Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hot och våld inom socialtjänsten - det visar Visions rapport

Inom socialt arbete möter Visions medlemmar ofta personer som har en svår livssituation och ibland fattas beslut som inte tas emot väl. Hot och våld är olagliga handlingar och ska såväl förebyggas för att skapa en trygg arbetsmiljö som polisanmälas om så sker. Det ska råda nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet.

Vision har därför genomfört en enkätundersökning (2021) bland Visions medlemmar inom socialt arbete. Den syftar till att belysa hur situationen är för dem när det gäller utsatthet för hot, personangrepp och våld. Den ger också en bild av hur de upplever det straffrättsliga skyddet och arbetsgivarens stöd. 

Undersökningens resultat

Undersökningen om hot och våld inom socialtjänsten visar bland annat: 

 • Nästan hälften, 45 procent, har någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatta för någon form av hot, våld, personangrepp eller förtal. Hot är den vanligaste incidenten.  
 • Behandlingspersonal och socialsekreterare är de mest utsatta yrkesgrupperna.  
 • Tre av tio som utsatts för en hot- eller våldssituation har fått inget eller otillräckligt stöd från arbetsgivaren.  
 • Tre av tio anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga hot, våld och personangrepp.  
 • Utsattheten leder till rädsla och otrygghet, även på fritiden.  
  Endast var femte incident har polisanmälts.  
 • Var tredje polisanmälan har lett till förundersökning.  
  Incidenter mot anställda i enskilt driven verksamhet polisanmäls i lägst omfattning, endast 15 procent.  
 • Fyra av tio anser att det straffrättsliga skyddet i yrkesutövningen är svagt. 
 • Kännedomen om vilket straffrättsligt skydd man har i yrkesutövningen är låg.  
 • Kännedomen är låg om arbetsgivarens åtgärder för att förebygga hot och våld och om vilket stöd arbetsgivaren ger vid skedda incidenter. 

Sammantaget pekar undersökningen på att mycket måste göras för att minska utsattheten för hot, våld och personangrepp inom socialt arbete.  

Förslag på åtgärder

Vision föreslår följande åtgärder för att minska hot och våld inom socialtjänsten: 

 • Att ansvariga politiker på nationell och lokal nivå säkerställer att resurserna för socialt arbete möjliggör kvalitet i enlighet med lagar och reglering och en god arbetsmiljö. 
 • Att arbetsgivare tillsammans med skyddsombud säkerställer det förebyggande arbetet gällande hot, personangrepp och våld och att medarbetare som utsatts snabbt får hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada.  
 • Att arbetsgivare säkerställer att medarbetare får information om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning. 
 • Att arbetsgivare som regel alltid gör polisanmälan när en anställd utsatts för hot, våld eller personangrepp som kan utgöra en brottslig handling. 
 • Att ensamarbete vid HVB och stödboende förbjuds och att riskbedömningar alltid görs vid klientmöten. 
 • Att chefer säkras goda förutsättningar för sitt uppdrag genom kompetensutveckling, ett rimligt antal medarbetare och stöd från HR. 
 • Att den straffskärpningsgrund som föreslogs i Blåljusutredningen (SOU 2018:2), där man som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet beaktar att någon utsatts med anledning av dennes yrkesutövning, införs.  
 • Att det utreds hur det straffrättsliga skyddet kan stärkas gällande diffusa hot och trakasserier i yrkesutövning.  
 • Att större andel av polisanmälningar gällande hot, personangrepp och våld utreds. Återkoppling till målsägande gällande förundersökningens resultat ska alltid ske.  
 • Att möjligheten att få skyddade personuppgifter med anledning av sin yrkesutövning ses över och förstärks.  

"Har du familj...?" Utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete (pdf)

Pressmeddelande om hot och våld i socialt arbete

Checklistor att ta stöd i:

Nyheter

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Så skapar du en mer jämställd arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.  2021-03-08

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

6 tips till motivation i hemmakontoret

Julen är över och de flesta har nu återvänt till jobbet efter en härlig ledighet. Men att börja jobba igen när hemmet är den nya arbetsplatsen är en speciell situation som lätt kan leda till brist på motivation. Så här kan du göra för att peppa dig själv inför jobbstarten i hemmakontoret!  2021-01-14

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Mer arbetsglädje

Mer arbetsglädje

Hållbart arbetsliv, Fika

Det ska vara kul att gå till jobbet! Bjud in till en fika och prata om hur ni kan påverka så att ni får ännu mer arbetsglädje på jobbet.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar