×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Sök kollektivavtal

Här finns alla kollektivavtal som gäller för Visions medlemmar.

Välj vilket avtalsområde och bransch du tillhör, så ser du vilka avtal som gäller för dig.

1. Anställningsvillkor

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, sektion D
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

1. Avtal om korttidspermittering

KFO, Hälsa, vård och övrig omsorg

1. Bransch- och löneavtal

KFS, Energi
Branschavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Löneavtalet finns i förhandlingsprotokollet med start sid 102

1. Bransch- och löneavtal

KFS, Parkering
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Löneavtalet finns i förhandlingsprotokollet med start sid 84

1. Bransch- och löneavtal

KFS, Besöksnäringen
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Löneavtalet finns under förhandlingsprotokoll, sid 85

1. Bransch- och löneavtal

KFS, Läns- och regionsmuséer
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Löneavtalet finns i förhandlingsprotokollet med start sid 86

1. Bransch- och löneavtal

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning, arbete på läger med mera.

1. Bransch- och löneavtal 2017

KFS, Musei- och arkeologisk verksamhet
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

1. Bransch- och löneavtal 2017

KFS, Vård och omsorg
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Löneavtalet sid 90 och framåt

1. Bransch- och löneavtal 2017

KFS, SLTF - Trafikhuvudmän
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön, dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

1. Bransch- och löneavtal 2017

KFS, Konsult och service
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

1. Bransch- och löneavtal 2017

KFS, Fastighet
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Löneavtalet börjar på sid 84

1. Förhandlingsprotokoll

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola, Skola och utbildning
Protokoll från förhandlingarna om nytt löneavtal 2020.

1. Förhandlingsprotokoll 2017

KFS, VA
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017.

1. Förhandlingsprotokoll 2017

KFS, Renhållning
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017.

1. Förhandlingsprotokoll 2017

KFS, Utbildning
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017.

1. Förhandlingsprotokoll 2020

Svenska kyrkan
Protokollet om förhandlingarna om lön och anställningsvillkor, 2020.

1. Kollektivavtal

Almega Vårdföretagarna, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E
Avtal kring allmänna villkor som semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Samt löneavtal.

1. Kollektivavtal

Almega Vårdföretagarna, Äldreomsorg, sektion F
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

2. Förhandlingsprotokoll 2017

KFS, Musei- och arkeologisk verksamhet
Protokoll från förhandlingarna om nytt bransch- och löneavtal 2017.

2. Förhandlingsprotokoll 2017

KFS, Fastighet
Protokoll från förhandlingarna om nytt bransch- och löneavtal 2017.

2. Förhandlingsprotokoll 2017

SLTF - Trafikhuvudmän
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017

2. Förhandlingsprotokoll 2017

KFS, Konsult och service
Protokoll från förhandlingarna om nytt bransch- och löneavtal 2017.

2. Kollektivavtal - allmänna bestämmelser (AB20)

Kommun och region, Pacta
Gäller från 2020

3. Avtal om personalförsörjning

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C, Företagshälsovård, sektion D, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E, Äldreomsorg, sektion F
Tillfällig överenskommelse om ökad flexibilitet för att klara ökat personalbehov p.g.a. covid-19 pandemin

4. Utförlig info om personalförsörjningsavtalet

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C, Företagshälsovård, sektion D, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E, Äldreomsorg, sektion F
Beskrivningar och förklaringar till överenskommelse om ökad flexibilitet för att klara ökat personalbehov p.g.a. covid-19 pandemin

7. KOM-KR

Kommun och region
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal med bilagor 1-6

10. AB 17 i lydelse 2020/05/01

Kommun och region, Pacta
Allmänna bestämmelser

a. Löneavtal HÖK 20

Kommun och region
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 20

AB Anställning i personalpool, bilaga D 2013

Kommun och region, Pacta
Avtal för dig som är anställd i personalpool. Gäller till exempel schema, fridagar, arbetstid.

AB Räddningstjänst, Bilaga E

Kommun och region, Pacta
Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

AB Uppehållsanställning, Bilaga U

Kommun och region, Pacta
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning, alltså anställning med uppehåll. Speciella bestämmelser om till exempel lön och semester.

Anställningsvillkor

KFO, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Branschavtal för KFO skolor, förskolor och fritidshem

Anställningsvillkor

Fastigo
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Anställningsvillkor

KFO, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Uppdateringar finns i förhandlingsprotokollet.

Anställningsvillkor

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Reviderad version från september 2013. OBS! Läs tillsammans med förhandlingsprotokoll ovan för att se ändringarna från 2016.

Anställningsvillkor

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola
Dina villkor som är kopplade till anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Anställningsvillkor, ändringar 2014

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, sektion D
Läs tillsammans med anställningsvillkoren, ändringar december 2014.

Arbetsgivarens kommentar till AB

Kommentar från Sveriges Kommuner och Landsting till Allmänna bestämmelser

Avtal

Det tidigare avtalet

Avtal 2017 - Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Kyrkans avtal handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Med förhandlingsprotokoll och bilagor.

Avtal 2017: Förhandlingsprotokoll

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017.

Avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

Svenska kyrkan
Avtalet gäller den som är anställd av Svenska kyrkan för utlandstjänstgöring eller förberedande för sådan tjänst. Från 2017

Avtal om förslagsverksamhet

Fastigo
Avtal som uppmuntrar dig som arbetstagare att komma med förslag till en förbättrad verksamhet.

Avtal om kompetensutveckling

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, sektion D
Avtal om hur kompetensutveckling ska gå till på arbetsplatsen. För att verksamheten ska utvecklas är det viktigt med en kontinuerlig och planerad kompetensutveckling av medarbetarna.

Avtal om korttidsarbete

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer

Avtal om korttidsarbete

Svenska kyrkan
Gäller från den 16 mars 2020, och som längst till och med den 31 december 2020.

Avtal om korttidsarbete

Fastigo
Lydelse från 2020-04-24

Avtal om korttidsarbete/korttidspermittering

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola, Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C, Företagshälsovård, sektion D, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E, Äldreomsorg, sektion F
För arbetsgivarorganisation Almega Tjänsteföretagen, Almega Vårdföretagen

Avtal om korttidspermittering

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer

Avtal om korttidspermittering

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg

Avtal om korttidspermittering

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola

Avtal om korttidspermittering

KFO, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet

Avtal om korttidspermittering

Arbetsgivaralliansen, Skola och utbildning

Avtal om korttidspermittering KFO tandvård

KFO, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet

Avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar

Fastigo
Avtal som reglerar din rätt till ersättning om du uppfinner något för din arbetsgivares räkning.

Avtalsboken

Kommun och region, Pacta
Här hittar du de flesta av avtal med SKL och Pacta.

Avtalstext karensavdrag arbetsgivaralliansen trossamfund

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer

BAL T: Arbetslivsintroduktionsanställning

Kommun och region, Pacta
Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning.

Bilaga avtal karensavdraget

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg

Bilaga L till AB

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning

Bilersättningsavtal BIA

Kommun och region, Pacta
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten

Bilersättningsavtal BIL 12

KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten.

Bilersättningsavtal BIL 14

Svenska kyrkan
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten.

Bransch- och löneavtal

KFS, Anläggning
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Bransch- och löneavtal

KFS, Trafik
Branschavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Löneavtalet finns i förhandlingsprotokollet med start sid 152.

Bransch- och löneavtal

KFO, Hälsa, vård och övrig omsorg
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Bransch- och löneavtal

Skola och utbildning
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Bransch- och löneavtal

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Bransch- och löneavtal

Arbetsgivaralliansen, Högskola
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Bransch- och löneavtal 2017-2020

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Branschavtal 2017

KFS, Renhållning
Branschavtalet handlar om dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Branschavtal 2017

KFS, VA
Branschavtalet handlar om dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Branschavtal 2017

KFS, Utbildning
Branschavtalet handlar om dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

BSF 08

Svenska kyrkan
BSF08 är ett system för att kunna framställa lönestatistik på nationell nivå.

Checklista inför tecknande av lokal överenskommelse om ökad flexibilitet under Covid-19 pandemin

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C, Företagshälsovård, sektion D, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E, Äldreomsorg, sektion F

Facklig förtroendeman AFF/LAFF

Kommun och region, Pacta
I det här avtalet anges vilka rättigheter de fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting och bolag anslutna till Pacta.

Förhandlingsordning

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
OBS: Förändring i förhandlingsordningen från och med 1 januari 2019! Vid ogiltigförklaring av avsked och uppsägning har vi endast 2 veckor på oss att begära central förhandling. Detsamma gäller vid otillåten visstidsanställning där Vision lokalt har krävt att anställningen ska gälla tills vidare.

Förhandlingsordning FOF 03

KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg
Förhandlingsordningen beskriver vad som ska göras vid förhandlingar och om det blir tvister om något.

Förhandlingsprotokoll

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, sektion D
Protokoll från förhandlingar om nytt avtal december 2014.

Förhandlingsprotokoll

Arbetsgivaralliansen, Högskola

Förhandlingsprotokoll

KFS, Parkering
Protokoll från förhandlingarna om revideringar i kollektivavtalet 2016.

Förhandlingsprotokoll

KFS, Energi
Protokoll från förhandlingarna om revideringar i kollektivavtalet 2016.

Förhandlingsprotokoll

KFS, Anläggning
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2013.

Förhandlingsprotokoll

KFS, Läns- och regionsmuséer
Protokoll från förhandlingarna om revideringar i kollektivavtalet 2016.

Förhandlingsprotokoll

KFO, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Protokoll från förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal 2012.

Förhandlingsprotokoll

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C
Protokoll från förhandlingarna om att avtalet för sektion C ska upphöra att gälla, och att avtalet för sektion E ska tillämpas i stället. Innehåller de undantag från E-avtalet som anställda som tidigare tillhörde C-avtalet ska omfattas av.

Förhandlingsprotokoll avtal 2020

Almega Tjänsteföretagen
Fristående förskola, fritidsverksamhet, grundskola, uppdragsutbildning och gymnasieskola

Förhandlingsprotokoll karensavdrag

Almega tjänsteföretagen friskolor

Förhandlingsprotokoll karensavdrag vård omsorg

Hälsa, vård och övrig omsorg
KFO vård och omsorg

Förhandlingsprotokoll karensavdraget

KFO, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Tandläkarmottagningar/tandreglering

Förhandlingsprotokoll skola

Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
KFO skola

Gränsdragningsavtal

Almega Vårdföretagarna, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E
Centralt kollektivavtal om avtalstillämpning för behandlingspersonal inom bransch Vård och behandlingspersonal samt omsorgsverksamhetens delbransch Individ och familj

HÖK 17: Löneavtal

Kommun och region, Pacta
Gällde 2017-2020

KFS Parkering Branschavtal

KFS, Parkering
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Löneavtal finns under förhandlingsprotokoll, sid 84

Kollektivavtal

KFS, Flygplatser

Kommentar arbetsbrist

Kommun och region, Pacta

Kommunalt huvudavtal KHA

Kommun och region, Pacta
Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Komplettering av Avtal om korttidspermittering

KFO, Hälsa, vård och övrig omsorg
Gäller skrivelsen om vad som gäller under uppsägningstid

Korrigering av preliminär lön

Kommun och region, Pacta
Ett avtal som reglerar hur man ska gå tillväga om en felaktig lön har betalats ut.

Korttidsavtal

KFO, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor

Korttidsavtal

KFO, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Förlängning av möjlighet till korttidspermittering för KFO, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor

Korttidsavtal

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola, Högskola, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Skola och utbildning, Vård och omsorg
Förlängning av överenskommelse om korttidsarbete. Alla avtal inom Arbetsgivaralliansen

Krislägesavtal

Kommun och region
Överenskommelse om krishanteringsavtal med SKR

Krislägesavtal KFS/Sobona

KFS
Samma regler gäller nu för branschavtalen som för övriga inom Sobona

Krislägesavtal kommunala fastighetsbolag

Fastigo
Reglerar lön och arbetstid vid kris

Lista på företag som tillämpade avtalet för sektion C

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C
En förteckning över de företag som hade tecknat kollektivavtalet för sektion C, som numera tillämpar avtalet för sektion E i stället.

Löneavtal

Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på arbetsplatsen

Löneavtal

Fastigo
Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på din arbetsplats.

Löneavtal

KFO, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på din arbetsplats. Uppdateringar 2012 finns i förhandlingsprotokollet.

Löneavtalet

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola
Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på din arbetsplats.

Mall för lokalt protokoll

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola, Högskola, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Skola och utbildning, Vård och omsorg

Omställningsavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE.

Omställningsavtal

Svenska kyrkan
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller vid omställning vid ohälsa. Avtalet kan ge löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE.

Omställningsavtal KFO-PTK

KFO, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet

Pensionsavtal AKAP-KL

Kommun och region, Pacta
AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) gäller dig som är född 1986 och senare. Avtalet gäller från 2014-01-01. Är du född 1985 och tidigare omfattas du av KAP-KL.

Pensionsavtal Gamla PA-KFS

KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg
Pensionsavtalet Gamla PA-KFS gäller för anställda födda före 1954. Avtalet beskriver din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

Pensionsavtal KAP-KL

Kommun och region, Pacta
KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare. (För dig som är född 1986 och senare gäller AKAP-KL). Läs tillsammans med Pensionsavtal KAP-KL, ändringar okt 2013.

Pensionsavtal KAP-KL

Svenska kyrkan
KAP-KL för Svenska kyrkan handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

Pensionsavtal KAP-KL (Ändringar 2013)

Kommun och region, Pacta
Förhandlingsprotokoll från 2013 om ändringar i KAP-KL. Protokollet reglerar vem avtalet är giltigt för. Läs tillsammans med KAP-KL.

Pensionsavtal PA-KFS

KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg
Pensionsavtalet PA-KFS handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in. Gäller för anställda födda från och med 1954.

Pensionsavtal tjänstemän PTK

KFO, Hälsa, vård och övrig omsorg, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet
Avtal, kommentarer och förhandlingsprotokoll

Protokoll karensavdrag

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg
Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg

Protokoll TEO 2020-2023

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Protokoll för avtalsförhandlingar 2020

PU-avtalet

Svenska kyrkan
Personalpolitiskt utvecklingssamtal. Handlar om din kompetensutveckling, utvecklingssamtal, inflytande och delaktighet på arbetsplatsen, arbetsmiljö, diskriminering, företagshälsovård med mera.

Redogörelsetext karensavdraget Vårdföretagarna

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, sektion D, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E, Äldreomsorg, sektion F
Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) Bransch Äldreomsorg (F) Bransch Företagshälsovård (D)

Redögörelsetext med räkneexempel

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola
För karensavdraget

Rekommendation vid utlandstjänstgöring

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Avtal för dig som har utlandstjänst, eller planerar att jobba utomlands.

Reseavtal

Fastigo
Avtal som gäller ersättning vid tjänsteresor, traktamente, reskostnadsersättning, resa med egen bil med mera. Giltigt från 2016-01-01.

Räkneexempel karensavdrag

Almega Vårdföretagarna

Räkneexempel karensavdrag arbetsgivaralliansen trossamfund

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer

Räkneexempel karensavdraget

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg
Vård och omsorg

Samverkansavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mera.

Samverkansavtal - Överenskommelse om ändringar

Fastigo
Gäller från och med 1 september 2019

Samverkansavtal och huvudavtal

Fastigo
Samverkansavtalet handlar om samverkan, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet med mera. Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Semesterregler

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C
Semesterregler för dig som tillhörde avtalet för sektion C.

Studentmedarbetaravtal

Kommun och region, Pacta
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Studentmedarbetaravtal

KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför. Gäller från 1 mars 2015.

Studentmedarbetaravtal: Kommentarer från SKL (arbetsgivarparten)

Kommun och region, Pacta
SKLs redogörelsetext, som beskriver avtalets syfte och kommenterar de olika bestämmelserna. Redogörelsetexten är inte ett kollektivavtal.

Studentmedarbetare

Fastigo
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Stödmaterial om förtroendearbetstid

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Vision har tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram ett stödmaterial för hur förtroendearbetstid ska tillämpas. Här regleras i vilken omfattning man får ta ut inarbetad tid i lediga dagar, jobba hemma med mera.

Tekniksprånget

Kommun och region
Kollektivavtal för praktikantanställning, Tekniksprånget

Tillägg till avtal om korttidsarbete

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C, Företagshälsovård, sektion D, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E, Äldreomsorg, sektion F

Tilläggsavtal korttidspermittering

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Vård och omsorg
Paragraf 7 i Avtal om korttidspermittering stryks

Tilläggsavtal perioden 1 maj–31 juli 2020

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola

Tilläggsavtal perioden 1 maj–31 juli 2020

Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C, Företagshälsovård, sektion D, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E, Äldreomsorg, sektion F

Traktamentesavtal - TRAKT T

Kommun och region, Pacta

Traktamentesavtal TRAKT 13

KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg
Avtal om traktamente och resetillägg när du reser i tjänsten.

Trygghetsavtal

KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg
Trygghetsavtalet med trygghetsfonden ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Trygghetsavtal

Fastigo
Trygghetsavtalet ger dig trygghet och vissa förmåner om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Överenskommelse 80/90/100-modellen

Svenska kyrkan
Överenskommelse om möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda - en modell för deltidsarbete de sista åren inför pension. Modellen är ingen rättighet, utan en möjlighet om arbetsgivaren och den anställde är överens.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända

Fastigo, KFO, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är tanken med överenskommelsen om snabbspår som gäller för fastighetsbranschen.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Kommun och region
Syftet med överenskommelsen om snabbspår för nyanlända är att ta tillvara och ge nyanlända akademiker med en utländsk examen inom socialt arbete en möjlighet att snabbt komma in i yrket.

Överenskommelse undantag från MBL

Svenska kyrkan
Gäller för Coronapandemin

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön från början

Rätt lön från början

Lön, Filmvisning

Det är viktigt för Visions medlemmar att få rätt lön från början. Visa filmen "Rätt lön från början" för sommarjobbare eller praktikanter.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb