×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ledarskapsstipendium

Skriver du en uppsats som behandlar ledarskap och förutsättningar för gott ledarskap? Sök vårt ledarskapsstipendium! Vinnaren belönas med 20 000 kronor.

Visions ledarskapsstipendium

Visions ledarskapsstipendium delas ut till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett, för Visions medlemmar, relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Vinnaren belönas med 20 000 kronor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. 

Kriterier för att kunna tilldelas Visions ledarskapsstipendium

 • Uppsatsen behandlar ledarskap och förutsättningar för gott ledarskap inom områden med koppling till den svenska välfärden.
 • Uppsatsen är välskriven, väldisponerad och godkänd av universitet eller högskola.
 • Uppsatsen är inlämnad under året fram till deadline eller föregående år. (2018 eller jan 2019)
 • Uppsatsen måste vara på kandidat-, magister-, eller masternivå.
 • Uppsatsens alla författare är/var studentmedlemmar i Vision när uppsatsen lämnades in. 
 • Vinnaren förbinder sig att medverka vid stipendieutdelningen. Vision har rätt att använda uppsatsen i sin kommunikation.


En jury bestående av representanter från Vision kommer att bedöma uppsatsen utifrån relevans och kvalitet. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in ämnesområdet samt uppsatsens användbarhet. Kvaliteten bedöms utifrån analysens och slutsatsernas klarhet kopplat till teoretiskt ramverk och metodval.

Uppsatsen ska skickas i sin helhet i pdf-format, med en kortfattad sammanfattning av uppsatsen på en A4.
Sammanfattningen ska ta upp följande:

 • Uppsatsens syfte och frågeställningar.
 • Uppsatsens teoretiska ramverk.
 • Uppsatsens resultat och slutsatser.

Här kan du läsa om stipendievinnarna 2018
Här kan du läsa om stipendievinnarna 2017
Här kan du läsa om stipendievinnarna 2016 

Har du frågor om stipendiet? Mejla ledarskapsstipendium@vision.se

Så här gör du för att ansöka om stipendiet

I följande formulär söker du Visions ledarskapsstipendium. Registrera dina uppgifter. Bifoga uppsatsen i pdf tillsammans med sammanfattningen.

Om ni är flera författare räcker det att en av er fyller i formuläret och skickar in uppsatsen. Ange i sådana fall dock medförfattarens namn och personnummer i formuläret.

Och glöm inte att du/ni måste vara medlem eller studentmedlemmar i Vision för att söka. Bli medlem här - bara 100 kronor för hela studietiden!

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2019. Årets vinnare är utsedd.

 Stipendieansökan

 

Namn
Personnummer
Är du medlem?


Adress
Postadress
Telefon
Mejl
Skola
Namn på eventuell medförfattare
Medförfattares personnummer
Ladda upp din uppsats
No runtime found.
Välj filer
Var hörde du först talas om Visions ledarskapsstipendium?
 
 

Student i Vision

Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund och har cirka 195 000 medlemmar, både studenter och de i arbetslivet. Ett medlemskap handlar om en sak. Att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt studentliv och framtida arbetsliv.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb