Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Två händer skriver på tangentbordet till en bärbar dator.

Personuppgiftsincident – hur ska jag agera?

Om du som förtroendevald misstänker att det har skett en personuppgiftsincident ska du genast kontakta Visions dataskyddsombud eller dataskyddsansvariga. Incidenter som berör personuppgifter kan vara allvarliga, både för Vision och för personen i fråga.

Vad är en personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident är, enligt dataskydds­förordningen (GDPR), en säkerhets­incident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks.

För Visions del kan det handla om att förbundets rutiner inte har följts och att en anställd eller förtroendevald råkar röja ett medlemskap för en obehörig.

En personuppgifts­incident har inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer exempelvis har

 • kommit i orätta händer.
 • blivit förstörda
 • gått förlorade på annat sätt.

Det spelar ingen roll om det inträffade har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgifts­incidenter enligt dataskydds­förordningen.

En personuppgiftsincident kan bland annat leda till

 • diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri och skadlig ryktes­spridning
 • ekonomisk förlust
 • brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

Orsaker till att personuppgiftsincidenter kan inträffa

 • Mänsklig faktor. Rapporter från Integritetsskydds­myndigheten visar att mänsklig faktor är den vanligaste orsaken till att personuppgifts­incidenter inträffar.
 • Röjande av medlemskap. För Visions del kan det handla om att en anställd eller förtroendevald råkar skicka ut ett mejl till flera medlemmar utan att mejla med hemlig kopia, eller på något annat sätt röjer ett medlemskap för obehöriga. I detta fall räknas medlemmar i Vision som inte har förtroende­uppdrag som obehöriga.

Personuppgiftsincidenter kan vara allvarliga

 • För individer. En personuppgifts­incident kan få allvarliga konsekvenser för registrerade personer, till exempel i form av ekonomisk skada eller kränkning av deras friheter och rättigheter. Det kan även innebära fara för liv i vissa fall.
 • För Vision. En personuppgifts­incident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan påverka tilltron till Vision. Den kan också leda till sanktions­avgifter för förbundet.

Vad ska jag göra som förtroendevald vid en personuppgiftsincident?

Om du misstänker att du eller någon annan i Vision kan ha orsakat en personuppgifts­incident ska du omedelbart kontakta Visions dataskydds­ombud eller dataskydds­ansvariga. Vision har bara 72 timmar på sig att anmäla en eventuell personuppgifts­incident till Integritetsskydds­myndigheten.

Det är sedan dataskydds­ombuden eller dataskydds­ansvariga som bedömer om händelsen ska skickas till Integritetsskydds­myndigheten eller inte.

I samband med att du kontaktar dataskydds­ombudet eller dataskydds­ansvariga vill vi att du fyller i en förenklad personuppgifts­incident­rapport.

Kontaktuppgifter till Visions dataskyddsombud

Henrik Björnklint:
072-718 01 67

dataskyddsombud@tco.se

Visions dataskyddsombud är anställd av TCO och har uppdraget att stödja Vision i dataskydds­frågor och att se till att Vision följer dataskydds­förordningen. Dataskydds­ombudet ska även samarbeta med Integritets­skydds­myndigheten vid exempelvis inspektioner.

Kontaktuppgifter till Visions dataskyddsansvariga

Åsa Söderberg och Anette Grenthe:
dataskyddsansvarig@vision.se

Visions dataskyddsansvariga har en samordnande roll kring dataskyddsfrågor och är anställd av förbundet. Visions dataskydds­ansvariga ansvarar för förbundets löpande dataskydds­arbete i samverkan med dataskydds­ombuden.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss