Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Vad påverkar lönen?

Du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. När du gör ett bra jobb och bidrar till att ni når målen där du jobbar ska det synas genom att du får högre lön.

Lönen ska sättas individuellt och den kan därför skilja sig – på sakliga grunder – mellan dig och dina kollegor.

Så här påverkar du din lön

Genom din prestation

När du gör ett bra jobb ska märkas på din löneutveckling. Du och din chef behöver ha en kontinuerlig dialog för att stämma av hur chefen ser på det du har gjort på jobbet, i relation till era verksamhetsmål.

Genom lönesamtalet

Lönesamtalet är ett av flera tillfällen att göra en sådan avstämning, där ni kopplar det du gjort till den lön du får. Men det är inte samtalet i sig som är din chans att höja lönen, utan det är dina insatser på arbetsplatsen som gör skillnad. Utvecklingssamtalet är en chans att se framåt och göra en plan för din utveckling på jobbet under de närmaste åren.

Lönesamtal

Utvecklingssamtal

Genom bra förutsättningar

Din lön påverkas av de villkor ni har på din arbetsplats. Du ska ha rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Arbetsgivaren ansvarar för att du har en bra arbetsmiljö, får kompetensutveckling och att din chef har möjlighet att bedöma det du gör. Du har också ett eget ansvar för att säga till när något inte fungerar och om du saknar rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Använd gärna Vision som bollplank.

Arbetsmiljö

Hur lönen ska sättas står angivet i ditt kollektivavtal, som är tecknat mellan Vision och din arbetsgivare.

Kollektivavtal

Andra faktorer som påverkar din lön

Visions arbete

Vision har en viktig roll i att se till att du har bra förutsättningar på jobbet. Vi ska också se till att löneöversynen görs på ett genomtänkt sätt som hänger ihop med verksamhetens mål. Vision jobbar också för att du ska ha inflytande över din arbetsgivares arbete med målen, och processen som leder fram till lönesättningen.

Vision och din lön

Omvärlden

Också omvärlden utanför din arbetsplats påverkar din lön. Det kan handla om marknadskrafter eller tillgång på arbetskraft i ditt yrke. Vision följer utvecklingen, och opinionsbildar och påverkar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för medlemmarna.

Inflationen

Inflationen betyder att pengarna minskar i värde genom att priserna höjs. Det innebär helt enkelt att du kan köpa mindre saker och tjänster för samma summa än tidigare. 

Hur påverkar inflationen min lön? (youtube.com)

Vad ger högre lön på din arbetsplats?

För att du ska få ett bra lönesamtal när det är dags behöver du veta hur dina arbetsinsatser bedöms. Vilka lönekriterier och vilken lönepolitik gäller, och vad innebär de för dig? Hur hänger dina arbetsinsatser, din lön och verksamhetens mål ihop?

Lönekriterier är en del i lönesättningen. De ska vara tydliga och ha en koppling till det jobb du faktiskt gör. Ni ska tillsammans med chefen ha pratat igenom vad lönekriterierna innebär på din arbetsplats.

Lönekriterier syftar till att klargöra för både dig och arbetsgivaren vad arbetsgivaren vill betala för. De ska också vara ett instrument för att bedöma dina arbetsinsatser så sakligt som möjligt i relation till det som dina kollegor gör.

Sådant som inte får påverka lönen

Din lön får inte påverkas av ditt kön, din etniska tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Lönen får inte heller vara sämre för att du är visstids- eller deltidsanställd (omräknat till heltidslön). Det är arbetsgivaren som ska se till att lönesättningen inte är diskriminerande.

I dag är lönerna generellt lägre på de områden där flest kvinnor jobbar än där flest män jobbar. Det kvinnodominerade arbetet värderas lägre – det pratar vi om som strukturella löneskillnader. Här jobbar Vision hårt för att påverka och förändra.

Strukturella löneskillnader

Frågor om din lön? 

Kontakta Vision Direkt alla vardagar 8-20.

Kontakta Vision

Gör skillnad på jobbet!

Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån just ert intresse och era förutsättningar.

Engagemangskiosken

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss