Lön och villkor

Lön för chef inom individ- och familjeomsorg – hela listan

25 januari 2023

Hur mycket tjänar enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, IFO? Svaret hittar du i vår lönetabell som visar medellönen för landets kommuner.

Enhetscheferna inom individ- och familjeomsorg i Österåker har de högsta lönerna. De tjänar i genomsnitt 67 263 kronor i månaden.

Enhetscheferna inom individ- och familjeomsorg i Östersund har betydligt lägre löner. De tjänar i snitt 43 304 kronor i månaden.

Det visar Chefen i fokus stora lönegranskning med löneuppgifter som samlats in direkt från arbetsgivarnas HR-avdelningar.

Snittlönen för enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, IFO, är 52 195 kronor i månaden.

Lista: Lön för enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, IFO

Vill du veta hur din egen arbetsplats och lön ligger till? Kolla in tabellen nedan!

Fler lönetabeller:

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.