Lön och villkor

Lön för LSS-chefer – hela listan

29 januari 2024

Vad tjänar en enhetschef inom LSS? Lönen för en LSS-chef är 48 266 kronor i månaden i snitt. Det visar Chefen i fokus kartläggning av lönen i alla kommuner.

Enhetscheferna inom LSS i Stockhoms stad har de högsta lönerna i landet. De tjänar 61 817 kronor i månaden i snitt.

I Strömsund är lönen betydligt lägre. Där tjänar enhetschefer inom LSS i snitt 39 760 kronor i månaden.

Det visar Chefen i fokus undersökning  av lönerna 2023, som bygger på uppgifter som hämtats in från arbetsgivarnas HR-avdelningar.

Lönen för en enhetschef inom LSS är 48 266 kronor i månaden i snitt i riket. Hamnar din egen lön över eller under det?

Nedan hittar du din egen kommun och genomsnittslöner.

Lista: Lön för enhetschefer inom LSS i kommuner

Fler lönetabeller:

→ Lön för enhetschefer inom andra områden

Här är löner för förvaltningschefer i kommuner och regioner:

→ Lön för kommunernas och regionernas toppchefer

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

→ Lön behandlingsassistent och socialpedagog

→ Lön biståndsbedömare

→ Lön boendestödjare

→ Lön stödpedagog LSS

→ Lön handläggare socialtjänst/omsorg

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gjordes undersökningen

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om chefernas medellöner för 17 områden/aid-koder i kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.