Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Lojalitetsplikt – Vad innebär den?

Alla arbetstagare är bundna av lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare under anställningen. Illojalitet mot arbetsgivaren kan leda till uppsägning, avsked eller skadestånd.

Vad är lojalitetsplikt i anställningen?

Lojalitetsplikten innebär att du som anställd inte får göra något för att skada eller försvåra arbetsgivarens verksamhet. Som arbets­tagare ska du enligt lojalitetsplikten sätta arbets­givarens intresse framför ditt eget och undvika situationer där du kan hamna i dubbla lojaliteter.

Lojalitets­plikten är automatiskt en del av anställningen och behöver därför inte särskilt skrivas ner eller avtalas om. Lojalitets­plikten gäller också under uppsägningstid.

I lojalitetsplikten ingår även en upplysningsplikt mot arbetsgivaren. Den innebär att du är skyldig att lämna upplysningar som din arbetsgivare behöver för att ta tillvara sina intressen. Det kan till exempel handla om att berätta om saker som inte fungerar i verksamheten och som skulle kunna orsaka arbets­givaren skada.

Arbetstagare har också en tystnads­plikt. För anställda i kommuner och regioner regleras tystnads­plikten i lagen. För anställda i privat sektor kan tystnads­plikt föreskrivas i kollektiv­avtal eller i anställnings­avtalet.

Kollektivavtal

Vad kan vara illojalitet mot arbetsgivare?

Straffbara handlingar som bedrägeri, förskingring eller liknande är illojala handlingar. Det krävs dock inte att ett agerande ska vara straffbart för att det ska vara illojalt.

Några exempel på handlingar som kan anses bryta mot lojalitetsplikten är följande:

  • Att under anställningen driva en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren. Även förberedelser för att starta egen verksamhet under anställningen kan anses illojalt, till exempel att registrera en egen firma eller göra en affärsplan.
  • Att till exempel kopiera eller skicka arbetsmaterial till en privat mejladress. Arbetsmaterial som du skapar i anställningen tillhör normalt arbetsgivaren och kan inte självklart användas i egen verksamhet.
  • Att kopiera arbetsgivarens kundregister eller nyttja det i egen verksamhet.
  • Att under anställningen tala om för kunder att du avser att starta eget.

Vad händer vid illojalitet?

Vid illojalt agerande kan du bli uppsagd eller avskedad. Arbetsgivaren kan också begära skadestånd.

Din ställning och dina arbets­uppgifter har också betydelse vid bedömning av grunden för uppsägning eller avsked. Ju högre befattning du har desto större krav på lojalitet anses en arbetsgivare ha rätt att ställa. Därför är lojalitetsplikten ännu mer långtgående för chefer än för anställda utan ledningsansvar.

Om du blir uppsagd

Gäller lojalitetsplikten efter att anställningen avslutas?

Din lojalitets­plikt upphör normalt när din anställning avslutas. Då har du rätt att starta konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos en konkurrent, om inget annat är avtalat med arbetsgivaren i form av en konkurrens­klausul.

Enligt lagen om företags­hemligheter kan en tidigare anställd dock bli skadestånds­skyldig om han röjer eller utnyttjar en företags­hemlighet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss