Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • -

Ökande kostnader för hyrpersonal i kommunerna

2024-04-26

Kommunernas kostnader för att hyra in tillfällig personal har ökat med 330 procent på tio år. Trots en total kostnad på 3,2 miljarder under 2022 visar resultaten i Visions undersökning att få kommuner tar frågan på allvar.

Kommunernas kostnader för att hyra in tillfällig personal har ökat med 330 procent på tio år. Trots en total kostnad på 3,2 miljarder under 2022 visar resultaten i Visions undersökning att få kommuner tar frågan på allvar.

Vision har ställt frågor till HR-cheferna i landets kommuner om personal som hyrs in tillfälligt. I stort sett alla kommuner hyr in medarbetare för att klara bemanningen och det är särskilt vanligt inom socialtjänsten. I de allra flesta fall innebär det merkostnader jämfört med att anställa. Under de senaste tio åren har kommunernas kostnader för inhyrd personal ökat dramatiskt.

Få kommuner arbetar för att minska inhyrningen

Trots kommunernas kostnader 2022 uppgick till 3,2 miljarder jobbar få kommuner aktivt med att minska beroendet av hyrpersonal och de kostnader det medför. De flesta kommuner vet inte ens hur mycket det kostar. Endast drygt var femte kommun i undersökningen uppger att de räknat på merkostnaderna.

En liten andel av kommunerna har en politisk strategi för att minska behovet av hyrpersonal. Endast sju procent av kommunerna i undersökning svarar ja på frågan. Här finns en skillnad jämfört med regionerna, där de flesta har en strategi och insatser som ska bidra till en lägre andel tillfällig personal genomförs på många håll. Ett aktuellt exempel är hyrstopp, som införts i många regioner.

När kommunerna får peka ut vad de gör för att rekrytera och behålla personal lyser handfasta åtgärder med sin frånvaro. Endast var tionde kommun har provat arbetstidsförkortning och drygt två av tio har tak för antal medarbetare per chef. Satsningar på att anställa administrativ personal och stödsystem, där erfarna medarbetare ger stöd till nyare medarbetare, är också ovanligt.

Vision vill se insatser för att minska inhyrningen

Hyrpersonal är ibland nödvändigt för att hantera bemanningen vid arbetstoppar. Samtidigt innebär det en sämre kontinuitet för brukarna och påverkar arbetsmiljön negativt. Om kommunerna inte vidtar åtgärder för att bromsa utvecklingen finns en risk att kostnaderna för inhyrd personal kommer att fortsätta att öka, och att pengar som kunde ha gått till att förbättra arbetsvillkor och att utveckla välfärden, inte kommer anställda till del.

Vision menar att vägen till ett minskat beroende av hyrpersonal går via förbättrade villkor för medarbetarna. Förbundet vill bland annat se att kommunerna utformar långsiktiga planer för kompetensförsörjningen där kompetensutveckling, aktiv omställning, kompetenstrappor och karriärvägar har en central roll.

Läs rapporten här

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss