Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Ny undersökning: Vanligt att anställda inom socialt arbete utsätts för hot, våld, personangrepp och förtal på jobbet

Publicerad 2021-10-04

En ny undersökning bland Visions medlemmar inom socialt arbete visar att nästan hälften av de tillfrågade, 45 procent, blivit utsatta för hot, våld, personangrepp eller förtal någon gång under de senaste 12 månaderna. Tre av tio av de utsatta är missnöjda med det stöd de fått från arbetsgivaren.

-  Det här är oerhört allvarliga siffor som visar på en stor utsatthet bland våra medlemmar. Det handlar om medarbetare som ger stöd till människor som befinner sig i svåra livssituationer och fattar beslut som inte alltid tas emot väl. Som samhällets yttersta skyddsnät måste medarbetarna vara trygga för att kunna utföra sitt viktiga arbete, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

-  Vision vill att kommunerna tar fram en plan för att säkerställa medarbetarnas trygghet. Planen bör tas fram tillsammans med skyddsombud och i första hand innehålla tre saker: förebyggande åtgärder, snabbt stöd till den som blivit utsatt och en rutin att alltid göra en polisanmälan, säger Veronica Magnusson.

Fler resultat från undersökningen:

  • De vanligaste angreppen består av diffusa eller förtäckta hot (cirka 28 procent) följt av direkta hot (cirka 17 procent) och andra typer av kränkning, hat, hot eller våld (cirka 15 procent).
  • Mest drabbade är behandlingspersonal inom hem för vård eller boende (HVB) och stödboende samt socialsekreterare.
  • Utsattheten leder till rädsla och otrygghet, även på fritiden.
  • Endast var femte incident har polisanmälts och bara var tredje polisanmälan har lett till förundersökning.
  • Tre av tio som utsatts för en hot- eller våldssituation uppleverar att de har fått inget eller otillräckligt stöd från arbetsgivaren.

- Hot, våld och trakasserier mot medarbetare i välfärden innebär inte bara en kränkning mot den enskilde individen. Även den professionella yrkesutövningen påverkas och därmed rättssäkerheten och människors tillit till samhället. Det kan vi aldrig acceptera, säger Veronica Magnusson.

Enkäten har besvarats av medlemmar som arbetar som socialsekreterare inom myndighetsutövning, biståndshandläggare, behandlingspersonal inom HVB, stödboende och öppenvård, kuratorer inom hälso- och sjukvård och skola samt fältassistenter. Resultaten bygger på svar från 1433 medlemmar.

Läs hela rapporten ”Har du familj…?" Rapporter | Vision. Rapporten samt bilaga med regionala siffror bifogas. 

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24. För mer information om undersökningen, kontakta Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg i Vision, tfn 08- 789 64 37.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar