Lön och villkor

Lön för kulturchefer och fritidschefer – hela listan

25 januari 2023

Enhetschefer inom kultur och fritid tjänar i snitt 49 050 kronor i månaden. Se alla löner i tabellen här.

Chefen i fokus har samlat in lönestatistik för första linjens kultur- och fritidschefer från landets alla kommuner.

Fyra Stockholmskommuner toppar listan över medellöner i lönetabellen här nedanför. Lika många kommuner i Västerbotten har de lägsta medellönerna.

Medellönen för kultur- och fritidschefer är 49 050 kronor.

Lista: Lön för enhetschefer inom kultur och fritid i kommuner

I lönestatistiken ingår enhetschefer inom kultur, fritid, turism, rekreation och friluftsfrågor.

Fler lönetabeller:

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.