Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vinnarna av årets Ledarskapsstipendium utsedda

2022-05-11

Hur upplever första linjens chefer inom hälso- och sjukvården sin psykosociala arbetsmiljö? Det var frågeställningen i Frida Aas och Albin Kronblads uppsats "Så länge ni sköter er bra och det verkar ni göra så är jag nöjd, så behöver jag inte lägga mig i". Deras insats belönas i år med Visions ledarskapsstipendium om 20 000 kronor.

Stipendiaterna

Frida Aas
Utbildning: Personalvetarprogrammet, Umeå universitet, examen 2021
Gör nu: Första linjens chef på Polismyndigheten
Bor: Stockholm

Albin Kronblad
Utbildning: Personalvetarprogrammet, Umeå universitet, examen 2021
Gör nu: Jobbar med rekrytering inom tech
Bor: Stockholm

Rollen som första linjens chef kräver både kunskap och förmåga att hantera de krav som finns från organisationen, medarbetarna, chefer samt lagar och förordningar. Därför finns ett stort behov av att dessa chefer har en bra psykosocial arbetsmiljö, konstaterade Albin Kronblad och Frida Aas när de skulle skriva uppsats i slutet av sina studier på personalvetarprogrammet vid Umeå universitet. Att det blev just en undersökning av första linjens chefers arbetsmiljö föll sig naturligt efter att Frida och Albin haft en löpande dialog med Region Västerbotten.

– Det kändes viktigt för oss att undersöka något de själva tyckte var angeläget. Det här visade sig vara ett ämne de tyckte var relevant och det fanns en tydlig önskan från deras sida att undersöka området lite mer ingående, säger Albin Kronblad.

Kvalitativa intervjuer med chefer

Metoden utgår ifrån kvalitativa intervjuer med åtta chefer inom hälso- och sjukvården. Frågorna de fick svara på handlade bland annat om hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut idag, vilket stöd de upplever att de har och vilken möjlighet de har till återhämtning. Frida och Albin gick in i intervjuerna förutsättningslöst, men redan efter två-tre intervjuer började de se den röda tråden.

– Resultatet visade att de som har en bra relation till sin chef ofta upplever att de har en bra arbetsmiljö, och tvärtom. Det visar på hur stark kedjeeffekten av ett bra ledarskap faktiskt är, säger Frida Aas.

Användbara slutsatser för regionen

Efter att ha genomfört studien presenterade Albin och Frida resultatet för Region Västerbottens ledningsgrupp och arbetsmiljöenhet. Att samarbeta med en organisation vid uppsatsskrivning tycker både Frida och Albin har varit givande och ett tips till andra som ska skriva uppsats.

– Det känns på riktigt istället för att vi själva skulle ha hittat på ett eget ämne. Vi fick så fin uppskattning från Region Västerbotten för det vi gjorde och det känns väldigt bra våra slutsatser faktiskt kom till användning i verksamheten, säger Frida.

– Att vi dessutom vann Visions ledarskapsstipendium känns såklart extra kul. Det allra roligaste är att vår uppsats kom till användning hos Region Västerbotten men också att Vision ser ett värde i det resultat vi kom fram till, säger Albin.

Så löd juryns motivering:

”Uppsatsen om första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård lyfter på ett förklarande sätt fram betydelsen av organisatoriskt stöd. Resultatet att chefers relation till sin närmsta chef var avgörande för hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljö bygger på en väl genomförd analys. Studien är sammantaget ett bekräftande bidrag till den allt djupare kunskap som finns om att arbetsgivare generellt behöver komplettera ett ensidigt fokus på chefen som individ med att se över de organisatoriska förutsättningar som finns runt chefen.”

Läs hela uppsatsen (umu.diva-portal.org)

Visions ledarskapsstipendium

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar