Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Glada personer och fyrkerkerier, illustration.

Visionpotten – pengar att söka för att bli fler medlemmar och fler förtroendevalda

Vision inför nu Visionpotten – en möjlighet för förtroendevalda att söka pengar till aktiviteter som leder till fler förtroendevalda eller fler medlemmar. Genom Visionpotten kan idéer bli verklighet och mer kan hända ute på arbetsplatserna – allt för att vi ska öka i facklig styrka.

Frågor och svar

Vad är Visionpotten?

Visionpotten är en pott med pengar som förtroendevalda i Vision kan söka för att anordna aktiviteter eller projekt som har som tydligt syfte att bidra till att vi blir fler förtroendevalda och/eller fler medlemmar i Vision. Pengarna ska gå till sådant som är svårt för avdelningen eller klubben att själv finansiera.

Varför har Vision infört Visionpotten?

Vision har satt som tydligt mål att vi ska bli fler medlemmar och fler förtroendevalda. Mycket har hänt, men vi behöver synas ännu mer på arbetsplatserna och vara ännu mer aktiva. Visionpotten ska stimulera till att “det händer mer” på arbetsplatserna och till ett lärande inom förbundet genom att olika aktiviteter/satsningar testas. Genom sökpotten hoppas vi också att fler förtroendevalda blir delaktiga och engagerade i satsningen för ökad facklig styrka.

Vem kan söka pengarna?

Pengar från Visionpotten kan sökas av styrelser för avdelningar eller klubbar inom Vision. I de fall sektioner finns kan även de söka pengar. Avdelnings- eller klubbstyrelsen ska då först ha godkänt ansökan.

Pengar kan även sökas av förtroendevalda där det idag inte finns någon avdelning eller klubb.

Vad kan man söka pengar för?

Pengarna från Visionpotten ska användas till aktiviteter eller projekt som har som tydligt syfte att få fler att bli medlemmar och/eller förtroendevalda i Vision. Det kan till exempel handla om att arrangera medlemsaktiviteter eller ordna arbetsplatsbesök.

Ni kan söka pengar för att bekosta inköp som behövs för aktiviteten och för att ersätta förlorad arbetsinkomst, men även andra kostnader kan komma i fråga. Testa gärna nya saker eller hör med andra förtroendevalda vad de har gjort!

Vänd dig till Vision Direkt om du har frågor, vill bolla idéer eller ha tips på vad som skulle kunna funka bra att göra hos er.

Vad krävs av oss som förtroendevalda?

Avdelningens eller klubbens ekonomiska redovisning från föregående år måste vara inlämnad till förbundet för att er ansökan ska behandlas.

Om avdelningen eller klubben har mycket pengar sparade är huvudregeln att ni ska finansiera delar av aktiviteten eller projektet själva. Rekommendationen i Vision är att det egna kapitalet i avdelningen/klubben inte bör vara mer än 3–6 månaders medlemsintäkter, alternativt 12 månader i de fall en avdelning har eget arbetsgivaransvar för anställd personal.

När aktiviteten eller projektet är genomfört behöver ni skicka in en redogörelse för hur det har gått, så att vi tillsammans kan lära oss och utveckla det vi gör.

Hur gör vi en ansökan?

Ni ansöker genom att fylla i formuläret här på sidan. Läs först igenom dokumentet "Riktlinjer för beviljande av medel från Visionpotten".

När får vi besked om hur det har gått med vår ansökan?

Visions kansli kommer att handlägga ansökningarna och ge besked inom ett par veckor från det att ni har skickat in er ansökan.

Vad händer om aktiviteten/projektet inte går som planerat?

Ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig. Skulle det hända är det viktigt att den/de som är ansvarar för ansökan utan dröjsmål tar kontakt med kansliet och rapporterar väsentliga förändringar och avsteg från den planerade verksamheten som ni har fått bidrag till. Vi kommer då att ha en dialog om vägen framåt för aktiviteten/projektet.

Har du frågor?

Vänd dig till Vision Direkt så får du ett bollplank och hjälp med dina frågor.

Kontakta Vision Direkt.

Ansökan

Riktlinjer för beviljande av Visionpotten (pdf)

Vem är ansvarig?
Vad är ditt mål?
Hur mycket pengar behöver du?
Är det någon egenfinansiering?


Om ja, berätta hur mycket pengar din avdelning/klubb kan bidra med.
Vad ska pengarna användas till?
Hur skapar du synlighet för Vision?
När ska din aktivitet genomföras?
När ska du återrapportera?

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss