Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Guide: Så sätter du lön

Vad ska du som chef tänka på inför att sätta löner på din arbetsplats? Den här guiden ger dig råd om hur du ska tänka inför löneöversyn och lönerevision.

Som lönesättande chef har du ansvar för att bedöma medarbetarnas prestationer. Det är en viktig process och en del i att nå uppsatta mål.

Du har också ett ansvar för att ta plats i din arbetsgivares lönepolitiska diskussioner. Det är du som måste försvara och förklara de lönemässiga prioriteringar som arbetsgivaren gör för dina medarbetare. För att kunna göra det på ett trovärdigt sätt bör du delta när prioriteringarna tas fram.

Analysera lönebilden i förväg

Inför löneöversynen bör du som chef reflektera över lönebilden på din arbetsplats.

  • Har ni rätt nivåer på lönerna för att kunna behålla och rekrytera önskad personal?
  • Har din arbetsplats gjort stor skillnad för att utveckla verksamheten och nå era mål effektivare, och bör det ge en bättre löneutveckling?
  • Hur ser lönespridningen ut?
  • Behövs det några särskilda lönesatsningar på din arbetsplats?

När du har en klar bild av hur det ser ut hos dig bör du få möjlighet att förmedla det uppåt i organisationen, och att diskutera med andra chefer vilka satsningar och prioriteringar som behövs hos arbetsgivaren. På så sätt får du både lyfta din verksamhets behov och skaffa dig en förståelse för hur det ser ut hos arbetsgivaren som helhet.

Den sammanvägda bilden som ni chefer tillsammans förmedlar bör sedan ligga till grund för vad som diskuteras i överläggningarna med de fackliga organisationerna.

Lönekriterier

Lönekriterier är en del i lönesättningen. Kriterierna ska vara tydliga, upplevas som relevanta och kopplas till det jobb som medarbetaren faktiskt gör.

Du ska tillsammans med medarbetarna prata igenom vad lönekriterierna innebär på er arbetsplats. Det är klokt att göra det både i grupp och enskilt i samband med utvecklingssamtal.

Syftet med lönekriterier är dels att göra det klart för både dig själv och medarbetarna vad arbetsgivaren vill betala för, dels att vara ett instrument för att bedöma det medarbetarna gör på jobbet så sakligt som möjligt i relation till kollegorna.

Kom ihåg att en lön består av flera delar: dels det som kan kopplas till marknaden i form av utbud och efterfrågan, dels det som kan kopplas till individuell prestation och hur svårt arbetet är. Du ska sätta medarbetarnas lön utifrån deras arbetsuppgifter och deras resultat.

Ta därför tillsammans med medarbetarna fram och förankra lönekriterier som verkligen har betydelse för er verksamhets utveckling och resultat, utifrån lönepolicyn.

Utbildningsinsatser och stöd

Som chef behöver du stödinsatser för att löne­sättningen ska fungera på ett bra sätt. Bland annat ska du som chef ha möjlighet till den utbildning och information som du behöver för att sätta lön, till exempel om samtal, dialog och självkännedom. HR eller personal­avdelningen på arbetsplatsen är ett annat viktigt stöd att samarbete med.

Fler verktyg inom Lönesamtal

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss