Lön och villkor

Lön för it-chefer – hela listan

29 januari 2024

Vad tjänar en it-chef? Lönen för en it-chef är 57 409 kronor i månaden i snitt. Det visar Chefen i fokus kartläggning.

Chefen i fokus har granskat lönerna 2023 för enhetschefer inom it i landets alla kommuner och regioner.

Lönen för it-chefer är 57 409 kronor i snitt.  Men lönen skiljer sig stort beroende på var man jobbar. 

Högst lön har it-chefer i Stockholms stad, med en lön på 77 433 kronor i månaden i snitt, enligt arbetsgivarens statistik. 

Lista: Lön för it-chefer (enhetschefer) i kommuner och regioner

Fler lönetabeller:

→ Lön för enhetschefer inom andra områden

Här är löner för förvaltningschefer i kommuner och regioner:

→ Lön för kommunernas och regionernas toppchefer

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

→ Lön it-handläggare

→ Lön it-tekniker

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gjordes undersökningen

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om chefernas medellöner för 17 områden/aid-koder i kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.