Lön och villkor

Lön för teknikchefer och miljöchefer – hela listan

29 januari 2024

Vad tjänar en teknik- och miljöchef? Lönen för en teknikchef och miljöchef är 55 621 kronor i månaden i snitt. Det visar Chefen i fokus kartläggning.

För att få en bild av hur löneläget för första linjens teknikchefer och miljöchefer ser ut i landets kommuner har Chefen i fokus kartlagt 2023 års löner. 

Lönen för en teknikchef och miljöchef  är 55 621 kronor i månaden i snitt, men den skiljer sig stort beroende på var man jobbar. 

I Stockholms stad är lönen den högsta i landet, 72 169 kronor i månaden i snitt. 

Lista: Lön för enhetschefer inom miljö, teknik, hantverk och samhällsbyggnad i kommuner

Fler lönetabeller:

→ Lön för enhetschefer inom andra områden

Här är löner för förvaltningschefer i kommuner och regioner:

→ Lön för kommunernas och regionernas toppchefer

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

→ Lön drifttekniker

→ Lön ingenjörer (flera yrken)

→ Lön inspektörer inom miljö

→ Lön it-tekniker

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gjordes undersökningen

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om chefernas medellöner för 17 områden/aid-koder i kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.