Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Två personer tittar på ett dokument.

Vård, behandling och omsorg – kollektivavtal med Vårdföretagarna

Jobbar du med vård, behandling eller omsorg i ett företag som är anslutet till Almega Vårdföretagarna? Då omfattas du av kollektivavtal som gäller din lön och dina arbetsvillkor.

Villkor i avtalet för vård, behandling och omsorg

Här är några av de villkor som finns i Visions avtal med Almega Vårdföretagarna inom vård, behandling och omsorg. Om du har frågor om avtalet kan du kontakta Vision Direkt.

Lön

Avtalen för perioden 1 juni 2023 till 31 maj 2025 har en centralt angiven nivå för löneökningar som sätter den lägsta kollektiva nivån till 7,4 procent under hela avtalsperioden (alltså två år) – i enlighet med det så kallade märket.

Revisionsdatum för ny lön kan variera mellan olika företag men ska inträffa under första halvan av året, senast 1 juli (2023 och 2024).

Löneavtal – så funkar det

Lönesamtal

Kollektivavtalet ger dig rätt till ett årligt lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till lönekriterierna som ni har bestämt på arbetsplatsen.

Är du inte nöjd med lönesamtalet eller motiveringen till din nya lön? Då kan du inom två veckor begära ett förstärkt lönesamtal med din chef. Kontakta ditt lokala Vision-ombud eller Vision Direkt för stöd och rådgivning.

Lönesamtal

Obekväm arbetstid och övertid

När du jobbar obekväm arbetstid får du ob-tillägg på din lön. Du kan också komma överens med arbetsgivaren om att lösa in din ob-ersättning mot ett fast tillägg på månadslönen.

Om du måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du kompenseras för det i pengar eller genom kompensations­ledighet.

Ob och beredskap 2022 – ändrade villkor (pdf)

Om du kommer överens med arbetsgivaren om att få ersättningen i kompensations­ledighet gäller följande:

  • En timmes enkel övertid (2 timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid) ger 1,5 timmes ledighet.
  • En timmes kvalificerad övertid kompenseras med 2 timmars ledighet.

För att ha rätt till ersättning eller kompensations­ledighet ska övertids­arbetet antingen ha beordrats i förväg eller godkänts i efterhand.

Arbetstidslagen

Jour och beredskap

När du har jour finns du på arbetsplatsen utan att utföra arbets­uppgifter, men ska kunna börja arbeta vid behov. Om du har beredskap är du inte i tjänst, men du ska vara anträffbar.

Vid jour och beredskap får du ersättning per timme. Beloppen beräknas utifrån din lön. För jour kan du välja att kompenseras med ledig tid i stället.

Jour och beredskap

Uppsägningstid

Om du vill säga upp dig själv har du 3 månaders uppsägningstid om du varit anställd mer än ett år. Har du varit anställd en kortare period har du 1 månads uppsägningstid.

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren har du 1–6 månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du har varit anställd. Särskilda regler gäller om du har extra lång anställningstid (se 4 § i avtalet).

Uppsägningstid

Föräldraledighetstillägg

Om du är föräldraledig får du ett extra tillägg från arbetsgivaren om du har varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år i följd. Tillsammans med föräldra­penningen från föräldra­försäkringen får du då 90 procent av din lön under maximalt sex månader.

Föräldrapenning

Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag

Under kalenderår som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag har du rätt att ta ut en ledig dag, om du har ordinarie arbetstid förlagd måndag till fredag och är anställd den 6 juni. Du ska komma överens med arbetsgivaren om vilken dag du tar ut.

Röda dagar och helgdagar

Tjänstepension: ITP

Arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension, som du tjänar in utöver din allmänna pension när du har kollektivavtal.

Tjänstepension

Tjänstepensionen som gäller för privatanställda tjänstemän hos arbetsgivare anslutna till Almega Vårdföretagarna kallas ITP. ITP innehåller olika delar beroende på när du är född. Du kan läsa mer om ITP på Collectums webbplats.

Det här är ITP (collectum.se)

Flexpension

Flexpension infört från 2023, vilket innebär följande:

  • Högre avsättning till tjänstepensionen, med totalt 2 procent från 2023 till 2029. Det betyder att den totala avsättningen till tjänstepension från 2029 kommer att vara 6,5 procent inklusive avsättningen till ITP om 4,5 procent.
  • Förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid i pensioneringssyfte, från 62 års ålder.

Dina kollektivavtal – avtalslista

Här hittar du Visions avtal med Almega Vårdföretagarna som gäller för vård, behandling och omsorg. Nytt avtal för 2023 kommer att publiceras under respektive avtalssida i sin helhet när det är färdigställt.

Förhandlingsprotokoll avtal 2023: Vård, behandling och omsorg

Almega Vårdföretagarna, Vård & behandling, övrig omsorg
Protokoll från avtalsförhandlingarna 2023.

Kollektivavtal: Vård, behandling och omsorg

Almega Vårdföretagarna, Vård & behandling, övrig omsorg
Gamla avtalet. Se förhandlingsprotokollet för förändringar.

Protokoll: Flexpension

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, Vård & behandling, övrig omsorg, Äldreomsorg
Protokoll som avser införandet av flexpension i tjänsteföretag inom Almega Vårdföretagarna. Gäller från 1 juli 2023.

Redogörelse för karensregler: Vårdföretagarna

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, Vård & behandling, övrig omsorg, Äldreomsorg
Redogörelsetext för karensregler som gäller från 1 januari 2019. Gäller branscherna Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E), Äldreomsorg (F) och Företagshälsovård (D).

Ändringar i allmänna villkor: Vård, behandling och omsorg

Almega Vårdföretagarna, Vård & behandling, övrig omsorg
Ändringar av allmänna anställningsvillkor för branschen Vård, behandling och omsorg inom Almega Vårdföretagarna. Gäller från 1 januari 2024.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss