Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Sexuella trakasserier – hantera som ombud

Det är arbetsgivarens ansvar att utreda fall av sexuella trakasserier. Din roll som ombud handlar främst om att stötta den inblandande medlemmen och försäkra dig om att arbetsgivaren hanterar fallet på rätt sätt.

Arbetsgivaren har utredningsskyldighet

Vid trakasserier mellan arbetskamrater är arbetsgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och sätta stopp för trakasserierna. Annars kan arbetsgivaren drabbas av ersättningskrav. Arbetsgivaren måste visa att trakasserierna som påtalats har utretts på ett seriöst sätt och att rimliga åtgärder har genomförts för att förhindra fortsatta trakasserier.

När någon förnekar trakasserier blir det en fråga om vem som talar sanning och vem som ljuger. För den som utreder bevis­läget är det viktigt att sammanställa incidenterna och påvisa helheten. Bevis­kravet på den som har påtalat trakasserierna sträcker sig inte längre än att visa omständigheter som gör det sannolikt att hen har blivit utsatt för trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller är av sexuell karaktär.

Guide för chefer: Hantera sexuella trakasserier på jobbet

Checklista för dig som ombud i en utredning

Som ombud kan du följa den här checklistan vid fall av trakasserier på arbetsplatsen.

 • Skaffa dig kunskap. Du ska kunna förklara för den som har blivit utsatt vilka regler som gäller om sexuella trakasserier, vilka skyldigheter arbets­givaren har och vad facket kan hjälpa till med. Kontakta gärna Vision Direkt för stöd. Läs mer om sexuella trakasserier hos Diskrimineringsombudsmannen.
 • Bedöm situationen. Gör en första bedömning om medlemmens berättelse stämmer in på diskrimineringslagens definition av trakasserier.
 • Anmäl till arbetsgivaren. Om det är en arbets­kamrat som är förövaren ska du uppmana personen som blivit utsatt att omedelbart anmäla saken till arbetsgivaren. Alternativt kan du själv påtala trakasserierna, om medlemmen accepterar det – gärna skriftligt för att säkra bevis.
 • Håll koll på utredningen. Det är arbetsgivarens plikt att skyndsamt utreda anmälan om trakasserier. Som facklig företrädare bör du kontrollera hur ärendet handläggs och hålla dig informerad om vad som görs. Övervaka särskilt att förändringar i arbets­situationen inte går ut över personen som har blivit utsatt när arbetsgivaren fattar beslut för att förhindra fortsatta trakasserier.
 • Håll kontakt med medlemmen. Om både den utsatta och förövare är medlemmar i Vision har båda parterna rätt till stöd, men bör inte företrädas av samma person. När det gäller stöd till förövare handlar fackets roll om att övervaka att de arbetsrättsliga påföljderna faller inom ramen för gällande lagstiftning.
 • Begär tvisteförhandling vid behov. Att begära tviste­förhandling kan bli aktuellt om arbetsgivaren inte fullföljer sin utrednings­skyldighet eller om arbetsgivaren själv som står bakom trakasserierna. Hör av dig till Vision Direkt för stöd.
 • Ta hjälp av facket lokalt. Du kan alltid lyfta frågan till din lokala styrelse eller till huvudskyddsombudet om det finns behov.

Sexuella trakasserier (do.se)

Påföljder för den som har trakasserat

För handlingar som är straffbelagda kan polisanmälan vara aktuell. Arbetsrättsliga åtgärder som disciplin­påföljd, omplacering, uppsägning och avskedande av förövaren kan också bli aktuellt.

Åtgärder innebär att arbetsgivaren dels måste se till att trakasserierna upphör, dels på ett lämpligt sätt förebygga och förhindra att trakasserierna fortsätter. Om de inblandade personerna arbetar nära varandra kan arbetsgivaren behöva ändra på det. Det är då inte den drabbade som ska omplaceras för att förhindra fortsatta trakasserier.

Påföljder för arbetsgivaren

Om det redan från början står klart att inga trakasserier har inträffat behöver ingen utredning inledas. Men vid minsta misstanke om att det som berättas kan vara sant måste arbetsgivaren påbörja en utredning.

Om den drabbade inte vill att någon utredning ska göras bör arbetsgivaren som huvudregel respektera detta. Men arbetsgivaren måste agera om trakasserierna kan utgöra ett allvarligt åsido­sättande av anställnings­avtalet och innebära risker för att andra också trakasseras.

Påföljden för arbetsgivare som inte utreder eller åtgärdar trakasserier är diskriminerings­ersättning.

Preskriptionstider

För dig som skyddsombud kan det bli aktuellt att begära tviste­förhandling. Det måste du göra inom fyra månader efter att Vision har fått kännedom om att något har hänt. Händelser som är mer än två år gamla är under alla omständigheter preskriberade.

Om ett ärende har lett till att en anställning har avslutats och det finns anledning att begära att beslutet ogiltigförklaras måste du göra det senast 14 dagar efter att uppsägningen eller avskedandet inträffade.

För de arbetsrättsliga åtgärderna som arbetsgivaren vidtar gäller de sedvanliga reglerna om förhandling och preskription.

Hur kan facket stärka det förebyggande arbetet?

Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier är av stor betydelse. Här har du en viktig roll som facklig representant.

 • Samverka med arbetsgivaren. Arbeta aktivt tillsammans med arbetsgivaren för att utveckla arbetsplatsens arbete mot sexuella trakasserier. Enligt diskriminerings­lagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att förhindra diskriminering i arbetslivet. Använd till exempel Visions e-utbildning En arbetsplats för alla.

 • Uppmärksamma trakasserier. Den fackliga organisationen har möjlighet att uppmärksamma arbetsgivaren på att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen, antingen på uppdrag av en medlem eller på eget initiativ.

 • Se över och sprid policyer. Se till att de policyer som finns blir levande dokument som uppdateras varje år. De ska också vara väl kända på varje arbetsplats så att alla kollegor vet vad som gäller.

 • Diskutera i arbetsgruppen. Ta initiativ till diskussioner om vad som är okej beteende och inte mellan kollegor och mellan chef och medarbetare. Till exempel kan ni ta upp det vid arbetsplats­träffar eller personal­konferenser.

 • Arbeta förebyggande inom Vision. Tänk på att även en fackförening kan komma att bryta mot diskrimineringslagen, till exempel om en förtroendevald trakasserar eller utsätter en medlem för repressalier. Det interna fackliga arbetet är därför oerhört viktigt för att inte hamna i en sådan situation.

Material om sexuella trakasserier

I TCO:s handbok Bryt tystnaden får du konkreta verktyg för att förebygga och hantera sexuella trakasserier. Boken går igenom lagar, arbetstagarnas rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter.

I handboken möter du personer som själva blivit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet och som berättar om sina upplevelser. Bland andra journalisten Camilla Wagner, polisen Elin Bäck och opera­sångerskan Malena Ernman.

Bryt tystnaden! En handbok om sexuella trakasserier (pdf)

Även Offentlig­anställdas förhandlings­råd (OFR) har tagit fram en handbok om vad diskriminering innebär.

Vad är diskriminering? En facklig handbok (pdf)

Vision erbjuder dig som är ombud e-utbildningar om bland annat sexuella trakasserier och hur ni kan förebygga och hantera det på arbetsplatsen.

Gå till e-utbildningar (logga in)

Behöver du stöd?

Hör av dig till Visions fackliga rådgivning Vision Direkt.

Kontakta Vision

Om någon blir utsatt för sexuella trakasserier på en aktivitet som Vision anordnar uppmanar vi att anmäla detta till oss.

Anmälan om kränkande särbehandling vid Visions aktiviteter

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss