Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Pengar i plånboken. Illustration.

Lönepolitik – Vision för rätt lön

Lön är en central fråga för Vision. Dina möjligheter att få rätt lön ska genomsyra Visions arbete när vi tecknar avtal, driver frågor för ditt yrke, jobbar med opinionsbildning och ger stöd till dig som medlem. I centrum står du och dina möjligheter att påverka din löneutveckling.

Dina möjligheter att påverka din lön beror på vilka förutsättningar du har att prestera bra på jobbet, hur din arbetsgivare hanterar löneprocessen och hur ditt yrke värderas på arbetsmarknaden.

Vision har höga ambitioner för utvecklingen av lönenivåerna och kvaliteten på löneprocessen. Ditt och dina kollegors medlemskap i Vision är nyckeln för att vi ska kunna se och lyfta de behov som finns på just din arbetsplats.

Vår gemensamma fackliga styrka ska användas till att varje enskild medlem får så bra förutsättningar som möjligt.

Vision och din lön

Din lön

Vision ska vara ditt viktigaste stöd som medlem i frågan om lönen. Du ska veta att och hur vi ger dig stöd i allt som har med din lön att göra.

Så här säger Visions lönepolitik:

 • Din lön ska spegla arbetets innehåll, ditt ansvar, dina resultat och din utbildning och kompetens.
 • Du ska ha rätt till en lön som du kan leva på, oberoende av andra inkomstkällor, och möjlighet till en löneutveckling som ger dig ökad levnadsstandard.
 • Din lön ska sättas individuellt. Du ska veta varför du har den lön du har och vad du kan göra för att påverka den.
 • Du ska ha möjlighet att påverka din lön genom prestation på jobbet, genom att arbetsuppgifter din kompetens och erfarenhet utvecklas och genom hur du bidrar till verksamhetens mål.
 • Du ska ha stort eget inflytande över hur din lön sätts.
 • Du ska känna till och ha inflytande över verksamhetsmålen, vad arbetsgivarens löne­kriterier innebär och hur de utformas, och hur processen fram till din nya lön ser ut.
 • Du ska kunna använda värdet av din lön till andra förmåner efter egna behov och önskemål.

Dina förutsättningar

För att du ska kunna göra en bra prestation på jobbet och få en god löneutveckling är det viktigt att du har rätt förutsättningar. Vision har en viktig roll för att se till att dessa förutsättningar finns för dig.

 • Du behöver känna till målen för ditt arbete för att det ska vara tydligt vad din arbetsgivare värdesätter.
 • Arbetsgivaren har ett ansvar för att du har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, fri från diskriminering, där det du kan göra ett gott arbete.
 • Arbetsgivaren har ansvar för att avsätta resurser till kontinuerlig kompetens­utveckling så att du kan utvecklas i ditt arbete och i ditt yrke.
 • Du och din chef ska ha en kontinuerlig dialog om ditt arbete och din lön.

Dina förutsättningar som chef

Om du är chef ska du ha ett rimligt antal medarbetare, gott stöd från arbetsgivaren och en hållbar arbets­belastning, för att kunna se och bedöma dina medarbetares arbets­insats och i samtal omsätta det till ny lön. Du ska få vara delaktig i och påverka arbets­givarens löne­politiska arbete, eftersom du vet bäst vilka löneinsatser som behövs på just din arbetsplats.

Guide: Att sätta lön

Din arbetsgivare

Din arbetsgivare har ansvaret för hur lönerna sätts lokalt. Vision ska finnas med i både löne- och budgetprocessen.

 • Budget och verksamhetsmål måste ha en tät koppling till löneprocessen och får inte ses som separata frågor.
 • Vision vill tillsammans med arbetsgivaren fatta strategiska beslut om lönestruktur, lönespridning och särskilda satsningar. Som medarbetare ska du kunna delta i både Visions och arbetsgivarens diskussioner för att kunna påverka synen på just ditt yrke och din funktion.
 • Vision vill tillsammans med arbetsgivaren ta ansvar för att lönekriterier, lönesamtalen och löneprocessen har bra kvalitet. Utvärdering, information och utbildning är viktigt för att processen ska utvecklas.
 • Visions arbete med lönepolitik och löneavtal ser olika ut beroende på var i landet du jobbar och vilken typ av arbetsgivare du har. Det är för att just du ska ha goda möjligheter att påverka just din lön.

Din arbetsmarknad

Din lön påverkas av löne­utvecklingen på andra områden av arbetsmarknaden och andra faktorer utanför arbetsplatsen. Vision ska se till dessa faktorer i vårt påverkans­arbete, i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig och din löneutveckling.

 • Arbete i kvinno­dominerade sektorer på arbetsmarknaden värderas och lönesätts i dag lägre än arbete i mans­dominerade sektorer. Därför måste kvinno­dominerade områden få en högre löne­utvecklings­takt än övrig arbetsmarknad tills skillnaderna har jämnats ut. Ett aktivt påverkans­arbete måste ske i hela organisationen för att värdera arbete i kvinno­dominerade sektorer högre än i dag.
 • Faktorer utanför arbetsplatsen, såsom konjunktur, marknads­krafter eller tillgång på arbetskraft i ditt yrke, påverkar lönen.
 • Arbets­marknaden och din arbetsgivares ekonomiska förutsättningar ser olika ut i olika delar av landet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss