Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Bra att tänka på innan lönerevisionen

Som lönesättande chef har du ansvar för att bedöma medarbetarnas prestationer. Det är en viktig process, och en del i att nå uppsatta mål.

Du har också ett ansvar för att ta plats i din arbetsgivares lönepolitiska diskussioner.

Det är du som måste försvara och förklara de lönemässiga prioriteringar som arbetsgivaren gör för dina medarbetare. För att kunna göra det på ett trovärdigt sätt bör du delta när prioriteringarna tas fram. 

Analys i förväg 

Inför löneöversynen bör du som chef reflektera över lönebilden på din arbetsplats. Har ni rätt nivåer på lönerna för att kunna behålla och rekrytera önskad personal? Har din arbetsplats gjort stor skillnad för att utveckla verksamheten och nå era mål effektivare, och bör det ge en bättre löneutveckling? Hur ser lönespridningen ut? Behövs det några särskilda lönesatsningar på din arbetsplats? När du har bilden klar av hur det ser ut hos dig bör du få möjlighet att förmedla det uppåt i organisationen, och att diskutera med andra chefer vilka satsningar och prioriteringar som behövs hos arbetsgivaren. Du får på så sätt både lyfta din verksamhets behov och skaffa dig en förståelse för hur det ser ut hos arbetsgivaren som helhet. Den sammanvägda bild som ni chefer tillsammans förmedlar är den som bör ligga till grund för vad som sedan diskuteras i överläggningarna med de fackliga organisationerna. 

Lönekriterier

Lönekriterier är en del i lönesättningen. Kriterierna ska vara tydliga, upplevas som relevanta och kopplas till det jobb som medarbetaren faktiskt gör. Du ska tillsammans med medarbetarna prata igenom vad lönekriterierna innebär på er arbetsplats. Det är klokt att göra det både i grupp och enskilt i samband med utvecklingssamtal. Syftet med lönekriterier är dels att göra det klart för både dig själv och medarbetarna vad arbetsgivaren vill betala för, dels att vara ett instrument för att bedöma det medarbetarna gör på jobbet så sakligt som möjligt i relation till kollegorna. Kom ihåg att en lön består av flera delar. Dels det som kan kopplas till marknaden i form utbud och efterfrågan och dels det som kan kopplas till individuell prestation och hur svårt arbetet är. Du ska sätta medarbetarnas lön utifrån deras arbetsuppgifter och deras resultat. Ta därför, utifrån lönepolicyn, tillsammans med medarbetarna fram och förankra lönekriterier som verkligen har betydelse för er verksamhets utveckling och resultat.

Utbildningsinsatser och stöd

Du som chef behöver stödinsatser för att lönesättningen ska fungera på ett
bra sätt. Det handlar bland annat om att du som chef ska ha möjlighet till
den utbildning och information som du behöver. Aktuella områden kan
vara samtal/dialog och självkännedom. HR-/personalavdelningen är ett
annat viktigt stöd att samarbete med.

Fler verktyg inom Lönesamtal

Frågor & svar