Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • -

Vision välkomnar att ny socialtjänstlag ställer krav på förebyggande arbete

2024-07-02

Vision har i 10 år drivit på för att socialtjänsten ska få ett tydligare uppdrag att arbeta förebyggande. Idag presenterade regeringen ett förslag om en ny socialtjänstlag där flera av Visions krav finns med.

–Det är glädjande att man har lyssnat på Visions medlemmar som jobbar inom socialtjänsten och nu gör det förebyggande arbetet till en obligatorisk del av socialtjänstens uppdrag. Det är svårt att bygga ett hus utan grund; om vi vill komma till rätta med barn och ungas psykiska ohälsa, växande ungdomsbrottslighet och mäns våld mot kvinnor är det förebyggande arbetet nödvändigt – inte valbart, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.

För Visions medlemmar har det varit viktigt att lagen moderniseras och att det förebyggande arbetet prioriteras upp och stärks. På så sätt kan socialtjänstens fulla kompetens användas och fler barn, unga och familjer kan få rätt hjälp i tid, innan problemen har vuxit sig för stora. Det minskar både den sociala utsattheten för de berörda individerna och konsekvenserna det kan få för samhället.

Det är också viktigt att en kunskapsbaserad socialtjänst vilar på kompetensen hos de som arbetar inom den. I lagförslaget skrivs det nu in att socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

–Det är ett konkret steg för att till exempel stimulera praktiknära forskning, säkerställa kompetensutveckling och höja yrkenas status. Vision beklagar dock att regeringen inte presenterar några förslag gällande finansiering av en kunskapsbaserad socialtjänst, säger Veronica Magnusson.

En annan nyhet i förslaget till ny socialtjänstlag är att det ska bli lättare för personer som söker hjälp från socialtjänsten att direkt kunna få insatser när man har behov av det.

–Det ökar personers självbestämmande och inflytande och gör socialtjänsten mer tillgänglig. Vi hade gärna sett att det hade blivit en skyldighet för kommuner att tillhandahålla insatser utan utredning och behovsprövning, nu föreslås det i stället vara frivilligt. Då finns det en risk att socialtjänsten inte blir likvärdig över landet, säger Veronica Magnusson.

Fokus i den nya socialtjänstlagen ligger på det förebyggande arbetet, en mer kunskapsbaserad socialtjänst och ett stärkt barnrättsperspektiv. Vision befarar dock att lagens goda intentioner riskerar att undermineras av att finansiering och långsiktighet saknas.

– En uppdaterad lagtext räcker inte. Det är chefer och medarbetare på socialkontoren som ska se till att det nu blir verkstad, och för det krävs ett modigt ledarskap från lokala och nationella politiker, långsiktig finansiering och fler kollegor. Annars är risken att nya socialtjänstlagen bara blir tomma ord. Vi befinner oss i ett efterlängtat skifte och jag förväntar mig att politiker och arbetsgivare tar chansen och ger invånare den socialtjänst de förtjänar, säger Veronica Magnusson.

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss