Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Vad påverkar lönen?

Du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. När du gör ett bra jobb och bidrar till att ni når målen för verksamheten där du jobbar ska det märkas genom att du får högre lön.

Så här påverkar du din lön

Hur lönen ska sättas står angivet i ditt kollektivavtal, som är tecknat mellan Vision och din arbetsgivare. Det finns flera sätt som du själv kan påverka din lön genom det du gör i ditt arbete.

 • Genom din prestation. När du gör ett bra jobb ska märkas på din löneutveckling. Du och din chef behöver ha en kontinuerlig dialog för att stämma av hur chefen ser på det du har gjort på jobbet, i relation till era verksamhetsmål.
 • Genom lönesamtalet. Lönesamtalet är en avstämning mellan dig och chefen där ni kopplar det du har gjort till den lön du får. Men det är inte samtalet i sig som är din chans att höja lönen, utan dina insatser på arbetsplatsen. Även ditt utvecklingssamtal är en chans att se framåt och göra en plan för din utveckling på jobbet under de närmaste åren.

  Lönesamtal

  Utvecklingssamtal
 • Genom bra förutsättningar. Din lön påverkas av de villkor ni har på din arbetsplats. Du ska ha rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Arbetsgivaren ansvarar för att du har en bra arbetsmiljö, får kompetensutveckling och att din chef har möjlighet att bedöma det du gör. Du har också ett eget ansvar att säga till när något inte fungerar och om du saknar rätt förutsättningar. Använd gärna Vision som bollplank.

  Arbetsmiljö

  Kontakta Vision

Vad ger högre lön på din arbetsplats?

För att du ska få ett bra lönesamtal när det är dags behöver du veta hur arbetsgivaren bedömer dina arbetsinsatser. Vilka lönekriterier och vilken lönepolitik gäller, och vad innebär de för dig? Hur hänger dina arbetsinsatser, din lön och verksamhetens mål ihop?

Lönekriterier är en del i lönesättningen. De ska vara tydliga och ha en koppling till det jobb du faktiskt gör. Du och dina kollegor ska tillsammans med chefen ha pratat igenom vad lönekriterierna innebär på din arbetsplats.

Lönekriterier syftar till att klargöra för både dig och arbetsgivaren vad arbetsgivaren vill betala för. De ska också vara ett verktyg för att bedöma dina arbetsinsatser så sakligt som möjligt i relation till dina kollegors arbete.

Andra faktorer som påverkar din lön

Utöver det du kan påverka i ditt eget arbete finns också andra saker som påverkar din lön.

 • Visions arbete. Vision har en viktig roll i att se till att du har bra förutsättningar på jobbet. Vi ska också se till att arbetsplatsens löneöversyn görs på ett genomtänkt sätt som hänger ihop med verksamhetens mål. Vision jobbar också för att du ska ha inflytande över din arbetsgivares arbete med verksamhetsmålen och processen som leder fram till lönesättningen.

  Vision och din lön
 • Omvärlden. Också omvärlden utanför din arbetsplats påverkar din lön. Det kan till exempel handla om marknadskrafter eller tillgång på arbetskraft i ditt yrke. Vision följer arbetsmarknadens utveckling, opinionsbildar och påverkar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för medlemmarna.
 • Inflationen. Inflation innebär att pengarna minskar i värde genom att priserna höjs. Det betyder helt enkelt att du kan köpa färre varor och tjänster för samma summa än tidigare.

  Inflation och lön

Sådant som inte får påverka lönen

Lönen ska sättas individuellt och kan därför skilja sig mellan dig och dina kollegor. Skillnaden måste bygga på sakliga grunder, såsom kompetens, anställningstid eller svårighetsgrad i arbetet.

Individuell lönesättning

Det finns andra faktorer som inte får påverka lönen. Din lön får inte påverkas av ditt kön, din etniska tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Lönen får inte heller vara sämre för att du är visstids- eller deltidsanställd (omräknat till heltidslön). Det är arbetsgivaren som ska se till att lönesättningen inte är diskriminerande.

I dag är lönerna generellt lägre på de områden där flest kvinnor jobbar än där flest män jobbar. Det kvinnodominerade arbetet värderas lägre – det pratar vi om som strukturella löneskillnader. Här jobbar Vision hårt för att påverka och förändra.

Strukturella löneskillnader

Löneskillnader och kön

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss