan
Särskilda bestämmelser om bland annat lägerverksamhet.

Bilaga R (från 2024-02-01)

Kommun och region
Särskilda bestämmelser om arbetstider med mer inom räddningstjänsten. Ändringar om dygnsvila som gäller från och med 1 februari 2024.

Bilaga U: Uppehållsanställning

Kommun och region, Pacta
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning, alltså anställning med uppehåll. Speciella bestämmelser om till exempel lön och semester. Bilaga till Allmänna bestämmelser.

Bilaga: Beloppsberäkning för traktament

Kommun och region, Pacta
Bilaga till traktamentsavtalet TRAKT T. Beloppsberäkning från och med 1 januari 2023.

Bilersättningsavtal

Svenska kyrkan
Överenskommelse om ersättning för användandet av egen bil i tjänsten. Gäller från 1 april 2023.

Bilersättningsavtal (BIA)

Kommun och region, Pacta
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten.

Bransch- och löneavtal 2017-2020

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Bransch- och löneavtal: Folkhögskola

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola
Gäller 2020–2023.

Bransch- och löneavtal: Högskolor

Arbetsgivaralliansen, Högskola
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

Branschavtal 2020

Sobona, Utbildning
Branschavtalet handlar om dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Branschavtal: Besöksnäring och kulturarv

Sobona, Besöksnäring och Kulturarv
Kollektivavtal för branschen besöksnäring och kulturarv.

Branschavtal: Energi

Sobona, Energi
Kollektivavtal för branschen energi.

Branschavtal: Fastigheter

Sobona, Fastigheter
Kollektivavtal för branschen fastigheter.

Branschavtal: Flygplatser

Sobona, Flygplatser
Kollektivavtal för branschen flygplatser.

Branschavtal: Hälsa, vård och omsorg

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg
Det tidigare avtalet. Nytt avtal publiceras inom kort.

Branschavtal: Trafik

Sobona, Trafik
Kollektivavtal för branschen trafik.

Branschavtal: Vatten och miljö

Sobona, Vatten och Miljö
Kollektivavtal för branschen vatten och miljö.

BSF 08

Svenska kyrkan
BSF08 är ett system för att kunna framställa lönestatistik på nationell nivå.

Facklig förtroendeman AFF/LAFF

Kommun och region, Pacta
I det här avtalet anges vilka rättigheter de fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting (nu regioner) och bolag anslutna till Pacta (nu Sobona).

Förhandlingsordning vid rättstvister på Fremias avtalsområden

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Förhandlingsordning vid rättstvister på Fremias avtalsområden

Förhandlingsordning: Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Förhandlingsprotokoll för reviderad förhandlingsordning. Gäller även Trias avtalsområde.

Förhandlingsprotokoll avtal 2023: Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Protokoll från förhandlingar om Svenska kyrkans avtal för perioden 1 april 2023 till 30 april 2025.

Förhandlingsprotokoll avtal 2023: Vård, behandling och omsorg

Almega Vårdföretagarna, Vård & behandling, övrig omsorg
Protokoll från avtalsförhandlingarna 2023.

Förhandlingsprotokoll avtal 2023: Äldreomsorg

Almega Vårdföretagarna, Äldreomsorg
Protokollet från avtalsförhandlingarna 2023.

Förhandlingsprotokoll K-avtalet

Fastigo
Protokoll för kollektivavtalsförhandlingar, om löneavtal och allmänna anställningsvillkor för K-avtalet 2023–2025.

Förhandlingsprotokoll om karensavdraget: Skola

Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Ändring i allmänna anställningsvillkor avseende karensavdrag. Gäller från 21 oktober 2010 och tillsvidare.

Förhandlingsprotokoll om karensavdraget: Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Anpassning av sjuklönebestämmelser i kollektivavtal för Svenska kyrkan.

Förhandlingsprotokoll om karensavdraget: Tandvård

Fremia, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Anpassningar av sjuklönebestämmelser i kollektivavtalet för tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet.

Förhandlingsprotokoll: Bruttosamordning PA-KL

Kommun och region
Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL.

Förhandlingsprotokoll: Högskolor

Arbetsgivaralliansen, Högskola
Protokoll från avtalsförhandlingar för branschen högskola inom Arbetsgivaralliansen.

Förhandlingsprotokoll: Läkarmottagningar

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar
Protokoll från förhandlingarna om att avtalet för sektion C ska upphöra att gälla, och att avtalet för sektion E ska tillämpas i stället. Innehåller de undantag från E-avtalet som anställda som tidigare tillhörde C-avtalet ska omfattas av.

Förhandlingsprotokoll: Möjlighet till dispens

Kommun och region
Överenskommelse om möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5 i samband med planerad arbetstidsförläggning.

Förhandlingsprotokoll: Särskilda ersättningar i BEA, BAL och BUI

Kommun och region
Överenskommelse om uppräkning av särskilda ersättningar i BEA, BAL och BUI.

Förhandlingsprotokoll: Tandvård

Fremia, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Protokoll från förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal 2012.

Förhandlingsprotokoll: Uppräkning av ob-ersättning och semesterlönetillägg

Kommun och region
Överenskommelse om uppräkning av ersättning för obekväm arbetstid och semesterlönetillägg i Allmänna bestämmelser (AB).

Information om snabbspår för nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer

Fastigo
Vision har varit delaktig i att ta fram ett snabbspår för nyanlända som har erfarenhet eller utbildning som är relevant för fastighetsbranschen.

Kollektivavtal om tjänstepension

Svenska kyrkan
Överenskommelse om kollektivavtal om tjänstepension för anställda inom Svenska kyrkan.

Kollektivavtal: Vård, behandling och omsorg

Almega Vårdföretagarna, Vård & behandling, övrig omsorg
Gamla avtalet. Se förhandlingsprotokollet för förändringar.

Kollektivavtal: Äldreomsorg

Almega Vårdföretagarna, Äldreomsorg
Det gamla avtalet för branschen äldreomsorg. Se förhandlingsprotokollet för senaste förändringarna.

Kommunalt huvudavtal – KHA 94

Svenska kyrkan
Omfattar förhandlingsordning och regler om förhandling med mer.

Kommunalt huvudavtal KHA

Kommun och region, Pacta
Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Korrigering av preliminär lön

Kommun och region, Pacta
Ett avtal som reglerar hur man ska gå tillväga om en felaktig lön har betalats ut.

Korrigering av preliminär lön m.m.

Svenska kyrkan
Centralt avtal om utbetalning av preliminär och slutlig lön.

Krislägesavtal

Kommun och region
Överenskommelse om krishanteringsavtal med Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

Krislägesavtal KFS/Sobona

Sobona
Samma regler gäller nu för branschavtalen som för övriga inom Sobona

Lista på företag som tillämpade avtalet för sektion C

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar
En förteckning över de företag som hade tecknat kollektivavtalet för sektion C, som numera tillämpar avtalet för sektion E i stället.

Löneavtal 2023: Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Giltigt från 1 april 2023 till 30 april 2025.

Löneavtal: Tandvård

Fremia, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på din arbetsplats. Uppdateringar från 2012 finns i förhandlingsprotokollet.

Omställningsavtal KFO-PTK

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Omställningsavtal för medlemmar i Fremia (tidigare KFO) som omfattas av kollektivavtal med PTK.

Omställningsavtal och kompetensavtal

Svenska kyrkan
Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 för Svenska kyrkan.

Pensionsavtal AKAP-KL

Kommun och region, Pacta
AKAP-KL (Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) gäller dig som är född 1986 eller senare. Avtalet gäller från 1 januari 2014. Är du född 1985 eller tidigare omfattas du av pensionsavtalet KAP-KL i stället.

Pensionsavtal KAP-KL

Svenska kyrkan
KAP-KL för Svenska kyrkan handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

Pensionsavtal tjänstemän PTK

Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Avtal, kommentarer och förhandlingsprotokoll om tjänstepension.

Pensionsavtal: Gamla PA-KFS

Sobona, Trafik
Pensionsavtalet Gamla PA-KFS gäller för anställda födda före 1954. Avtalet beskriver din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

Pensionsavtal: PA-KFS

Sobona, Trafik
Pensionsavtalet PA-KFS gäller för anställda födda 1954 och senare. Avtalet handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

Protokoll: Flexpension

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, Vård & behandling, övrig omsorg, Äldreomsorg
Protokoll som avser införandet av flexpension i tjänsteföretag inom Almega Vårdföretagarna. Gäller från 1 juli 2023.

Protokoll: Omställningsavtal och kompetensavtal

Svenska kyrkan
Överenskommelse om nytt avtal om omställnings- och kompetensstöd. Protokoll från 8 september 2022.

PU-avtal

Svenska kyrkan
Personalpolitiskt utvecklingsavtal. Handlar om din kompetensutveckling, utvecklingssamtal, inflytande och delaktighet på arbetsplatsen, arbetsmiljö, diskriminering, företagshälsovård med mer.

Redogörelse för karensregler: Vårdföretagarna

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, Vård & behandling, övrig omsorg, Äldreomsorg
Redogörelsetext för karensregler som gäller från 1 januari 2019. Gäller branscherna Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E), Äldreomsorg (F) och Företagshälsovård (D).

Redogörelsetext – karensavdrag

Kommun och region
Redogörelse för ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser gällande karensavdrag.

Rekommendation för lägerverksamhet

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Rekommendationer för anställdas villkor vid lägerverksamhet.

Rekommendation vid utlandstjänstgöring

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Rekommenderade allmänna anställningsvillkor för dig som har utlandstjänst eller planerar att jobba utomlands.

Reseavtal: Fastigo

Fastigo
Avtal som gäller ersättning vid tjänsteresor, traktamente, reskostnadsersättning, resa med egen bil med mer. Giltigt från 1 januari 2016.

Samverkansavtal och huvudavtal

Fastigo
Samverkansavtalet handlar om samverkan, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet med mer. Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister.

Samverkansavtal: Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mer.

Semesterregler

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar
Semesterregler för dig som tillhörde avtalet för sektion C.

Studentmedarbetaravtal

Kommun och region
Överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare. Gäller från 1 april 2022.

Studentmedarbetaravtal: Fastigo

Fastigo
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student under terminstid på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till studentmedarbetarens studier.

Studentmedarbetaravtal: Kommentarer från arbetsgivaren

Kommun och region, Pacta
Arbetsgivarparten SKL:s redogörelsetext, som beskriver studentmedarbetaravtalets syfte och kommenterar de olika bestämmelserna. Redogörelsetexten är inte ett kollektivavtal.

Supplement till avtal om löner och villkor

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Supplementet gäller bara för frälsningsofficerare eller motsvarande. Utöver villkoren som regleras i supplementet gäller det vanliga avtalet för trossamfund. För samtliga civilanställda inom Frälsningsarmén gäller dock Arbetsgivaralliansens vård- och omsorgsavtal.

Tekniksprånget

Kommun och region
Förhandlingsprotokoll och överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget.

Tekniksprånget: Lägsta lön 2023 och 2024

Kommun och region
Förhandlingsprotokoll om överenskommelse om lägsta lön för praktikanställning, Tekniksprånget.

Traktamentsavtal (TRAKT 18)

Svenska kyrkan
Förhandlingsprotokoll för avtal med bilagor.

Traktamentsavtal (TRAKT T)

Kommun och region
Avtal om traktamente och resetillägg samt redogörelse för traktamentsavtalet.

Trygghetsavtal: Fastigo

Fastigo
Trygghetsavtalet ger dig trygghet och vissa förmåner om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Underbilagor A–D

Svenska kyrkan
Bilagor till Svenska kyrkans avtal Allmänna bestämmelser 20.

Ändringar i allmänna villkor: Företagshälsovård

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård
Ändringar av allmänna anställningsvillkor för branschen Företagshälsovård inom Almega Vårdföretagarna. Gäller från 1 januari 2024.

Ändringar i allmänna villkor: Vård, behandling och omsorg

Almega Vårdföretagarna, Vård & behandling, övrig omsorg
Ändringar av allmänna anställningsvillkor för branschen Vård, behandling och omsorg inom Almega Vårdföretagarna. Gäller från 1 januari 2024.

Ändringar i allmänna villkor: Äldreomsorg

Almega Vårdföretagarna, Äldreomsorg
Ändringar av allmänna anställningsvillkor för branschen Äldreomsorg inom Almega Vårdföretagarna. Gäller från 1 januari 2024.

Överenskommelse 80/90/100-modellen

Svenska kyrkan
Överenskommelse om möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda – en modell för deltidsarbete de sista åren inför pension. Modellen är ingen rättighet, utan en möjlighet om arbetsgivaren och den anställda är överens.

Överenskommelse för arbetsmarknadspolitiska anställningar (ÖFA)

Sobona, Besöksnäring och Kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik, Vatten och Miljö
Överenskommelse för arbetstagare i anställning med arbetsmarknadspolitiska insatser.

Överenskommelse om profilpraktikanställning

Svenska kyrkan
Protokoll och avtal för överenskommelse om profilpraktiksanställning inför genomförande av obligatorisk förpraktik inom den pastoralteologiska utbildningen. Gäller tills vidare från och med 1 maj 2023.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända

Fastigo, Fremia, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är tanken med överenskommelsen om snabbspår som gäller för fastighetsbranschen.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Kommun och region
Syftet med överenskommelsen är att ta tillvara nyanlända akademiker med utländsk examen inom socialt arbete och ge dem möjlighet att snabbt komma in i yrket.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss