Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • -

Tillitsbaserat ledarskap – välfärdens möjlighet och utmaning

2024-04-25

Tillitsbaserad styrning och ledning är sedan 2016 en aktuell styrmodell i de flesta offentliga verksamheter – men hur tillämpas det i praktiken? Och hur påverkas medarbetarna på individnivå? I sin uppsats undersöker Zlatan Ligic och Mediha Idriz just det – ett ämne som i år belönas med Visions ledarskapsstipendium om 20 000 kronor.

Om Stipendiaterna

Namn: Mediha Idriz
Utbildning: Magisterexamen - Ledarskap och offentlig organisation, år 2023-2024, Malmö universitet
Kandidatexamen - Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet (socialpedagog). År: 2016-2019, Malmö universitet 
Gör nu: Arbetar som "Stödpedagog med utökat uppdrag" i Funktionsstödsförvaltningen, Socialpsykiatri/LSS, Malmö stad.
Bor: Malmö

Namn: Zlatan Ligic 
Utbildning: Kandidatexamen i Beteende vetenskap/Socialpedagogik, Magisterexamen Ledarskap och offentlig organisation samt projektledning som fristående kurs 
Gör nu: Jobbar som socialpedagog inom ASF Malmö stad- socialtjänsten- förebyggarsektion
Bor: Malmö

Sett i backspegeln har flera stora styrreformer genomförts inom den svenska offentliga förvaltningen genom historien. En av dem är New Public Management som gjorde sitt inträde på 1980-talet. På senare år har staten observerat ett stort behov av att utveckla ett mer holistiskt förhållningssätt med större hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Detta intresserade uppsatsförfattarna Zlatan Ligic och Mediha Idriz som valde ämnet som ingång till sin uppsats. 

– Det pratas mycket om tillitsbaserat ledarskap i offentlig sektor men vi ville ta reda på hur det ser ut i praktiken. Vi tittade närmare på hur övergången från New Public Management till Tillitsbaserat Ledarskap kan manifestera sig i olika delar av offentlig sektor och hur organisatoriska förutsättningar påverkar implementeringen och individen, berättar Zlatan Ligic. 

Olika förvaltningar har kommit olika långt

Genom åtta semistrukturerade intervjuer med sektionschefer i offentlig sektor har Zlatan och Mediha undersökt hur styrningsmodellen tillitsbaserat ledarskap implementerats. Resultatet var till största delen som förväntat, men några delar stack ut. 

– De vi intervjuade var positiva till förändringen och de tyckte själva att tillitsbaserats ledarskap möjliggör en bättre service till medborgarna. Modellen låter allas kompetenser komma till sin rätt, säger Mediha Idriz. 

Intervjuerna visade samtidigt att det på många håll fortfarande finns en hierarki och kopplingar till New Public Management i organisationerna, vilket några av de intervjuade sektionscheferna förklarade som omfattande kontroll, detaljstyrning och uppföljning.

– Det framkom under intervjuerna att det händer att chefer, som normalt fokuserar på strategiskt arbete, blir engagerade på den operativa nivån och uttrycker sina frågor och synpunkter. Detta kan utgöra en utmaning för implementeringen av tillitsbaserat ledarskap i praktiken på lägre nivåer, konstaterar författarna. 

Något som överraskade författarna är att olika förvaltningar kan ha kommit olika långt i sitt implementeringsarbete. Det beror bland annat på tid, resurser och lagkrav. 

– Organisatoriska förutsättningar påverkar hur tillitsbaserad styrning och ledarskap kommer till uttryck i praktiken och det var något vi inte hade tänkt på sedan innan, säger Zlatan Ligic. 

Skrev uppsats vid sidan av heltidsjobb

Både Mediha och Zlatan skrev uppsatsen som en del i sin magisterexamen i Ledarskap och Offentlig organisation vid Malmö universitet. Båda jobbade parallellt med uppsatsskrivningen, därför är Visions ledarskapsstipendium extra uppskattat.

– Vi är så glada över stipendiet, det betyder massor för oss. Det är ett bevis på att vårt arbete var relevant och betydelsefullt. Vi vill passa på att skicka ett stort tack till våra arbetsgivare och kollegor för all support och förståelse vi fick under studietiden, säger Mediha Idriz. 

Så lyder juryns motivering:

"I tider där Visions medlemmar i alltför stor omfattning redogör för en ökande detaljstyrning och en ökande tystnadskultur bidrar denna uppsats med insikter som kan stödja välfärdens ledare med att implementera tillitsbaserad ledning och styrning (TSL) fullt ut. Mediha Idriz och Zlatan Ligics uppsats Tillitsbaserat Ledarskap & dess Praktiker ger läsaren inblick i komplexiteten med att införa tillitsbaserad ledning och styrning som alternativ styrmodell. Med exempel från verkligheten som visar på såväl goda exempel med TSL som svårigheterna komma ifrån New Public Management som styrmodell ger det vägledning framåt för många av välfärdens organisationer som lever mitt i denna utmaning." 

 

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss