Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Illustration. Mottagare av ledarskapsstipendiet
    Anna Hultgren och Jessica Karlsson tilldelas årets ledarskapsstipendium.

Våld i nära relation – en del av arbetsmiljöarbetet

2023-06-07

För att stötta de som utsätts för våld i nära relation krävs att arbetsgivare tänjer på gränserna för var ansvaret för medarbetares hälsa går. I uppsatsen ”Att vara allt det förövaren inte är” undersöker Anna Hultgren och Jessica Karlsson hur organisationer arbetar med våld i nära relation som en arbetsmiljöfråga. Resultatet visar att medmänsklighet är främsta framgångsfaktorn. Uppsatsen har i år utsetts till Visions ledarskapsstipendium.

Om stipendiaterna

Namn: Jessica Karlsson
Utbildning: Kandidatexamen i Personal- och arbetslivsvetenskap, Högskolan Kristianstad, examen 2022.
Gör nu: HR-specialist i en kommun.
Bor: Sölvesborg

Namn: Anna Hultgren
Utbildning: Kandidatexamen i Personal- och arbetslivsvetenskap, Högskolan Kristianstad, examen 2022.
Gör nu: Jobbar med Learning & Development på ett pappersbruk.
Bor: Kristianstad

Digitalisering och distansarbete har ökat möjligheterna för medarbetare att jobba hemifrån. Det har bland annat lett till att det är allt svårare för arbetsgivare att avgöra var gränsen för ansvaret kring arbetsmiljön går, eftersom gränserna mellan fritid och arbetsliv många gånger är otydliga. Samtidigt påverkar privatlivet arbetslivet och vice versa.

– Intresset för ämnet psykosocial arbetsmiljö väcktes när vi under utbildningen Personal- och arbetslivsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad läste en kurs i arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Att vi sedan valde att undersöka just våld i nära relation hänger ihop med att vi läste denna kurs mitt under pandemin då våldet i hemmen uppmärksammades i högre utsträckning av media och samhället, berättar Anna Hultgren.

Genom olika podcasts och chefstidningar fick Anna och Jessica nys om kommuner och stora organisationer som jobbar med frågan på ett strukturerat sätt. Hos dessa arbetsgivare har våld i nära relation jämställts med vilken arbetsmiljöfråga som helst.

– Vi började med att ta kontakt med några organisationer och frågade om de kunde ge oss mer information om hur de arbetar. Vi genomförde därefter semistrukturerade intervjuer med sju organisationer där vi på ett nyfiket sätt funderade över hur dessa arbetsgivare arbetar för att stötta de som blir utsatta, berättar Anna.

Flytta gränserna

Resultatet av uppsatsen visar att ett framgångsrikt arbete med frågan om våld i nära relation handlar om att flytta gränsen kring hur långt en arbetsgivares ansvar för medarbetarnas hälsa sträcker sig.

– Arbetsgivarna behöver först ta ställning i frågan om våld i nära relation och att ge cheferna ett uttalat uppdrag. Men egentligen är det inte svårare än att det är viktigt att som chef visa omtanke och se hela människan, eftersom vi inte är en person privat och en annan på jobbet. Det ena har påverkan på det andra. Sedan behöver arbetsgivare jobba vidare med olika stödfunktioner för att hjälpa de som blir utsatta vidare till rätt hjälp. Flera av arbetsgivarna vi intervjuade har kommit långt i att skapa nätverk för hur de kan slussa medarbetarna vidare, säger Jessica Karlsson.

Ledarskapet behöver innehålla en stor dos medmänsklighet för att från grunden bygga upp en trygghet och en tillit hos medarbetarna.

– Om en chef frågar en medarbetare hur det är hemma kanske chefen inte får ett svar vid första tillfället, kanske inte heller via andra eller tredje. Men för medarbetaren kan det göra stor skillnad om chefen visar att hen bryr sig, säger Jessica.

Viktigt med nätverk och rutiner

Flera av de intervjuade berättade att cheferna tränats i att hålla så kallade svåra samtal. Ämnet har diskuterats på arbetsplatsträffar och runt fikaborden.

– Våld i nära relation behöver hanteras precis som vilken annan arbetsmiljöfråga som helst. Tidigare forskning visar att policys inte alltid klingar positivt när det handlar om mjuka värden. Samtidigt lyfte de intervjuade cheferna att det är viktigt att det finns både nätverk och dokumenterade rutiner för hur de kan agera. Det visar också att arbetsgivaren tar frågan på allvar och att det är något som är prioriterat i organisationer, säger Jessica Karlsson.

För sin insats med uppsatsen belönas duon med Visions ledarskapsstipendium 2023 om 20 000 kronor.

– Det är fantastiskt roligt! Ambitionen med uppsatsen var bland annat att sänka tröskeln för fler arbetsgivare att våga ta sig an frågan om våld i nära relation, inte enbart ur ett arbetsrättsligt perspektiv, utan kanske framför allt ur ett medmänskligt perspektiv. I slutändan är det ju trots allt så att när medarbetare mår bra, så mår också organisationerna bra. Självklart ska vi fira stipendiet tillsammans efter att ha levt som fattiga studenter i några år, avslutar Anna och Jessica.

Juryns motivering

”Att vara utsatt för våld i en nära relation får ofta konsekvenser för en medarbetares hela livssituation och därmed också för hälsa och arbetsförmåga. Uppsatsens är välskriven och resultat, att det är betydelsefullt att organisationer uttalar att frågan om våld i nära relationer är viktig att arbeta med, är något alla arbetsgivare kan ta till sig av. Genom att ta fram en policy och utbilda chefer kan arbetsgivaren bidra till att frågan lyfts upp och inte göms undan. Det är att visa omtanke.”

Sök våra stipendier

Läs även om mottagarna av årets samhällsvetarstipendium

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss