Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap. 

Din yttrandefrihet som chef

Hur stor yttrandefrihet och kritikrätt du har som chef beror på om du är offentligt eller privat anställd. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dig.

Chef och offentligt anställd

Om du är offentligt anställd ingår kritikrätten som en del i din grundlags­enliga yttrandefrihet. Som chef har du samma demokratiska friheter och rättigheter som andra anställda. Din arbetsgivare kan inte ställa större krav på din lojalitet i dessa avseenden än på arbetstagare i allmänhet.

Det betyder att din yttrandefrihet och din rätt att meddela dig med media inte får inskränkas mer än för andra offentligt anställda. Du har också rätt att delta i debatten på samma villkor som andra anställda på förvaltningen och du har yttrandefrihet även om du yttrar dig om din egen förvaltning.

Din arbetsgivare får inte ifrågasätta din lojalitet om du har utnyttjat din yttrandefrihet. Det är en så kallad otillbörlig påverkan.

Om du har förtroendeställning

Om du har en utpräglad förtroendeställning och direkt ansvar för en myndighets beslut har du inte lika omfattande yttrandefrihet som andra. Men gränsen är svår att dra. Ofta brukar sunt förnuft vara en god hjälp för att göra en avvägning.

Samtidigt ska du vara medveten om din ställning:

  • Det du säger kommer med stor sannolikhet att uppfattas som hela förvaltningens ståndpunkt.
  • Även om du hävdar att du yttrar dig som privatperson kan det vara svårt för utomstående att skilja på dina roller.
  • Du kanske inte ens ska uttala dig i egenskap av privatperson, framför allt om du är chef för en hel förvaltning.

Som chef är det extra viktigt att det du påstår om din arbetsgivare är korrekt. Du bör hålla rågången fri mellan det politiska beslutet och din skyldighet att verkställa det fattade beslutet.

Värna om dina anställdas yttrandefrihet

Din uppgift som chef är att företräda en förvaltning. Men du ska också företräda dina anställda och deras lagstadgade yttrandefrihet. Det innebär att du ska försvara dina anställdas rätt att framföra sina personliga åsikter, även om du inte delar dem.

Om en enskild anställd framför åsikter som går emot med förvaltningens policy bör du förklara policyn och samtidigt understryka rätten att framföra sin åsikt.

Som förvaltningschef har du alltid rätt att bestämma vem som ska uttala sig för förvaltningens räkning och föra ut den policy som gäller.

Du kan påpeka konsekvenser av beslut

Om ett politiskt beslut enligt din uppfattning innebär negativa, orimliga eller oöverblickbara konsekvenser för din verksamhet har du rätt att förklara det för din chef eller för nämnden.

Försök att få dina chefer eller berörda politiker att förstå syftet med dina protester, till exempel att visa på

  • orimliga konsekvenser av deras beslut
  • att beslutet vilar på ofullständigt besluts­underlag
  • att de som ska verkställa beslutet inte har fått vara med och påverka.

Förklara att du inte är ute efter att ignorera beslutet. Din reaktion är tvärtom till fördel för den förvaltning som du är chef över.

Chef och privat anställd

I privat sektor är lojalitetskravet mot arbetsgivaren starkare för dig som är chef än mot en vanlig anställd. Dels representerar du arbetsgivaren utåt, dels har du kännedom om företags­hemligheter och företagets inre verksamhet. Var därför ytterst försiktig med att ifrågasätta verksamheten eftersom det, vad du än säger, kan leda till att företaget skadas.

Dessutom kan du ha en så kallad konkurrens­klausul i ditt anställnings­kontrakt. Klausulen innebär att om du slutar din anställning får du inte ta anställning i ett konkurrerande företag under en viss övergångstid. Om du bryter mot en sådan bestämmelse kan du få betala höga skadestånd.

Ju högre chef desto mindre kritikrätt

Din kritikrätt beror på hur hög chef du är. Ju högre chef, desto större krav på lojalitet och desto mindre rätt till kritik. Om du sitter i företagets ledning har du knappt någon kritikrätt över huvud taget. Det beror på att du representerar företaget och dess idéer. Om du inte delar den övriga företags­ledningens uppfattning bör du kanske sluta i företaget.

Är du mellanchef eller lägre chef har du kritikrätt i ungefär samma omfattning som andra anställda. Men tänk på att det du säger eller hur du agerar som chef har stor betydelse för hur din personal uppfattar hur högt det är i tak på arbetsplatsen. Du sätter så att säga nivån för kritiken gentemot den högre företagsledningen.

Yttrandefrihet på jobbet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss