Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Kvinna som skriver på tavla.

Vision vill ha en långsiktig finansiering av hälso- och sjukvården

2024-06-18

Vision har lämnat inspel till Vårdansvarskommitténs öppna konsultation om ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap inom vården. Vision menar att kommitténs arbete i högre grad bör fokusera på hur regionerna kan stärkas för att uppnå bästa möjliga vårdsystem.

— Regionerna behöver ha långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för att kunna erbjuda goda arbetsvillkor och leva upp till de krav som finns på välfärdens kvalitet. Vision anser därför att staten behöver ta ett ökat ansvar för en stabil och långsiktig finansiering av hälso- och sjukvården och bedriva en styrning som främjar en likvärdig välfärd och god arbetsmiljö, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Ett statligt huvudmannaskap skulle innebära stora förändringar i organiseringen av svensk hälso- och sjukvård. Inte minst skulle en centraliserad styrning av vården resultera i en minskad förståelse för regionala behov. För att garantera den bästa patientvården behöver berörda verksamheter anpassas efter sina specifika behov, något som uppnås bäst på lokal nivå. Styrningen av vården bör ligga nära verksamheten för att på bästa sätt anpassas efter förutsättningar och behov.

Att vården är underfinansierad medför ett flertal utmaningar inte minst för en hållbar kompetensförsörjning. Vision har många medlemmar med en hög arbetsbelastning och stressnivå.

— Många av de utmaningar som finns inom vården handlar om att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Det behövs resurser för att hälso- och sjukvården ska ha en god arbetsmiljö och villkor som attraherar, utvecklar och behåller medarbetare, säger Veronica Magnusson.

Mer om vårdansvarskommitten

Vårdansvarskommittén har i uppdrag från regeringen att ta fram ett beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap inom hälso- och sjukvården, analysera för- och nackdelar med förslaget och lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem.

Läs mer om Vårdansvarskommitténs arbete:

Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården  (Regeringen.se)

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss