Lön och villkor

Lön för chef inom individ- och familjeomsorg – hela listan

29 januari 2024

Vad tjänar enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, IFO? Lönen för en individ- och familjeomsorgschef är 52 731 kronor i månaden i snitt. Det visar Chefen i fokus kartläggning.

Enhetscheferna inom individ- och familjeomsorg i Österåker har de högsta lönerna. De tjänar i genomsnitt 67 275 kronor i månaden.

Enhetscheferna inom individ- och familjeomsorg i Knivsta har betydligt lägre löner. De tjänar i snitt 43 079 kronor i månaden.

Det visar Chefen i fokus stora lönegranskning med löneuppgifter för 2023 som samlats in från arbetsgivarnas HR-avdelningar.

Lönen för enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, IFO, är 52 731 kronor i månaden i snitt i riket.

Lista: Lön för enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, IFO

Vill du veta hur din egen arbetsplats och lön ligger till? Kolla in tabellen nedan!

Fler lönetabeller:

→ Lön för enhetschefer inom andra områden

Här är löner för förvaltningschefer i kommuner och regioner:

→ Lön för kommunernas och regionernas toppchefer

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

→ Lön behandlingsassistent och socialpedagog

→ Lön biståndsbedömare

→ Lön boendestödjare

→ Lön fältsekreterare

→ Lön kuratorer

→ Lön socialsekreterare

→ Lön stödpedagog LSS

→ Lön arbetsmarknadskonsulent

→ Lön integrationshandläggare

→ Lön handläggare socialtjänst/omsorg

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gjordes undersökningen

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om chefernas medellöner för 17 områden/aid-koder i kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.