Lön och villkor

Lön för kulturchefer och fritidschefer – hela listan

29 januari 2024

Vad tjänar en kulturchef och fritidschef? Lönen för första linjens kulturchef och fritidschef är 50 028 kronor i månaden i snitt. Det visar Chefen i fokus kartläggning.

Chefen i fokus har samlat in löner för 2023 för första linjens kulturchefer och fritidschefer i landets kommuner.

Lönen för kultur- och fritidschefer i riket är 50 028 kronor i snitt.

Lista: Lön för enhetschefer inom kultur och fritid i kommuner

I lönestatistiken ingår enhetschefer inom kultur, fritid, turism, rekreation och friluftsfrågor.

Fler lönetabeller:

→ Lön för enhetschefer

Här är löner för förvaltningschefer i kommuner och regioner:

→ Lön för kommunernas och regionernas toppchefer

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

→ Lön biblioteksassistent

→ Lön fritidsledare

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gjordes undersökningen

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om chefernas medellöner för 17 områden/aid-koder i kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.