Anmälan till chefspanelen

Chefspanelen består av ett antal chefer som svarar på ledarskapsfrågor vid fyra tillfällen per år. Tanken är att spegla hur chefsmedlemmarna i Vision har det och vad ni tycker i olika vardagsnära frågor.

Som tack för hjälpen lottar vi vid varje tillfälle ut en plats till Visions och IHM:s ledarskapskurser.

Exempel på tidigare chefspaneler:

Vill du vara med? Fyll i formuläret nedan!