Lön och villkor

Lön för städchefer – hela listan

25 januari 2023

43 829 kronor är medellönen för städchefer i kommunerna. Det visar vår stora lönekartläggning. Kolla in listan.

Chefen i fokus har begärt ut medellönerna för enhetschefer inom städ från landets kommuner.

I toppen av lönelistan finns flera skånska kommuner,  medan medellönen i Örnsköldsvik ligger i botten.

Snittlönen för städchefer är 43 829 kronor.

Lista: Lön för första linjens städchefer kommuner

Yrken som ingår i lönestatistiken är enhetschefer inom städ, tvätt och renhållning.

Fler lönetabeller:

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.