Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Äldreomsorg – kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna

Jobbar du inom äldreomsorgen i ett företag som tillhör Almega Vårdföretagarna? Då omfattas du av kollektivavtal som gäller din lön och dina arbetsvillkor.

Villkor i avtalet för äldreomsorg

Här är några av de villkor som finns i Visions avtal med Almega Vårdföretagarna inom äldreomsorg. Om du har frågor om avtalet kan du kontakta Vision Direkt.

Lön

Avtalen för perioden 1 juni 2023 till 31 maj 2025 har en löneökningsnivå som bestäms genom lokal lönebildning. Löneökningstakten bestäms på varje företag med hänsyn tagen till företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Löneökningstakten bygger även på hur väl medarbetaren uppfyllt förväntningarna enligt lönekriterierna.

Företagen är dock i avtalet starkt knutna till det sk ”märket” inom industrin, vilket innebär att löneökningarna under avtalsperioden ska uppgå till minst 7,4%.

Detta är den kollektiva löneökning, inklusive höjd avsättning till tjänstepension, som Visions medlemmar lägst ska få under den aktuella tvåårsperioden.

Löneavtal – så funkar det

Lönesamtal

Kollektivavtalet ger dig rätt till ett årligt lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier som ni har bestämt på arbetsplatsen.

Om du inte är nöjd med kvaliteten på lönesamtalet eller motiveringen till ny lön kan du inom två veckor begära ett förstärkt lönesamtal med din chef. Kontakta ditt lokala Vision-ombud eller Vision Direkt för att få stöd och rådgivning.

Lönesamtal

Obekväm arbetstid och övertid

När du jobbar obekväm arbetstid får du ob-tillägg på din lön. Du kan också komma överens med arbetsgivaren om att lösa in din ob-ersättning mot ett fast tillägg på månadslönen.

Om du måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du kompenseras för det, i första hand i pengar eller genom kompensations­ledighet. Avtalets nivåer för ersättning gäller från 1 januari 2022.

Ob och beredskap 2022 – ändrade villkor (pdf)

Om du kommer överens med arbetsgivaren om att få ersättningen i kompensations­ledighet gäller följande:

  • En timmes enkel övertid (2 timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid) ger 1,5 timmes ledighet.
  • En timmes kvalificerad övertid kompenseras med 2 timmars ledighet.

För att ha rätt till ersättning eller kompensations­ledighet ska övertids­arbetet antingen ha beordrats i förväg eller godkänts i efterhand.

Arbetstidslagen

Jour och beredskap

När du har jour finns du på arbetsplatsen utan att utföra arbetsuppgifter, men ska kunna börja arbeta vid behov. Om du har beredskap är du inte i tjänst, men du ska vara anträffbar.

Vid jour och beredskap får du ersättning per timme. Beloppen beräknas utifrån din lön. För jour kan du välja att kompenseras med ledig tid i stället.

Jour och beredskap

Uppsägningstid

Om du vill säga upp dig själv har du 3 månaders uppsägningstid om du varit anställd mer än ett år. Har du varit anställd en kortare period har du 1 månads uppsägningstid.

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren har du 1–6 månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd. Särskilda regler gäller om du har extra lång anställningstid (se 4 § i avtalet).

Uppsägningstid

Föräldraledighetstillägg

Om du är föräldraledig får du ett extra tillägg från arbetsgivaren om du har varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år i följd. Tillsammans med föräldra­penningen från föräldra­försäkringen får du då 90 procent av din lön under maximalt sex månader.

Föräldrapenning

Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag

Under kalenderår som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag har du rätt att ta ut en ledig dag, om du har ordinarie arbetstid förlagd måndag till fredag och är anställd den 6 juni. Du ska komma överens med arbetsgivaren om vilken dag du tar ut.

Röda dagar och helgdagar

Tjänstepension: ITP-planen

Arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension, som du tjänar in utöver din allmänna pension när du har kollektivavtal.

Tjänstepension

Tjänstepensionen som gäller för privatanställda tjänstemän hos arbetsgivare anslutna till Almega Vårdföretagarna kallas ITP. ITP innehåller olika delar beroende på när du är född. Du kan läsa mer om ITP på Avtalats webbplats.

Det här är ITP (avtalat.se)

Flexpension

Flexpension infört från 2023, vilket betyder:
- Högre avsättning till tjänstepensionen, med totalt 2 procent från 2023 till 2029. Det betyder att den totala avsättningen till tjänstepension från 2029 kommer vara 6,5 procent inklusive avsättningen till ITP om 4,5 procent.
- Förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid i pensioneringssyfte, från 62 års ålder.

Ditt kollektivavtal – avtalslista

Här hittar du Visions avtal med Almega Vårdföretagarna som gäller för äldreomsorg. Nytt avtal för 2023 kommer att publiceras under respektive avtalssida i sin helhet när det är färdigställt.

Förhandlingsprotokoll avtal 2023: Äldreomsorg

Almega Vårdföretagarna, Äldreomsorg
Protokollet från avtalsförhandlingarna 2023.

Kollektivavtal: Äldreomsorg

Almega Vårdföretagarna, Äldreomsorg
Det gamla avtalet för branschen äldreomsorg. Se förhandlingsprotokollet för senaste förändringarna.

Protokoll: Flexpension

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, Vård & behandling, övrig omsorg, Äldreomsorg
Protokoll som avser införandet av flexpension i tjänsteföretag inom Almega Vårdföretagarna. Gäller från 1 juli 2023.

Redogörelse för karensregler: Vårdföretagarna

Almega Vårdföretagarna, Företagshälsovård, Vård & behandling, övrig omsorg, Äldreomsorg
Redogörelsetext för karensregler som gäller från 1 januari 2019. Gäller branscherna Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E), Äldreomsorg (F) och Företagshälsovård (D).

Ändringar i allmänna villkor: Äldreomsorg

Almega Vårdföretagarna, Äldreomsorg
Ändringar av allmänna anställningsvillkor för branschen Äldreomsorg inom Almega Vårdföretagarna. Gäller från 1 januari 2024.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss