Lön och villkor

Lön för teknikchefer och miljöchefer – hela listan

25 januari 2023

En teknik- och miljöchef tjänar i snitt 54 913 kronor, det visar vår stora lönekartläggning. Se hela lönetabellen här med medellöner i just din kommun.

För att få en bild av hur löneläget för första linjens teknikchefer och miljöchefer ser ut runt om i landet har Chefen i fokus kartlagt 2022 års löner. 

Medellönen för cheferna är 54 913 kronor, men den skiljer sig stort beroende på var man jobbar. 

I Stockholms län ligger lönerna bland de högsta i landet, bland annat i Nacka, där chefer inom teknik och miljö tjänar 72 754 kronor i månaden.

Det går till exempel att jämföra med chefer i Boden som tjänar strax under 47 ooo kronor.  

Lista: Lön för enhetschefer inom miljö, teknik, hantverk och samhällsbyggnad i kommuner

 

Fler lönetabeller:

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.


Relaterade artiklar