Anmälan till Chefspanelen

Deltagarna i Chefspanelen får några gånger per år en enkät med frågor om ledarskapet. Tanken är att spegla hur chefsmedlemmarna i Vision har det och vad ni tycker i olika vardagsnära frågor. De sammanställda svaren gör vi på redaktionen journalistik av.

Som tack för hjälpen lottar vi ut platser till Visions och IHM:s ledarskapskurser.

Vill du vara med? Fyll i formuläret nedan!

Chefen i fokus sparar dina personuppgifter som du lämnar i formuläret nedan. Ditt namn och bostadsort publiceras i tidningen om du vinner. Här kan du läsa om hur Vision hanterar personuppgifter.