Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Löneavtal – så fungerar olika avtal

Om du har kollektivavtal på din arbetsplats har du också ett löneavtal, som avgör vilka förutsättningar för löneökning som gäller på arbetsplatsen. Det finns olika typer av löneavtal: avtal med en centralt angiven nivå i procent och de utan en angiven nivå, även kallat sifferlösa avtal.

Vad är ett löneavtal?

Ett löneavtal sätter ramarna för hur löneprocessen ska gå till på arbetsplatser som omfattas av avtalet. Löneavtalet ger dig som medlem i Vision rätt till årliga löneökningar – något som inte är garanterat utan kollektivavtal.

Vision tecknar en rad olika löneavtal. En del har centralt angivna nivåer, medan andra är utan en centralt angiven nivå – dessa kallas ibland för sifferlösa avtal.

Avtal med centralt angivna löneökningsnivåer

Vissa löneavtal har centralt angivna nivåer för ökningar. Det betyder att det står en angiven procentsats i avtalet, som facket och arbetsgivarna har kommit överens om. Procentsatsen är ofta i linje med det så kallade märket som industrins parter har förhandlat fram.

Ett sådant avtal innebär att arbetsgivaren ska avsätta minst den procent som avtalet anger för löneökningar under den tid som avtalet gäller.

Märket klart – detta innebär det för dig

Är du garanterad den ökning som står i ditt avtal?

Nej, procentsatsen i löneavtalet är inte den ökning du får som medarbetare, utan den totala lägstanivån som lönerna ska öka för dem som omfattas av avtalet. Därför kan en del medarbetare få högre höjning av lönen än procentsatsen i avtalet, medan andra i stället får lägre. Utfallet kan också skilja sig åt mellan arbetsgivarens olika verksamheter.

Lönen ska sättas individuellt genom den process som fastställs i löneavtalet. Oftast sker det genom lönesamtal mellan chef och medarbetare, där lokala lönekriterier, prestation och utveckling i arbetet är några av de faktorer som påverkar vilken lön du och dina kollegor får. Det är viktigt att du får information från din chef om hur lönen sätts hos er, vilka lönekriterier som finns och vad just du kan göra för att få högre lön.

Individuell lönesättning

Sifferlöst avtal – ett avtal utan angiven nivå

Flera av Visions löneavtal är utan centralt angiven löneökningsnivå, bland annat vårt nuvarande avtal inom kommun och region. Dessa avtal har inte en särskild procent framförhandlad i det centrala avtalet. Även utfallet för dessa avtal påverkas av normen för löneökningar på arbetsmarknaden, satt genom industrins märke.

Det finns flera fördelar med sifferlösa avtal.

  • Mer lokalt inflytande. Löneökningarna är inte begränsade av en viss procentsats. Det ger lokala parter mer inflytande att föra en dialog om lönebildning som rättar sig efter lokala förutsättningar och behov. På många arbetsplatser har detta lett till högre löneökningar än normen på arbetsmarknaden.
  • Historiskt sett fördelaktigt. Vi kan följa hur Visions medlemmar med sifferlösa avtal historiskt har gynnats av att inte ha en angiven siffra, eftersom det totala utfallet har varit mycket bra. Det har dock varierat från år till år och mellan olika arbetsgivare. När vi gör den bedömningen behöver vi titta på utvecklingen över tid och inte på ett enskilt år.

Varför ser avtalen olika ut?

Flera faktorer påverkar vilken typ av löneavtal som Vision driver i avtalsrörelsen när ett nytt avtal ska förhandlas fram.

Inför varje avtalsrörelse analyserar vi utfallet av lönerevisionerna för avtalsområdet. Medlemmar och förtroendevalda i Vision involveras på olika sätt för att bidra med önskemål om hur löneavtalet ska utformas. Utifrån detta drar vi sedan slutsatser om vilken typ av löneavtal som vi tror ger mest till medlemmarna under den kommande avtalsperioden och som motsvarar den löneprocess som flest medlemmar önskar.

Lönerevision

Varför ska jag vara med i facket om jag inte är garanterad en viss höjning av lönen?

  • Kollektivavtal ger rätt till löneöversyn. Det är kollektivavtalen på din arbetsplats som ger dig rätt till en årlig löneöversyn. Utan kollektivavtalen som vi tecknar som fackförbund skulle du alltså inte ha rätt till en löneökning alls.
  • Ju fler desto starkare. Även de som inte är med i ett fackförbund omfattas av kollektivavtalet på arbetsplatsen, och därmed även av löneöversynen. Men om färre medarbetare väljer att gå med i facket försvagas vår kraft att förhandla fram bra villkor, vilket på sikt försämrar för alla medarbetare. Att vara med i facket kan alltså ses som att ta ställning för en arbetsmarknad där arbetstagare organiserar sig för att påverka för bättre löner och villkor och stå emot försämringar som arbetsgivarna ofta driver.
  • Påverka villkor och löneprocessen. Ett medlemskap i facket handlar också om mycket mer än bara lön. Som medlem kan du vara med och påverka villkoren på din arbetsplats och som förtroendevald kan du delta i löneprocessen. Behöver du stöd och råd på jobbet kan du ta hjälp av dina ombud på arbetsplatsen eller via ditt center.
  • Förmåner ingår i medlemskapet. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring som kan ge dig extra ersättning om du skulle bli av med jobbet. Du som är medlem kan också ta del av en rad andra medlemsförmåner så som karriärtjänster, bra pris på försäkringar, rabatt på bolån och mycket mer.

Bli aktiv i Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss