Lön och villkor

Lön för kommunernas och regionernas toppchefer

29 januari 2024

Lönen för regiondirektörer och kommundirektörer är över 100 000 kronor i månaden i snitt. Förvaltningschefers lön ligger på mellan 60 000 och 80 000 kronor. Det visar Chefen i fokus kartläggning.

Chefen i fokus har kartlagt lönerna för kommundirektörer, regiondirektörer och förvaltningschefer i kommuner och regioner 2023.

Löneuppgifterna kommer från arbetsgivarna.

I tabellerna nedan finns lönerna för kommundirektör, regiondirektör, förvaltningschef administration, förvaltningschef IT, förvaltningschef kultur, förvaltningschef teknik och socialchef (mellanchef).

 

Lön för kommundirektör

Lön för regiondirektör

Lön för förvaltningschef administration

Lön för förvaltningschef IT

Lön för förvaltningschef kultur

Lön för förvaltningschef teknik

Lön för socialchef, IFO-chef, omsorgschef (mellanchefsnivå)

Löner för enhetschefer:

→ Lön för enhetschefer inom olika områden

Fler lönetabeller i Tidningen Vision:

→ Lön för dig inom kommun och region

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gjordes undersökningen

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om chefernas medellöner för 17 områden/aid-koder i kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.