Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Företräda och fackligt ledarskap

I din roll som ordförande företräder du Vision som ledare för din lokala styrelse. Här får du tips om hur du kan utvecklas i ditt fackliga ledarskap.

Expert eller coach?

Experter ger service

 • Utför åt andra för att avlasta
 • Problemägaren är passiv
 • Ansvaret ligger ensidigt på den som ger service
 • Blir efterfrågade

Coacher låter andra växa

 • Syftar till att förändra, utveckla och stärka
 • Problemägaren medverkar aktivt
 • Skapar kunskap tillsammans: delat ansvar
 • Efterfrågan måste skapas

Att bli en bra ledare

Dina personliga egenskaper är viktiga i ditt ledarskap. En viktig förutsättning för att vara en bra facklig ledare är, som i allt ledarskap, att ha god självinsikt. Du kan öka din legitimitet och ditt handlingsutrymme om du använder dig av dina personliga kvaliteter och kunskaper i din roll som förtroendevald.

Våga fråga de övriga i styrelsen hur de uppfattar dig så att du kan utveckla dig själv i din ledarroll. Om du vet vad du själv är bra på kan det också vara lättare att veta när du ska ta stöd och hjälp.

 I det fackliga ledarskapet ska du

 • inspirera
 • lyssna och ha inlevelseförmåga
 • kunna samtala och kommunicera
 • våga ta ställning
 • ha självkännedom och självkänsla
 • vara medveten om dina starka och svaga sidor och hur du påverkar andra.

Relationer och förtroende

Ditt ledarskap är en relation med de medlemmar som valt dig och du leder i kraft av det förtroende du har fått av dem. När du agerar utifrån Visions politik företräder du hela organisationen. En relation kan ge stöd – men en relation blir inte bra av sig själv. Det krävs att du arbetar med relationen för att utveckla och förbättra den.

Ledarskapet handlar mycket om att bygga relationer och att skapa förtroende. Detta ställer krav på dig att lyssna och ha inlevelseförmåga, men också att handskas med motstridiga viljor. Du måste ta ställning, klargöra förväntningar och vara tydlig när du beskriver vad du vill och behöver.

Ett coachande förhållningssätt

"Vision tror på individens kraft att utvecklas…" står det i vår värdegrund. Vi har en positiv människosyn och vet att våra medlemmar vill och kan fatta beslut själva om sin utveckling. Vi fattar inte beslut över huvudet på våra medlemmar. Vi arbetar i dialog och vi inkluderar.

Ett sätt att nå detta är att jobba med ett coachande ledarskap. Det innebär att ställa frågor och stötta andra att hitta egna lösningar i stället för att säga "gör så här". Den coachande ledaren ger inte råd, men finns till hands som ett bollplank. Hen lyssnar efter andras kunskap och idéer.

Att få andra att växa och nå sina mål är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Det är viktigt att låta personer själva styra och inte ta över. Om en person känner att hen inte kan påverka en situation så minskar engagemanget och viljan till förändring. Känslan av kontroll och sammanhang är grundläggande. 

Visions förväntningar på dig

Vision är en idéburen organisation. Det innebär att du som ledare i Vision ska stå för den idé, de grundtankar och den ideologi som organisationen vilar på. Det innebär krav på tydlighet i ditt ledarskap. Du måste visa att du har en uppfattning och att du vågar stå för den.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar