Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Ordförandeklubba.

Kongress och förbundsråd

Sedan förbundsmötet 2022 har Vision en ny demokratisk process som innebär att det tidigare förbundsmötet har ersatts med förbundskongress och förbundsråd. Den första kongressen kommer att genomföras 2024.

Förbundskongress

Förbundskongressen kommer att genomföras vart fjärde år, med start 2024. På kongressen ska Visions inriktning för de kommande fyra åren sättas upp, och medlemmar och förtroendevalda kan även skicka in motioner.

Här sätts också de mål som ska uppnås till nästa kongress. De insatser som Vision ska satsa på för att förbättra villkoren i arbetslivet ska stå i fokus för besluten på kongressen.

Förbundsråd

Mellan kongresserna kommer ett förbundsråd att hållas. Förbundsrådet ger möjlighet att stämma av arbetet med inriktningen, ge återkoppling och reflektera över det som har genomförts.

På förbundsrådet kan även mer interna frågor diskuteras och beslut fattas om ekonomi och administration. Det kommer att finnas möjlighet att skicka in motioner. Förbundsrådet kommer att genomföras vart fjärde år, med start två år efter den första kongressen, alltså 2026.

Tidigare förbundsmöten

2022

Visions förbundsmöte genomfördes mellan 29 september och 1 oktober 2022 på Quality Hotel Friends i Solna i Stockholm. Kallelse till förbundsmötet skickades den 7 mars.

Kallelse till förbundsmöte och årsmöte (pdf)

Handlingar

Arbetsordning för förbundsmöte (pdf)

Beslutssammanställning (pdf)

Bilaga förstudie: Fler engagerar sig i Vision (pdf)

Dagordning för förbundsmöte (pdf)

Fastställande av arvoden för centrala uppdrag (pdf)

Fyllnadsval till centrala valutskottet (pdf)

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen (pdf)

Förslag om Visions demokratiska processer (pdf)

Förslag på avsättning till konfliktfond (pdf)

Förslag på medlemsavgiftsmodell (pdf)

Förslag på satsning att öka i facklig styrka (pdf)

Förslag till direktbehandling av motioner 2022 (pdf)

Förslag till stadgeändringar (pdf)

Motioner 2022 (pdf)

Prövning om behörig ordning (pdf)

Ramprogram förbundsmöte (pdf)

Årsmöteshandlingar 2022

Förtroendevalda revisorers rapport (pdf)

Revisionsberättelse (pdf)

Årsmöteshandlingar 2022 (pdf)

Årsrapport 2021 (pdf)

Protokoll

Förbundsmötesprotokoll 2022 (pdf)

Årsmötesprotokoll 2022 (pdf)

Uppföljning av motioner

Visions förbundsmöte 2020 fattade beslut om de motioner som skickades in till mötet. I beslutsuppföljningen kan du se hur Vision har arbetat med de motioner som bifölls 2020.

Beslutsuppföljning 2020 (pdf)

Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning 2022 (pdf)

Förmöten

Inför förbundsmötet genomfördes tre fysiska förmöten. På förmötena har förtroendevalda möjlighet att diskutera frågorna som ska hanteras på förbundsmötet. På förmötena låg fokus på förberedelser och genomgång inför diskussioner och beslut som ska fattas på Visions förbundsmöte.

Syftet med förmötena var att de ordinarie ombuden ska komma väl rustade till Visions förbundsmöte. Förmötena ger även övriga deltagare en möjlighet att delta i diskussionerna och påverka framtida beslut.

Kontakta oss

Är du osäker på om du kan vara medlem i Vision? Ta kontakt med Vision Direkt.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss