Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • En man och en kvinna samtalar på jobbet.

Löneskillnader och kön

Skillnader i lön som inte har en rationell förklaring kallas för osakliga löneskillnader. Det gäller till exempel löneskillnader mellan kvinnor och män som bara beror på kön. Hur är det på din arbetsplats?

Osakliga löneskillnader – vad är det?

Vision anser att en del av de skillnader i lön som vi ser mellan kvinnor och män är så kallade osakliga löneskillnader. Det innebär att personer som är lika kvalificerade och kompetenta får sämre lön bara på grund av sitt kön.

De osakliga löneskillnaderna som finns bygger till stor del på traditioner, värderingar och attityder där kvinnor ofta värderas lägre.

Strukturella löneskillnader

Jämställdhet

Löneskillnader mellan kvinnor och män – finns de?

Löneskillnaderna mellan kvinnors och mäns löner syns tydligt i Visions lönestatistik över anställda i Sveriges olika kommuner. Skillnaderna varierar mellan allt ifrån någon hundralapp till flera tusen kronor i månaden.

De största löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom samma yrke finns bland chefer. Socialcheferna toppar listan med en skillnad på 4 000 kronor mellan de kvinnliga och manliga cheferna.

Lönestatistik

En kartläggning som Vision har gjort över löner hos våra medlemmar visar ett mönster av löneskillnader mellan kvinnor och män. I 29 yrken av 36 tjänar kvinnor sämre än män. Det är ett mönster som också syns i statistik över andra yrkesgrupper inom andra sektorer. I de flesta yrkesgrupper är medianlönen för män högre än medianlönen för kvinnor.

Löneskillnader inom samma yrke

Det kan finnas löneskillnader inom samma yrke utan att det är något fel. Det kan till exempel bero på skillnader i

  • erfarenhet
  • utbildning
  • yrkesskicklighet
  • arbetstidens längd
  • arbetets svårighetsgrad.

Sådana löneskillnader finns när lönen sätts individuellt i enlighet med Visions kollektivavtal. Även skillnader i vad någon har presterat kan vara rationella förklaringar.

Men en löneskillnad som beror bara på kön är aldrig en rationell förklaring.

Individuell lönesättning

Enligt en dom i EG-domstolen kan arbetsgivare i vissa fall ha rätt att använda marknaden som skäl för att ge högre lön till män än till kvinnor med likvärdiga arbeten, eller vice versa. Men det gäller bara bara om det går att bevisa hur stor del av löneskillnaden som beror på marknaden, och att arbetsgivaren behöver ha den här löneskillnaden för att nå de uppställda målen.

Lönekartläggning synliggör osakliga löneskillnader

För att ta reda på om det förekommer sakliga eller osakliga löneskillnader på din arbetsplats kan du ta del av den lönekartläggning som din arbetsgivare har gjort. Din arbetsgivare är nämligen skyldig enligt lag att lönekartlägga sina medarbetare.

Att arbeta med lönekartläggning är ett sätt att göra löneskillnader mellan kön synliga och därmed möjliga att förändra. Vision uppmärksammar och sätter press på arbetsgivare som struntar i lönekartläggningar och därmed bryter mot diskrimineringslagen.

Lönekartläggning

Diskrimineringslagen

Vad kan du göra mot osakliga löneskillnader?

Om det förekommer osakliga löneskillnader som arbetsgivaren inte adresserar kan du vända dig till dina lokalfackliga förtroendevalda. I många avdelningar finns det en löneprocess­ansvarig som du kan prata med. Den personen deltar i både löne­kartläggningen och överläggningarna inför lönerevisionen.

Eftersom lönekartläggningen ska genomföras i samråd med Vision har vi möjlighet att även uppmärksamma behov av andra åtgärder än bara lönejusteringar. Det kan exempelvis handla om översyn av lönesättande kriterier, kompetensutveckling av arbetstagare med lågt löneläge eller ogynnsam löneutveckling.

Därför är det bra att medlemmar kontaktar sina förtroendevalda med viktig information, så att de vet vad de särskilt behöver lyfta under lönekartläggningen och överläggningarna inför en lönerevision.

Tips: Så kan du motverka osakliga löneskillnader

  • Kolla om din arbetsgivare har gjort en lönekartläggning och vad den ledde till. Prata med din Vision-avdelning eller klubb, eller kontakta Vision Direkt.
  • Diskutera jämställdhet på din arbetsplats. Vad räknas som kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen? Syns det på lönen? Vilka anställningsformer finns på din arbetsplats? Hur ser könsfördelningen ut mellan de heltids-, deltids- och visstidsanställda?
  • Lär dig mer om strukturella löneskillnader. 
  • Vem tar ut föräldraledighet på din arbetsplats? Påverkas lönen av föräldraledighet?

Du kan också vända dig till din Vision-avdelning, klubb eller ringa Vision Direkt för mer råd och stöd. Hör gärna av dig och berätta om dina idéer och erfarenheter!

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss