Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Företräda med fackligt ledarskap

I din roll som ordförande företräder du Vision som ledare för din lokala styrelse. Här får du tips om hur du kan utvecklas i ditt fackliga ledarskap.

Att bli en bra ledare

Dina personliga egenskaper är viktiga i ditt ledarskap. En viktig förutsättning för att vara en bra facklig ledare är, som i allt ledarskap, att ha god självinsikt. Du kan öka din legitimitet och ditt handlings­utrymme om du använder dig av dina personliga kvaliteter och kunskaper i din roll som förtroendevald.

Våga fråga de andra i styrelsen hur de uppfattar dig så att du kan utveckla dig själv i din ledar­roll. Om du vet vad du själv är bra på kan det också vara lättare att veta när du ska ta stöd och hjälp.

I det fackliga ledarskapet ska du

 • inspirera
 • lyssna och ha inlevelseförmåga
 • kunna samtala och kommunicera
 • våga ta ställning
 • ha självkännedom och självkänsla
 • vara medveten om dina starka och svaga sidor och hur du påverkar andra.

Relationer och förtroende

Ditt ledarskap är en relation med de medlemmar som har valt dig och du leder i kraft av det förtroende du har fått av dem. När du agerar utifrån Visions politik företräder du hela organisationen. En relation kan ge stöd – men en relation blir inte bra av sig själv. Det krävs att du arbetar med relationen för att utveckla och förbättra den.

Ledarskapet handlar mycket om att bygga relationer och att skapa förtroende. Detta ställer krav på dig att lyssna och ha inlevelse­förmåga, men också att handskas med motstridiga viljor. Du måste ta ställning, klargöra förväntningar och vara tydlig när du beskriver vad du vill och behöver.

Ett coachande förhållningssätt

"Vision tror på individens kraft att utvecklas" står det i vår värdegrund. Vi har en positiv människosyn och vet att våra medlemmar vill och kan fatta beslut själva om sin utveckling. Vi fattar inte beslut över huvudet på våra medlemmar. Vi arbetar i dialog och vi inkluderar.

Ett sätt att nå detta är att jobba med ett coachande ledarskap. Det innebär att ställa frågor och stötta andra att hitta egna lösningar i stället för att säga "gör så här". Den coachande ledaren ger inte råd, men finns till hands som ett bollplank. Hen lyssnar efter andras kunskap och idéer.

Att få andra att växa och nå sina mål är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Det är viktigt att låta personer själva styra och inte ta över. Om en person känner att hen inte kan påverka en situation minskar engagemanget och viljan till förändring. Känslan av kontroll och sammanhang är grundläggande.

Expert eller coach?

Det är skillnad på att vara expert och att vara coach för andra. Den skillnaden är bra att känna till som facklig ledare.

Experter ger service, vilket innebär att

 • utföra service åt andra för att avlasta
 • problemägaren är passiv
 • ansvaret ligger ensidigt på den som ger service
 • servicen blir efterfrågad.

Coacher låter andra växa, vilket innebär att

 • coachningen syftar till att förändra, utveckla och stärka
 • problemägaren medverkar aktivt
 • ni skapar kunskap tillsammans och har delat ansvar
 • efterfrågan måste skapas.

Visions förväntningar på dig

Vision är en idéburen organisation. Det innebär att du som ledare i Vision ska stå för den idé, de grundtankar och den ideologi som organisationen vilar på. Det innebär krav på tydlighet i ditt ledarskap. Du måste visa att du har en uppfattning och att du vågar stå för den.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss