Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Omställningsavtal för SKR och Sobona

Jobbar du inom kommun eller region och vill stärka din ställning på arbetsmarknaden? Då kan det nya omställningsavtalet innehålla en väg framåt! 

Innehållet i KOM-KR 

Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) trädde i kraft den 1 oktober 2022 och gäller alla medlemmar i OFR-förbunden (däribland Vision) i kommuner och regioner.

Avtalet omfattar tre delar

  1. Möjligheter till egen vald kompetensutveckling under pågående anställning för att stärka ställningen på arbetsmarknaden. 
  2. Resurser för arbetsgivare att, i samverkan med de fackliga organisationerna, satsa på förebyggande insatser som både stöttar arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov och arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden.
  3. Stöd till arbetstagare som sägs upp eller slutar genom en överenskommelse, på grund av arbetsbrist eller ohälsa. 

För vem gäller avtalet? 

Avtalet gäller för dig som arbetar inom kommun och region eller i en verksamhet kopplad till arbetsgivarorganisationen Sobona – till exempel ett kommunalt bolag.

En viktig förändring är att betydligt mer stöd och insatser gäller även för tidsbegränsat anställda, utöver tillsvidareanställda. Även där gäller att du ska ha, eller vara på väg att lämna, en anställning inom sektorn och ha jobbat minst tolv månader (för anställda i skolan gäller två terminer) under de senaste två åren.

För samtliga utbildningar och andra insatser gäller att de på ett eller annat sätt ska stärka individens ställning på arbetsmarknaden. 

Omställningsstudiestöd införs med avtalet

Stödet för personer som vill utveckla sin kompetens är det verkligt nya i avtalet. Grunden för detta är ett omställningsstudiestöd som kan ges till den som är anställd och tjänstledig för studier, eller just har lämnat en anställning på grund av arbetsbrist eller ohälsa.

Parterna är då överens om att ”toppa upp” lönen till uppemot 80 procent i längst ett år, beroende på vilken lön man har. För den som fortsätter utbilda sig efter omställningsstudiestödet är det möjligt att få komplettera vanliga studiemedel med förlängt studiestöd. Det finns också möjlighet för den som vill gå en kortare kurs under anställningen att få ersättning för lönebortfall, men då utan att CSN är inblandat.

Omställningsstudiestöd

Stöd om du blir av med jobbet 

Precis som i dag finns möjligheter till vissa ersättningar och aktiva omställningsinsatser med utbildning, validering med mer för den vars anställning avslutas på grund av arbetsbrist eller ohälsa. För den som slutar på grund av ohälsa finns också möjlighet till förstärkt stöd med bland annat generösare tidsramar och stöd i kontakter med myndigheter. Detta stöd ges av omställningsfonden. Tillsammans med rådgivare gör personen individuella planer och följer upp dem.

Förändringar i kollektivavtalet

Förhandlingarna om de nya avtalen resulterade också i vissa förändringar i allmänna bestämmelser, det vill säga kollektivavtalet. 

Förändringar i allmänna bestämmelser (pdf)

Mer info om omställning och avtalet 

Vänd dig i första hand till Omställningsfonden för rådgivning och information om hur det nya avtalet tillämpas.

Omställningsfonden (ofr.se)

FAQ om omställningsavtalet och omställningsstudiestödet (ofr.se)

Omställning

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss