Anmälan till Chefspanelen

Deltagarna i Chefspanelen får några gånger per år en enkät med frågor om ledarskapet. Tanken är att spegla hur chefsmedlemmarna i Vision har det och vad ni tycker i olika vardagsnära frågor. De sammanställda svaren gör vi på redaktionen journalistik av.

Som tack för hjälpen lottar vi ut platser till Visions och IHM:s ledarskapskurser.

Exempel på tidigare chefspaneler:

Vill du vara med? Fyll i formuläret nedan!