×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Hur fungerar er digitala arbetsmiljö?

De flesta av Visions medlemmar använder IT på jobbet – internet, mejl, rapporterings- och journalsystem, mobilappar och mycket mer.

Många av Visions medlemmar är nöjda med sitt IT-stöd, men ungefär en tredjedel upplever stress på grund av att systemen strular och att man inte kan lita på driftsäkerheten. På arbetsplatser med hög IT-stress ökar arbetsbelastningen vilket ofta leder till en sämre psykosocial arbetsmiljö som kan vara en grogrund för konflikter.

Gör Digi-ronden

Prata med varandra på arbetsplatsen om hur er digitala arbetsmiljö fungerar. Skyddsombud kan även ta upp frågan i skyddskommittéer och samverkansgrupper om hur ni gemensamt utvärderar den digitala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbete vid bildskärm gäller även IT-system. IT-systemen är verksamhetsstöd och för många det mest betydande arbetsverktyget och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innefattar att IT-systemen inte ska riskera medarbetarnas hälsa. Det är en självklar inflytande- och arbetsmiljöfråga och ska hanteras som andra arbetsmiljöfrågor. Utvärdering gör man med fördel genom kartläggning och IT-skyddsrond. Använd det digitala verktyget Digi-ronden.

Verktygslåda

Fakta om digital arbetsmiljö

 • Visions rapport: IT i välfärdens tjänst
  Datorstöd är självklar del i dagens arbetsliv och merparten av Visions medlemmar jobbar en stor del av dagen med IT-systemens hjälp. Men hur bra är den digitala arbetsmiljön? Det har Vision undersökt i rapporten IT i välfärdens tjänst. Nya siffror kommer att publiceras under december 2019.

 • Definitioner av begrepp
  Digital arbetsmiljö, digital kompetens, användarvänlighet, användbarhet - vad innebär det? En ordlista.

 • Arbete vid bildskärm - vad säger lagen?
  Vilka regler gäller för IT-system och digital arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbete vid bildskärm?

Tips och inspiration

Verktyg för kartläggning och skyddsrond

 • Digi-ronden 
  Ett komplett verktyg som innefattar dialog, kartläggning och handlingsplan. Från Suntarbetsliv (där Vision är part).

 • Medarbetarundersökning: Hur fungerar IT-systemen hos oss?
  Gör en enkätundersökning om hur medarbetarna upplever IT-stödet på arbetsplatsen. Här finns förslag på frågor, som är de samma som Vision använde i sin undersökning om IT i välfärdens tjänst. Ett tips är att jämföra resultaten från er arbetsplats med Visions resultat.

 • Kartläggningsenkät
  En kostnadsfri webbaserad enkät sför enklare kartläggning av IT-relaterad stress på arbetsplatsen. Efter kartläggningen diskuterar ni utifrån resultatet hur ni ska lösa eventuella problem. Enkäten ska initieras av arbetsgivaren, och är framtagen av Prevent.

 • Samverkansgrupp och skyddskommitté - samtalspunkter
  Förslag på punkter att diskutera i samverkansgruppen eller skyddskommittén när det gäller den digitala arbetsmiljön.

 • 10 goda råd för upphandling av IT
  Vision har samlat några av de viktigaste erfarenheterna från arbetsplatser där man har lyckats med att införa väl fungerande IT-system. Här är tio goda råd till verksamheter som ska införa nytt IT-stöd.

Engagemangskiosken

Använd gärna engagemangskiosken för att ordna aktiviteter. Där finns underlag och material för att prata arbetsmiljö och mycket mer.

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb