Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Arbetsskador

Om du blivit skadad i ditt arbete ska du anmäla det som en arbetsskada. Då är det möjligt att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Om du vill ha råd kring anmälan eller är missnöjd med ett beslut om ersättning kan du få hjälp av Vision.

Anmäl en arbetsskada

Arbetsskador ska anmälas till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket och till AFA Försäkring. Om det inte är du själv som gör anmälan ska du be om att få en kopia på anmälan.

Anmäl arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se)

Anmäl arbetsskada till AFA Försäkring (afaforsakring.se)

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada kan vara en sjukdom som har uppstått på grund av arbete. Arbetsskadan kan också bero på olycksfall på arbetsplatsen, eller olycksfall som har inträffat på den normala färdvägen till eller från arbetet.

Hur fungerar arbetsskadeförsäkringen?

När du anmäler en arbetsskada utreder Försäkringskassan om det kan bli aktuellt med ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen gäller alla som arbetar, det vill säga anställda, uppdragstagare och egna företagare. Den gäller också studerande som är utsatta för särskilda risker under sin utbildning, till exempel under en praktik.

Det finns olika former av ersättning. En del ersättning utreds i direkt anslutning till skadan, till exempel ersättning för tandvård och hjälpmedel. Livränta, som ska kompensera framtida inkomstförlust, utreds först när den försäkrade på grund av skadan inte bedöms kunna skaffa inkomst under ett år framåt.

När Försäkringskassan ska ta ställning till om en skada kan vara en arbetsskada behöver de få medicinska underlag, till exempel läkarintyg.

Ersättning vid skada i arbetet eller under utbildning (forsakringskassan.se)

Om du söker ersättning och får avslag från Försäkringskassan har du två månader på dig att begära omprövning av beslutet. Du begär omprövning själv, men kontakta gärna Vision för rådgivning innan du gör det.

Kontakta Vision

Rättshjälp från Vision vid arbetsskada

Om du har fått ett beslut från Försäkringskassan eller AFA Försäkring som du är missnöjd med eller undrar över kan du vända dig till Vision. Vision kan ge rättshjälp i arbetsskadeärenden, om vi bedömer att det finns en rimlig chans att påverka beslutet. 

Rättshjälp

Arbetsgivare måste anmäla olyckor på arbetsplatsen

Arbetsgivare är skyldiga att utan dröjsmål anmäla allvarliga olyckor på arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket. På varje arbetsplats ska det finnas en rutin för anmälningar av olyckor.

Syftet med en anmälan är att Arbetsmiljöverket ska få kännedom om olyckan, så att de vid behov snabbt kan ta sig till arbetsplatsen för att utreda händelsen och genomföra en inspektion.

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Arbetstid och arbetsbelastning

Arbetstid och arbetsbelastning

Hållbart arbetsliv, Fika

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Samla kollegorna på en frukost, fika eller lunch och prata om hur er arbetsbelastning ser ut.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar