Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

 • Två medarbetare samtalar vid ett bord.

Förebygg mobbning på arbetsplatsen – 10 råd

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att förebygga och motverka mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Vision har tagit fram tio råd för att förebygga och motverka mobbning på arbetsplatsen.

 1. Förbättra arbetsmiljön. Arbeta alltid med att förbättra arbetsmiljön och värna den psykosociala arbetsmiljön. Det innebär arbetsmiljö som inte är fysisk, exempelvis trygga anställningar, tydlig organisation, personlig utveckling och bra kollegial stämning och samarbete. Det är ovanligt med mobbning på arbetsplatser som har en bra psykosocial arbetsmiljö.
 2. Policy mot kränkande särbehandling. Ta fram en policy med rutiner för hur ni ska förebygga kränkande särbehandling och hantera det om det uppstår. Rutinerna ska vara tydliga och lätta att följa. Om det finns utrymme för olika tolkningar kan det medföra ytterligare ett steg till negativ särbehandling.
 3. Samtala om arbetsmiljö och arbetssituation. Ta upp den rådande arbetssituationen och arbetsmiljön med jämna mellanrum, till exempel på arbetsplatsträffar. Gå igenom befintliga policier och rutiner. Utbyt tankar och omsätt vad de betyder hos just er i ert dagliga arbete.
 4. Rätt förutsättningar för chefer. Chefer i organisationen ska ha schysta förutsättningar att kunna möta och se varje enskild medarbetare. Det förutsätter bland annat ett rimligt antal medarbetare per chef (1–25 stycken). Chefer ska också få kompetensstöd i konflikthantering. Konflikter kan utvecklas till mobbning om de inte hanteras i tid.
 5. Skapa en sund kultur. Skapa en kultur på arbetsplatsen som accepterar olika åsikter, där det går att vara oeniga i en sakfråga utan att det leder till personangrepp eller förminskning av andras argument. Föregå med gått exempel.
 6. Transparent ledningskommunikation. Ta fram transparenta rutiner för information från ledningsgruppen, så att personalen förstår ledningens avsikt med olika beslut. Tydlig information gör att både negativa tolkningar och ryktesspridning minskar. Ta hjälp av en kommunikatör på din arbetsplats med att ta fram rutinerna.
 7. Samarbete mellan arbetsgivare och facket. Skapa ett fungerande samarbetsklimat och relation mellan ledningen och de fackliga representanterna. Det bidrar till öppenhet, trygghet och erfarenhet i att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 8. Inkluderande arbetsklimat. Arbeta aktivt för ett inkluderande arbetsklimat, där det är accepterat att människor är olika och har olika åsikter, förmågor, hälsa, kompetens, bakgrund och arbetskapacitet.
 9. Förebygg och undvik långvariga stressituationer. Långvarig stress har negativ inverkan på toleransnivån gentemot omgivningen och försämrar relationerna på arbetsplatsen.
 10. Rutiner kring sjukfrånvaro. Ha rutiner för att följa upp återkommande och långvarig sjukfrånvaro.

Är du chef?

Som chef är du särskilt viktig för arbetsmiljön. Din arbetsgivare måste ge dig de förutsättningar du behöver. Du kan få stöd i ditt uppdrag av Vision Chef.

Vision Chef

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss